Ο δρόμος του νερού

Ο δρόμος του νερού

Κ Ο Ι Ν Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ

Η λίστα των συμμετεχόντων παραμένει ανοιχτή. Καλούμε όλους τους φορείς, που έχουν τους ίδιους στόχους, προβληματισμούς και ανησυχίες, να δηλώσουν συμμετοχή και να ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί μας. Στον κοινό συντονισμό μπορούν να συμμετέχουν περιβαλλοντικοί φορείς, κινήσεις, κινήματα, κοινότητες, που στο πεδίο δράσης τους περιλαμβάνεται η προστασία ενός ή περισσότερων ρεμάτων, ή πολιτιστικές κ.λ.π. εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης για τα ρέματα.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να συμφωνούν με το κείμενο της ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ.

Εκτός αυτής, σημαντικά θέματα συμφωνίας είναι:

(α) η ανάγκη οριοθέτησης των ρεμάτων βάσει πλημμυρικού κύματος και εφαρμογής της πριν από τα έργα διευθέτησης,

(β) η ενιαία οριοθέτηση όλου του ρέματος και η συνολική διαχείριση της υδρολογικής λεκάνης με τα συνοδά έργα υδρονομίας, ταμιευτήρων,

(γ) η υπεράσπιση της λύσης της φυσικής κοίτης έναντι της επένδυσης της κοίτης με λιθοπλήρωτα συρματοκιβώτια ή σκυρόδεμα. 

– Στον κοινό συντονισμό δεν συμμετέχουν δημοτικές κινήσεις που ως συλλογικότητες συμμετέχουν σε συνδυασμούς δημοτικών/περιφερειακών εκλογών. Επίσης δεν συμμετέχουν κάθε μορφής επαγγελματικές εταιρείες, επιχειρήσεις.

Μπορείτε να προσυπογράψετε στέλνοντας την επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο του συλλόγου, το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου και στοιχεία επικοινωνίας (e-mail και τηλέφωνο) με email ή με μήνυμα στο messengerΚ Ο Ι Ν Η   Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Η τραγωδία της Μάνδρας και της Νέας Περάμου, στοίχισε τη ζωή σε 24 ανθρώπους και προκάλεσε ανυπολόγιστες υλικές καταστροφές στους κατοίκους της Δυτικής Αττικής. Στο όνομα της «αντιπλημμυρικής προστασίας» η Πολιτεία (Υπουργεία & Περιφέρειες) προχωράει με ταχύρυθμες διαδικασίες, έργα, που σε τίποτα δε διαφέρουν από την μέχρι τώρα καταστροφική πολιτική διαχείρισης των ρεμάτων (εγκιβωτισμοί, κάλυψη ρεμάτων, εκτροπές ποταμών και άλλες τέτοιες φαραωνικές παρεμβάσεις). Αυτή η λογική διαχείρισης σε συνδυασμό με την αλόγιστη οικιστική επέκταση οδήγησε σε εξαφάνιση της συντριπτικής πλειοψηφίας των «φυσικών» ρεμάτων, με αποτέλεσμα την ένταση των πλημμυρικών φαινομένων.

Παρακολουθώντας αυτή την αδιέξοδη και επικίνδυνη πολιτική να συνεχίζεται, οι παρακάτω υπογράφοντες φορείς, αποφασίσαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, με στόχο την αποτροπή νέων καταστροφικών παρεμβάσεων στα εναπομείναντα ρέματα και την ευρεία ενημέρωση των πολιτών για τις σύγχρονες, αποτελεσματικές και φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους διαχείρισης των ρεμάτων.

