Συνεδριάσεις Δ.Σ. 2013

Οι τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. γίνονται την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα και ώρα 19:30. Είναι πάντα ανοιχτές για όλα τα μέλη, στο γραφείο μας στην οδό Σκρα 10, στην πλατεία Καραϊσκάκη ή Κανάρια στην Ηλιούπολη. Τον Ιούλιο και Αύγουστο δε γίνονται τακτικές συνεδριάσεις. 6 Δεκεμβρίου 2013 Θέματα: 1. Επιστολή...