Συνεδριάσεις Δ.Σ. 2014

  Οι τακτικές συνεδριάσεις του Δ.Σ. γίνονται την πρώτη Παρασκευή κάθε μήνα και ώρα 20:00. Είναι πάντα ανοιχτές για όλα τα μέλη, στο γραφείο μας στην οδό Σκρα 10, στην πλατεία Καραϊσκάκη ή Κανάρια στην Ηλιούπολη. Τον Ιούλιο και Αύγουστο δε γίνονται τακτικές συνεδριάσεις. Κατ’ εξαίρεση  η πρώτη...