Τα αίτια των πλημμυρών και η αντιμετώπιση της Πολιτείας 

Οι πλημμύρες είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Οι καταστροφικές συνέπειες των πλημμυρών όμως, είναι κυρίως αποτέλεσμα διαχρονικών κυβερνητικών επιλογών στην Ελλάδα, που συνεχίζονται και από την σημερινή κυβέρνηση και λιγότερο της κλιματικής αλλαγής.  Επιλογών που καταστρέφουν το φυσικό περιβάλλον προς όφελος οικονομικών συμφερόντων. Είναι αποτέλεσμα της αποψίλωσης των δασών από τις πυρκαγιές, των «νόμιμων» ή παράνομων παρεμβάσεων στα ρέματα (κάλυψη ρεμάτων, εκτροπές, τσιμεντοποίηση, μπαζώματα κ.λπ.) και της συνεχούς οικιστικής επέκτασης και της κατασκευής μεγάλων έργων (π.χ. Αττική Οδός, Ολυμπιακές εγκαταστάσεις κ.α.) με υλικά αδιαπέρατα από το νερό. Υπουργεία και Περιφέρειες μοιάζει να μη διδάσκονται από τις επανειλημμένες αποτυχίες των μέχρι τώρα παρεμβάσεων στα ρέματα και στο όνομα της «αντιπλημμυρικής προστασίας» δρομολογούν έργα:

α/Αντιπεριβαλλοντικά: Αποψιλώνουν ολοκληρωτικά τη βλάστηση σε παραρεμάτιες περιοχές, που αποτελούν σημαντικότατα οικοσυστήματα και πνεύμονες πρασίνου και φυσικού κλιματισμού των πόλεων και της υπαίθρου. Στις πιο ακραίες περιπτώσεις εξαφανίζουν τα ρέματα σκεπάζοντάς τα και μετατρέποντάς τα σε αγωγούς ομβρίων υδάτων. Τα έργα αυτά έχουν καταστροφικές συνέπειες όχι μόνο στην πολύτιμη χλωρίδα και πανίδα των ρεμάτων, αλλά και στον υδροφόρο ορίζοντα, στη θάλασσα, στο μικροκλίμα και στα επίπεδα θορύβου των παρόχθιων περιοχών.

 β/Αναποτελεσματικά ως προς την αντιπλημμυρική προστασία: Η αποψίλωση της φυσικής βλάστησης και η επένδυση της κοίτης με τσιμέντα ή συρματοκιβώτια μειώνουν τη δυνατότητα απορρόφησης του νερού από το έδαφος και αυξάνουν την ταχύτητα του νερού και του όγκου των φερτών υλικών που φτάνουν στα πεδινά. Επιπλέον, δεν απαλλοτριώνονται οι κατασκευές εντός των πλημμυρικών οριογραμμών, συνεπώς διατηρούνται οι στενώσεις στις κοίτες των ρεμάτων. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η αύξηση του πλημμυρικού κινδύνου.

γ/Δαπανηρά: Το κόστος αυτών των τεχνικών έργων, μαζί με το ετήσιο κόστος συντήρησής τους, ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Με ασύγκριτα μικρότερο κόστος θα μπορούσαν να προστατευθούν τόσο οι ευάλωτοι σε πλημμύρες πληθυσμοί, όσο και το φυσικό περιβάλλον.

Αυτή την περίοδο, τέτοια έργα δρομολογούνται σε πολλά ρέματα, ανάμεσά τους σημαντικότατα ρέματα της Αττικής όπως το ρέμα Ποδονίφτη, το Μεγάλο Ρέμα Ραφήνας, το ρέμα Πικροδάφνης, το ρέμα Σαπφούς, κ.α. Εκτός του ότι σε κάποιες περιπτώσεις δεν δικαιολογούνται από πλευράς πλημμυρικού κινδύνου βάσει των Χαρτών Πλημμυρικής Επικινδυνότητας που δημοσίευσε η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ), παραβιάζουν μια σειρά νομοθεσίες, όπως την Κοινοτική Οδηγία 2000/60/ΕΚ [ΦΕΚ 280/Α/9-12-2003] για περιβαλλοντικά φιλική διαχείριση των υδάτων, την Οδηγία 2007/60 (ΚΥΑ 31822/1542/Ε103 (ΦΕΚ1108/Β/21-07-2010) για την εκτίμηση και διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου  κ.λπ. Μικρότερα, αλλά επίσης σημαντικά ρέματα βρίσκονται μόνιμα υπό απειλή τσιμεντοποίησης, μπαζώματος και ρύπανσης, όπως για παράδειγμα το ρέμα Μαύρου Βουνού Γραμματικού – Σέσι που απειλείται από τη λειτουργία των ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ.

