Υμηττός Χωρίς Αυθαίρετα

Υμηττός Χωρίς Αυθαίρετα

9 Ιουλίου 2021 – Τηλεδιάσκεψη ΚΕΣΥΠΟΘΑ

Στις 9/7/21 πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του ΚΕΣΥΠΟΘΑ (Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων) του ΥΠΕΝ, σχετικά με το Σχέδιο του νέου Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) προστασίας του Υμηττού, στην οποία προσκληθήκαμε να μιλήσουμε ως σύλλογος, μέσω νόμιμου εκπροσώπου, για τις απόψεις μας (που ήδη είχαμε καταθέσει στη Δημόσια Διαβούλευση-βλέπε πιο κάτω καταχωρήσεις με ημερομηνίες 13/8/20 & 16/7/20).

Η συνεδρίαση έγινε με τηλεδιάσκεψη, η Κι.Π.Η. εκπροσωπήθηκε από την Ευαγγελία Δημητρίου, η οποία εστιάστηκε στα εξής:

 • Στην ανάγκη το σχέδιο του νέου Π.Δ. να εξασφαλίζει ακόμη μεγαλύτερο βαθμό προστασίας του Υμηττού από το Π.Δ. του 2011, που έρχεται να αντικαταστήσει και το οποίο εκδόθηκε στηριζόμενο σε απλή Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Η ανάγκη αυτή τεκμαίρεται από το γεγονός οτι, το Ευρωπαικό Δικαστήριο ζήτησε την έκδοση ενός νέου Π.Δ. με τη διαδικασία Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία απαιτείται για διατάγματα προστασίας οικοσυστημάτων που ορίζουν και χρήσεις γης. Επιπλέον, στην περίπτωση του Υμηττού, αναγνωρλιστηκε οτι επηρεάζεται η ζωή των κατοίκων ολόκληρου του λεκανοπεδίου της Αττικής, οπότε απαιτείται η εξασφάλιση μεγάλου βαθμού προστασίας του ορεινού όγκου. Δυστυχώς αυτή την απαραίτητη προϋπόθεση δεν εκπληρώνει το σχέδιο του νέου Π.Δ.!
 • Αυτό που διαπιστώνει κανείς ανατρέχοντας στις σελίδες της ΣΜΠΕ, είναι η συνεχής αναφορά σε πλεονεκτήματα και βελτιώσεις σε σύγκριση με τα προηγούμενα καθεστώτα προστασίας, χωρίς να διευκρινίζεται με σαφήνεια αν η σύγκριση γίνεται με το πρώτο Π.Δ. του 1978 ή με το μεταγενέστερο του 2011, που ήταν σαφώς πλεονεκτικότερο του προηγούμενου, παραλείποντας εσκεμμένα την άμεση σύγκριση με το Π.Δ. του 2011, που αντικαθιστά. Τρανό παράδειγμα αυτό που αναφέρεται στη σελ. 6-10 «Η Ζώνη Α καταλαμβάνει συνολική έκταση 91.500 στρεμμάτων στο πλαίσιο νέου σχεδιασμού προστασίας, που αντιστοιχεί στο 80% της έκτασης της συνολικής περιοχής προστασίας του Υμηττού και ισοδυναμεί με αύξηση της τάξης περίπου του 14,5 % από την επιφάνεια της Ζώνης Α του ΠΔ του 1978»!
  Στην πραγματικότητα η επιφάνεια της Ζώνης Α στο πρόσφατο Π.Δ. του 2011 ήταν 93.000 στρ., ενώ σ’ αυτό του 1978 ήταν 76.000 στρ.. Οπότε στην παρούσα ΣΜΠΕ έχουμε συρρίκνωση της Ζώνης Α, σε σχέση με το Π.Δ. 2011 το οποίο αντικαθιστά και όχι αύξηση 14,5%!
 • Στο Π.Δ. του 2011 η Ζώνη Α ήταν απολύτου προστασίας, χωρίς να επιτρέπει οποιαδήποτε χρήση σε όλη της την έκταση, ενώ στο προτεινόμενο χωρίζεται σε υποζώνες και προστίθενται χρήσεις, όπως η γεωργική χρήση, στην καρδιά της δασικής έκτασης. Γνωρίζουμε όλοι οτι τα δάση συρρικνώνονται, καταπατούνται, καταστρέφονται ή και καίγονται πιο εύκολα, όταν επιτρέπονται γεωργικές χρήσεις μέσα σ’ αυτά.
 • Αλλού αναφέρεται οτι, στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις εντός της Ζώνης Α επιτρέπεται οποιαδήποτε οικοδομική επέκταση ή παραχώρηση σε τρίτο για την εξυπηρέτηση μη αμιγώς επιχειρησιακών σκοπών γίνεται με την σύμφωνη γνώμη του Συμβούλιου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού και μέχρι την συγκρότησή του, της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών.

