Ισοπέδωση Πλ. Βεάκη

Η θέση μας για τις όποιες επεμβάσεις στις πόλεις μας είναι: “κατ’ αρχήν ο σεβασμός και η διατήρηση του υπάρχοντος φυσικού πλούτου, που η απόκτησή του στοίχισε οικονομικά στο δημόσιο ταμείο αλλά και απαίτησε πολλών χρόνων προσπάθεια και δευτερευόντως ο εμπλουτισμός του, για να έχουμε το καλύτερο...