Η σύγχρονη διεθνής προσέγγιση στο ζήτημα των ρεμάτων 

Σε πολλές χώρες του κόσμου (πχ στις πόλεις Λος Άντζελες, Σεούλ, Άαρχους και σε πολλές ακόμη) ήδη εφαρμόζονται λύσεις που αντίκεινται στη λογική της τσιμεντοποίησης – εγκιβωτισμού και προωθούν την αποκάλυψη των κλειστών ρεμάτων (daylighting) και την οικομηχανική επέμβαση (bioengineering), δηλαδή ενισχύουν την επαναφορά των ρεμάτων/ποταμών στη φυσική τους μορφή. Χρειάζονται λύσεις μη εργολαβικής αντίληψης, που προσεγγίζουν την αντιπλημμυρική προστασία σε ολόκληρη την υδρολογική λεκάνη των ρεμάτων όπως:

1/έργα ορεινής υδρονομίας (π.χ. φράγματα μικρής κλίμακας με φυσικά υλικά),

2/αναδασώσεις,

3/οριοθέτηση των ρεμάτων βάσει του πραγματικού πλημμυρικού τους κύματος και όχι βάσει των υπαρχόντων κατασκευών με αντίστοιχη αύξηση των χώρων πρασίνου και δημιουργία παραρεμάτιων πάρκων ασφαλούς εκτόνωσης των υδάτων,

4/απαλλοτριώσεις εντός των οριογραμμών και απομάκρυνση των οχλουσών χρήσεων,

5/διάνοιξη φυσικών χωμάτινων διατομών και σταθεροποίηση των πρανών με φυτεύσεις,

6/διάνοιξη των «δέλτα» των εκβολών,

7/χρήση υδατοπερατών υλικών σε δρόμους, πεζοδρόμους, πλατείες και δημιουργία λιμνο-δεξαμενών συγκράτησης του νερού κ.λπ. 

Τα σχέδια καταστροφής των ρεμάτων δεν πρέπει να περάσουν γιατί:

  • Προστατεύοντας τα ρέματα, προστατεύουμε τις ζωές μας
  • Προστατεύοντας το περιβάλλον, απομακρύνουμε τον κίνδυνο για νέες πλημμύρες
  • Τα ρέματα και οι παραρεμάτιες εκτάσεις είναι δημόσια περιουσία και κοινά αγαθά

Καλούμε όλους τους φορείς, κινήσεις και ευαισθητοποιημένους πολίτες που έχουν τους ίδιους στόχους, προβληματισμούς και ανησυχίες να δηλώσουν συμμετοχή και να ενώσουν τις δυνάμεις τους μαζί μας.

Συνυπογράφουν:

• Γεωμυθική – Ομάδα έρευνας, μελέτης και εξερεύνησης // [email protected]
• Δασαμάρι S.O.S. – ανεξάρτητη πρωτοβουλία πολιτών // [email protected]
• Δίκτυο Πολιτών για την διάσωση του ρέματος Πικροδάφνης // [email protected]
• Δίκτυο Ριζοσπαστικής Οικολογίας // [email protected]
• Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία // [email protected]
• Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ / Naturefriends Greece // [email protected]
• Εξωραϊστικός Σύλλογος Νηρέας Ραφήνας // nireasrafinas @ gmail .com
• Επιτροπή Αγώνα Δήμου Μαραθώνα // [email protected]
• Κέντρο Βιωσιμότητας και Περιβαλλοντικής Προστασίας Β.Α. Αττικής // [email protected]
• Κίνηση για την Προστασία και Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας // [email protected]
• Κι.Π.Η. – Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης // [email protected]
• Οικολογικό Δίκτυο // [email protected]
• Περιβαλλοντικό Δίκτυο Αθήνας // [email protected]
• Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Ομιλος Αττικής (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο.) // [email protected]
• Ποδονίφτης – ρε(ύ)μα κριτικής των καιρών και δράσης // podo [email protected]
• Ποδονίφτης SOS // [email protected]
• Πολιτιστικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος Βαρνάβα // [email protected]
• Ροή – Πολίτες Υπέρ των Ρεμάτων // [email protected]
• Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών – Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (Τμ. Αττικής) // [email protected]
• Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος και Ρεματιάς Πεντέλης – Χαλανδρίου // [email protected]
• Φιλοπρόοδος Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Παραλίας Γραμματικού Αττικής – Σέσι «Ο Πάν» // [email protected]
• ΑΝΙΜΑ – Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Αγριας Ζωής // [email protected]
• Ciné Σχολειό (Πικέρμι) // [email protected]
• Green it Up Again // [email protected]
• Microgeographies – Participatory Territorial Narrative Mechanisms // [email protected]

