Βαθύ κλάδεμα δέντρων

Βαθύ κλάδεμα δέντρων Πολλές φορές έχουμε καταγγείλει το βαθύ, ανώφελο, επιβλαβές έως και καταστρεπτικό κλάδεμα πολλών δέντρων και θάμνων. Πολλές φορές έχουμε βρεθεί απέναντι σε γεωπόνους και ειδικούς, που συνεχίζουν να το υπερασπίζονται. Να υπερασπίζονται τη μοιραία διαχείριση των υψηλών δέντρων. Γιατί,...