Καθαρίζουμε την Πικροδάφνη, το ποτάμι μας

10 Iουνίου 2017 Καθαρισμός πάρκου Τζαβέλλα, στην παραποτάμια περιοχή της Πικροδάφνης, στην Ηλιούπολη Λόγω της γιορτής για την Πικροδάφνη, που προγραμματίστηκε για τις 11...

Έρια & Στενή Ευβοίας 14/05/17

Κυριακή 14 Mαίου 2017 Περάσαμε μια υπέροχη μέρα, κάτω από τον ίσκιο των αιωνόβιων πλατάνων του Μεσσάπιου και του Λήλαντα ποταμού, με τη γάργαρη μελωδία των τρεχούμενων...