 

(Η λίστα υπογραφών παραμένει ανοιχτή.)

Μπορείτε να προσυπογράψετε στέλνοντας την επωνυμία ή τον διακριτικό τίτλο του συλλόγου, το ονοματεπώνυμο του εκπροσώπου και στοιχεία επικοινωνίας (e-mail και τηλέφωνο) στο email: [email protected] ή με μήνυμα στο messenger

24 Φεβρουαρίου 2018

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ-ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Δεύτερη συνάντηση-συνέλευση φορέων, που έχουν υπογράψει την ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, για λήψη αποφάσεων σχετικά με τις επόμενες δράσεις. Μπορούν να συμμετάσχουν και εκπρόσωποι φορέων που συμφωνούν με το κείμενο της ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή ακόμη, αλλά μπορούν να υπογράψουν κατά την προσέλευσή τους και να συμμετάσχουν.

Χρόνος και τόπος συνάντησης: 24 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 15:30, καφετέρια ‘ΑΙΘΡΙΟΝ’, που βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο Atrium, στη στοά που συνδέει τη Χαρ. Τρικούπη, την Πανεπιστημίου και την Ιπποκράτους. Συγκεκριμένα έχει εισόδους από Πανεπιστημίου 38, Χαριλάου Τρικούπη 6-10 και από την Ιπποκράτους 3-5, πολύ κοντά στο σταθμό του ΜΕΤΡΟ ‘Πανεπιστήμιο’. Το “ΑΙΘΡΙΟΝ” βρίσκεται στο ισόγειο του εμπορικού κέντρου.

 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ-ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

  1. Διαδικασίες Γενικής Συνέλευσης

Προτάσεις της συντονιστικής επιτροπής για την καλή διεξαγωγή της συνέλευσης:

α/ Διάρκεια: περίπου 3ώρες (3:30-6:30μμ)

β/ Κάθε συλλογικότητα συμμετέχει το πολύ με 3 εκπροσώπους.

γ/ Κάθε συλλογικότητα να έχει δικαίωμα τοποθέτησης περίπου 6 λεπτά (συνολικά, όσοι εκπρόσωποι και να μιλήσουν) και μετά τον πρώτο γύρο 2 λεπτά για δευτερολογία.

δ/ Οι τοποθετήσεις να γίνονται επί του συνόλου των θεμάτων της συνέλευσης.

ε/ Τοποθετήσεις γίνονται από συλλογικότητες που έχουν υπογράψει την κοινή διακήρυξη μέχρι την ημέρα της συνέλευσης.  

στ/ Οι αποφάσεις να είναι συναινετικές και όχι πλειοψηφικές.

