Currently Browsing: Το Πράσινο δίνει Ζωή – το Πράσινο είναι Ζωή

“Το Πράσινο δίνει Ζωή, το Πράσινο είναι Ζωή”

12 Δεκεμβρίου 2007 Συμμετείχαμε στην ημερίδα του Δήμου Ηλιούπολης με θέμα: “ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΔΙΝΕΙ ΖΩΗ, ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΕΙΝΑΙ ΖΩΗ». Την τοποθέτηση της Κι.Π.Η. με τίτλο «Πράσινο,...