  1. Κριτήρια συμμετοχής στον κοινό συντονισμό
  • Στον κοινό συντονισμό συμμετέχουν περιβαλλοντικοί φορείς, κινήσεις και κινήματα που στο πεδίο δράσης τους περιλαμβάνεται η προστασία ενός ή περισσότερων ρεμάτων.
  • Όσοι συμμετέχουν στον κοινό συντονισμό αποδέχονται την κοινή διακήρυξη. Εκτός αυτής, σημαντικά θέματα συμφωνίας είναι α/ η ανάγκη οριοθέτησης των ρεμάτων βάσει πλημμυρικού κύματος και όχι μετά τα έργα διευθέτησης και β/ η υπεράσπιση της λύσης της φυσικής κοίτης έναντι της επένδυσης της κοίτης με συρματοκιβώτια ή σκυρόδεμα.
  • Στον κοινό συντονισμό δεν συμμετέχουν δημοτικές κινήσεις που ως συλλογικότητες συμμετέχουν σε συνδυασμούς δημοτικών/περιφερειακών εκλογών. Επίσης δεν συμμετέχουν κάθε μορφής εταιρείες ή επιχειρήσεις.

 

14 Ιανουαρίου 2018: Συνάντηση συντονισμού δράσεων για την προστασία των υδατορεμάτων

Στη συνάντηση αυτή παραβρεθήκαμε εκπρόσωποι και μέλη από συλλόγους, συλλογικότητες, κινήσεις πολιτών που έχουν φιλοπεριβαλλοντικό χαρακτήρα, με σκοπό να συντονιστούμε γύρω από κοινές δράσεις, για την προστασία των υδατορεμάτων και την αποφυγή πλημμυρών. 

Συμμετείχαμε άνθρωποι που κινητοποιούμαστε για την προστασία της φύσης και των ρεμάτων της Πικροδάφνης, του Ποδονίφτη, του Μεγάλου Ρέματος της Ραφήνας, του ρέματος Γιαμπουρλά, της ρεματιάς Πεντέλης-Χαλανδρίου, από το Μαραθώνα, το ρέμα Δασαμάρι, το ΣΕΣΙ, το Βαρνάβα, τον οικισμό Αύρα, τη Φιλαδέλφεια, τη Νέα Ιωνία, την Ηλιούπολη, το Φάληρο, τον Άγιο Δημήτριο Αττικής, τη Γλυφάδα, τη Ραφήνα, το Πικέρμι, το Χαιδάρι, από το Παράσσειο φυσικό πάρκο της Αρκαδίας, την Αθήνα, την Ανδρίτσαινα! 

Αφορμή της πρόσκλησης για συντονισμό ήταν η καταστροφική πλημμύρα στη Μάνδρα Αττικής. Τα αίτια:

η υιοθέτηση, από την Περιφέρεια Αττικής και πολλούς Δήμους, της τοποθέτησης συρματοκιβωτίων σε όλα τα υδατορέματα της Αττικής, μετά από την απαραίτητη αποψίλωσή τους, με αποτέλεσμα τη δραστική υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την αύξηση του πλημμυρικού κινδύνου!

Επιπλέον, η μεθοδευμένη αποψίλωση των λεκανών απορροής των ποταμών, είτε με την καταστροφή του περιαστικού πρασίνου από πυρκαγιές, είτε του αστικού με πρόσχημα την ανάπλαση πλατειών και κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, αυξάνει ακόμη περισσότερο τον κίνδυνο της πλημμύρας και προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη υποβάθμιση στο περιβάλλον. Και τα δύο αυτά αίτια δημιουργούν την ανάγκη για κατασκευή αντιπλημμυρικών και διαφόρων τεχνικών έργων…

Αποφασίστηκε η συνεργασία όλων για άμεσο συντονισμό δράσεων, κινητοποιήσεων και ενεργειών, για την αποτροπή των καταστροφικών σχεδιασμών αποψίλωσης από το φυσικό τους πράσινο δεκάδων χιλιομέτρων ποταμών και ρεμάτων στην Αττική, την επένδυσή τους με συρματοκιβώτια (πέτρες τυλιγμένες σε συρματόπλεγμα), την καταστροφή των πλούσιων φυσικών οικοσυστημάτων τους και την αύξηση του πλημμυρικού κινδύνου στις πόλεις μας!

Αρνούμαστε να πληρωθούν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ για να καταστραφούν τα τελευταία εναπομείναντα φυσικά οικοσυστήματα στην Αττική, με πολλές αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον των τσιμεντουπόλεων που ζούμε και επιπλέον την αύξηση του πλημμυρικού κινδύνου, στο όνομα της αντιπλημμυρικής προστασίας μας!

Οφείλουμε να αποτρέψουμε την Περιφέρεια Αττικής και τους Δήμους που συμπλέουν μαζί της σ’ αυτούς τους σχεδιασμούς που δημιουργούν τις προϋποθέσεις για νέες πλημμύρες! Δε μας αρκεί η αναγνώριση των λαθών του παρελθόντος. Απαιτούμε οι Διοικούντες να μάθουν από αυτά και να μας το αποδείξουν εμπράκτως…

 Ο Δρόμος του νερού

Συνεχίζονται οι ανθρωποθυσίες στα μπαζωμένα ρέματα, στον αμείωτο ρυθμό κοπής δέντρων μέσα στις πόλεις μας και γύρω από αυτές, στη συνεχιζόμενη οικιστική επέκταση ΧΩΡΙΣ φραγμούς, χωρίς όρια, χωρίς κανένα σεβασμό στο φυσικό μας περιβάλλον και τους νόμους που το διέπουν….

Προς ΟΛΟΥΣ τους συμπολίτες μας. Πολίτες και πολιτικούς!

Φέρτε μας πίσω τα ποτάμια και τα ρέματα που μπαζώσατε και χτίσατε! Φέρτε μας πίσω τα δάση μας που καταστρέψατε! Πρασινείστε τις πλατείες και τις πόλεις μας με το πράσινο που κόψατε αγόγγυστα κι αλύπητα για να χτίσετε και να τσιμεντώσετε!

Δε μας νοιάζουν οι πολυκατοικίες σας, τα σπίτια σας, οι βίλλες σας, οι περιουσίες που αποχτήσατε εις βάρος του κοινωνικού συνόλου! Μας νοιάζουν οι ζωές και οι περιουσίες της πλειοψηφίας των πολιτών που σέβονται τους κοινούς κανόνες και νόμους, που διέπουν την εύρυθμη λειτουργία μιας χώρας, που υπακούουν σ’ αυτούς, που χτίζουν ό,που ο νόμος ορίζει! 

Μας νοιάζουν τα πολιτικάντικα παιχνίδια προς άγραν ψήφων! Μας νοιάζουν οι πλάτες της πολιτικής εξουσίας σε όλους αυτούς που μπάζωσαν, έχτισαν, έκαψαν, καταπάτησαν, αυθαιρέτησαν και νομιμοποίησαν εκ των υστέρων, για να εισπράξει εύκολα έσοδα το Δημόσιο! Έσοδα που είναι ανίκανο να εισπράξει με τη νόμιμη οδό!

Μας νοιάζει η “κατασκευή” νόμων για το βόλεμα αυτών, που ενώ γνωρίζουν τι κάνουν, μας καλούν εκ των υστέρων να λυπηθούμε την περιουσία τους και να την προστατέψουμε!

Μας νοιάζουν οι σχεδιασμοί των εκάστοτε κυβερνώντων και διοικούντων, που θυσιάζουν τον αναντικατάστατο φυσικό μας πλούτο, για τον πλουτισμό πολιτών, για την ΕΥΚΟΛΗ κατασκευή!

Για την απόκτηση περιουσίας αυθαίρετα και παράνομα, με πλήρη γνώση της αυθαιρεσίας όσων επιδίδονται σ’ αυτή, διότι γνωρίζουν οτι θα νομιμοποιηθούν!

Μας νοιάζουν τα έργα που στηρίζονται στην ΕΥΚΟΛΗ λύση, που επιμένουν οτι είναι και φθηνή ενώ δεν είναι τις περισσότερες φορές…

Μας νοιάζει που πάντα έχουμε χρήματα για πολυτέλειες, για ρουσφέτια, για σπατάλη, αλλά ελάχιστες φορές έχουμε χρήματα για να σχεδιάσουμε ένα ολοκληρωμένο έργο!

Ολοκληρωμένο έργο με την έννοια οτι το σχεδιάζουμε έχοντας κύριο γνώμονα την προστασία της Φύσης. Διότι θεωρούμε αυτονόητο οτι επιτρέπουμε μόνο τις κατασκευές που την σέβονται και την προστατεύουν!

Μας νοιάζει που δεν τιμωρούμε τον καταπατητή και τον αυθαιρετούχο παρά μονο τον παρακαλάμε να έρθει να νομιμοποιήσει το αυθαίρετο, που έχτισε καταστρέφοντας και μπαζώνοντας κοινή περιουσία, το δρόμο του νερού, τον τόπο του δάσους, τις αμμοθίνες της παραλίας! 

Μας νοιάζει που πληρώνουμε όλοι τα λάθη, τις παραλείψεις, τη βαρειά αμέλεια, το έγκλημα πολιτικών και πολιτών, εις βάρος του κοινωνικού συνόλου! 

17 Δεκεμβρίου 2017- ΠΟΔΟΝΙΦΤΗΣ

Ποδονίφτης: Δύο σημαντικά έργα απειλούν να καταστρέψουν τα δύο τελευταία τμήματα φυσικής του κοίτης, συνολικού κόστους 21 εκατ. ευρώ
(ανάρτηση της αρχιτέκτωνος Νατάσας Παπαδέδε μέλος της ομάδας ΠΟΔΟΝΙΦΤΗΣ SOS)

Ο ποταμός Ποδονίφτης είναι ο μεγαλύτερος παραπόταμος του Κηφισού. Το δέλτα της συμβολής του Κηφισού και του Ποδονίφτη καταλαμβάνει ο δήμος ΝΦ ΝΧ. Από εδώ διέρχονται οι απορροές προς το λεκανοπέδιο μεγάλου μέρους του ορεινού όγκου της Πάρνηθας, όλης της Πεντέλης και μικρού τμήματος του Υμηττού, αφού διαβούν το μισό σχεδόν έντονα αστικοποιημένο λεκανοπέδιο (ακτίνα 10 περίπου χιλιόμετρα). Η περιοχή έχει το θλιβερό προνόμιο να συγκαταλέγεται στις πιο έντονα πληγείσες περιοχές των 2 από τις 4 φονικότερες πλημμύρες των τελευταίων 120 χρόνων στο λεκανοπέδιο: της πλημμύρας του Νοέμβρη του 1961 με 40 νεκρούς και αυτής του Οκτώβρη του 1994 με 17 νεκρούς.

Στις 19.12.2017 λήγει η διαβούλευση για τη Μελέτη Περιβαντολογικών Επιπτώσεων του εγκιβωτισμού των 800μ φυσικής κοίτης του Ποδονίφτη ανάντη της γέφυρας της οδού Χαλκίδος και έως την οδό Ερατώνος. Αυτό που αποκαλείται «διευθέτηση» είναι η μετατροπή του ποταμού σε ανοιχτό αγωγό ομβρίων, μικρότερης διατομής από τη φυσική κοίτη, ακυρώνοντας επιπλέον την αντιπλημμυρική προστασία που προσφέρουν οι φυσικοί μαίανδροι του ποταμού (ανάσχεση ταχύτητας νερού, ζώνες υπερχείλισης). Για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην όαση που προαναφέραμε, αρκεί να επισκεφθεί κανείς το τμήμα κατάντη της οδού Χαλκίδος που έχει ήδη τσιμεντοποιηθεί και τα 40μ στο ύψος της οδού Ερατώνος που, ως «προσωρινή λύση», εγκιβωτίστηκαν με μερικούς τόνους σαραζανέτια πρόσφατα.

– Λόγω της πλημμύρας στη Μάνδρα αναβλήθηκε στις 16.11.2017 η συνεδρίαση κατά την οποία η Περιφέρεια θα γνωμοδοτούσε για τη Μελέτη Περιβαντολογικών επιπτώσεων της υπογειοποίησης της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου (συνοδού έργου της κατασκευής του νέου γηπέδου της Δικέφαλλος ΑΕ) που προβλέπεται να κατασκευαστεί σε επαφή με το τμήμα του ρέματος Γιαμπουρλά που ρέει στη φυσική του κοίτη.

Σχετική αρνητική γνωμοδότηση με ευρεία πλειοψηφία έχει δώσει το δημοτικό συμβούλιο Ν. Φιλαδέλφειας-Ν. Χαλκηδόνας, κρίνοντας το έργο, εκτός των άλλων, άχρηστο.

Έχει εμπρόθεσμα επισημανθεί στην Περιφέρεια ότι η μελέτη δεν εξετάζει τις επιπτώσεις της άμεσης γειτνίασης του έργου με το ρέμα, χαρακτηρίζει το χώρο του ρέματος «εγκαταλειμμένες βιομηχανίες» παρότι στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής (ΦΕΚ 738Δ/ 14.07.2003) καταγράφεται με απόλυτη σαφήνεια η οριοθέτηση του ρέματος και της δασικής περιοχής που το περιβάλλει, ενώ από τις 2 προτεινόμενες χωροθετήσεις του εργοταξιακού χώρου η 1η βρίσκεται σε απόσταση 50μ από το ρέμα Γιαμπουρλά, η δε 2η σε άμεση επαφή με τη φυσική του κοίτη (παιδαριωδώς στον Χάρτη Χρήσεων Γης, όπου σημειώνονται οι δύο θέσεις, η κοίτη του ρέματος έχει μετατοπιστεί λίγα μέτρα παραπέρα).

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ

15 Δεκεμβρίου 2017- ΜΕΓΑΛΟ ΡΕΜΑ ΡΑΦΗΝΑΣ

Στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης, συνυπογράψαμε κοινό υπόμνημα  για τη ΜΠΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) οριοθέτησης και διευθέτησης του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας, μαζί με άλλους 13 συλλόγους-συλλογικότητες.

Κοινός μας στόχος είναι η αποτροπή του εγκιβωτισμού του, που σημαίνει καταστροφή της φυσικής του κοίτης, του πρασίνου και αύξηση του πλημμυρικού κινδύνου!

Η διατήρηση των ποταμών και ρεμάτων σε φυσική κατάσταση και η αντιπλημμυρική θωράκιση των πόλεών μας στηρίζοντας και ενισχύοντας το σοφό έργο της φύσης και τα μέσα που αυτή χρησιμοποιεί, που πάντα σεβόμαστε και προστατεύουμε, πρέπει να είναι για μας θέμα ΖΩΗΣ όπως αποδείχθηκε, δυστυχώς, και πρόσφατα! 

Διαβάστε ΕΔΩ ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο της ΕΦ.ΣΥΝ 

15 Νοεμβρίου 2017  ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ και ΜΑΝΔΡΑ Αττικής

23 οι νεκροί…..

ΜΑΝΔΡΑ Αττικής: πόλη χτισμένη πάνω σε ρέματα, διαβάζουμε σε ρεπορτάζ του Ριζοσπάστη, γραμμένο τον Οκτώβριο του 2005! 

2017 Νοέμβριος- ΚΕΡΚΥΡΑ

Πνίγηκε ένας τουρίστας- Δύο ξενοδοχεία κτισμένα στις εκβολές ενός ρέματος

2016 ΚΑΛΑΜΑΤΑ

 messin_katasrt_1

 

Η ανάπτυξη της πόλης και οι διαδρομές των ρεμάτων στην Αθήνα

 

 

 

Ένα πολύ αξιόλογο άρθρο  της κ. Ντίνας Βαϊου (Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, Επίκoυρος Καθηγήτρια ΕΜΠ) & της κ. Μάχης Καραλή (Αρχιτέκτων, Επίκ. Καθηγήτρια ΕΜΠ).

Αναφέρεται στο σημαντικό ρόλο του νερού στη χωροθέτηση της παλιάς Αθήνας και τον μετέπειτα καταστροφικότατο ρόλο της κερδοσκοπίας στην εξαφάνιση των φυσικών δρόμων του, που με τόση σοφία χρησιμοποιήθηκαν μέχρι την ‘ανάπτυξή’ της!

 

 

Comments are closed.