Ποιοί είναι οι μη αμιγώς επιχειρησιακοί σκοποί, που μπορούν να εξυπηρετηθούν σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις? Μήπως οι εξοχικές κατοικίες των αξιωματικών στο στρατόπεδο Σακέτα, η ανέγερση των οποίων ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια και σταμάτησε μετά από κινητοποιήσεις πολιτών των όμορων δήμων και κάποιας αντίδρασης της τοπικής αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένου του Δήμου Βύρωνα με Δήμαρχο τον κ. Χαρδαλιά? Πως εξασφαλίζεται ο μεγαλύτερος βαθμός προστασίας του Υμηττού, όταν επιτρέπεται κάτι τέτοιο μέσα στη Ζώνη Α?

 • Γίνεται αναφορά σε κάποια ρέματα, μεμονωμένα, χωρίς να αναφέρονται τα μεγάλα υδατικά συστήματα στα οποία ανήκουν. Τα μεγάλα ρέματα της Αττικής πηγάζουν από τον Υμηττό, οι λεκάνες απορροής τους καταλαμβάνουν μεγάλες εκτάσεις του βουνού, όπως είναι το ρέμα Ραφήνας, ο Ερασίνος, το ρέμα της Πικροδάφνης, ο Ιλισσός κ.ά., δεν πηγάζουν από τις πόλεις! Πηγάζουν από τον Υμηττό, τον διατρέχουν και τροφοδοτούνται  τους κλάδους που εκβάλλουν σ΄αυτά! Τα έχουμε απόλυτη ανάγκη και πρέπει να προστατέψουμε ό,τι έχει απομείνει από αυτά σε φυσική κατάσταση. Σημαντικό ρόλο σ’ αυτό παίζει η σαφής περιγραφή τους με αναφορά στις πηγές τους, στους κλάδους που τα τροφοδοτούν και στις λεκάνες απορροής τους, ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία τους…
 • Παράνομα κτίσματα που πρέπει να κατεδαφιστούν, όπως ο Ναός του Προφήτη Ηλία που περιβάλλει το παλιό εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία στην Ηλιούπολη, η αποθήκη δίπλα στο εξωκκλήσι, το αυθαίρετο και κατεδαφιστέο κτίσμα του  Δήμου Ηλιούπολης προς τα δεξιά του, το οποίο κρίθηκε παράνομο και κατεδαφιστέο από το ΣΤΕ το 2015 και ‘κατοικία’ στα αριστερά του…
 • Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) 150 kv που λειτουργεί δίπλα στο σταθμό μεταφόρτωσης του Δήμου Ηλιούπολης, δίπλα σε γήπεδο 5Χ5 και πολύ κοντά σε κατοικίες και σχολικό συγκρότημα. Το ΚΥΤ κρίθηκε από το ΣΤΕ παράνομο και επικίνδυνο για τους περίοικους, επιδικάστηκε αποζημίωση στους κατοίκους των κοντινών κατοικιών και ζητήθηκε η μεταφορά του. Οχι μόνο δε μεταφέρθηκε αλλά με το προτεινόμενο σχέδιο Π.Δ. σχεδιάζεται η κατασκευή ενός ακόμη ΚΥΤ 400 kv, στον ίδιο χώρο! Γνωρίζουμε όλοι την επικινδυνότητά του και οι προτάσεις οτι μπορεί να εκσυγχρονιστεί το παλιό και να κατασκευαστεί το νέο σε κλειστή εγκατάσταση δε μας καθησυχάζει. Αφενός διότι νωρίζουμε οτι, για να γίνει αυτό απαιτείται πολύς χρόνος (5 έτη) και επιπλέον, τη μεγαλύτερη επικινδυνότητα κρύβουν τα καλώδια μεταφοράς του ρεύματος υπερυψηλής τάσης. Αυτό σημαίνει οτι πρέπει όλη η εγκατάσταση να γίνει υπογειοποιημένη και απαιτεί πολύ μεγαλύτερα κονδύλια και χρόνο ολοκλήρωσης 10 έτη. 
 • Επιπλέον στο χώρο του ΚΥΤ προτείνεται η δημιουργία διαδημοτικού νεκροταφείου. Ενός νεκροταφείου για τους Δήμους Ηλιούπολης και Αλίμου, ενώ η περιοχή βρίσκεται στη δασική περιοχή του Υμηττού, στα όρια των Δήμων Ηλιούπολης και Αργυρούπολης. Η χωροθέτηση κοιμητηρίου είναι ασύμβατη με το πνεύμα επιβολής αυστηρότερου καθεστώτος προστασίας του Υμηττού και αφετέρου αντιτίθεται σ’ αυτή και ο Δήμος Αργυρούπολης…

Διαπιστώνεται οτι, το προτεινόμενο σχέδιο Π.Δ. προστασίας του Υμηττού όχι μόνο δεν διασφαλίζει μεγαλύτερο βαθμό προστασίας, αλλά είναι υποδεέστερο του Π.Δ. του 2011 που αντικαθιστά, καταργώντας την απόλυτη προστασία της Ζώνης Α και δημιουργώντας πολλά νομικά ‘παράθυρα’ για την περαιτέρω οικιστική επέλαση και συρρίκνωση του εναπομείναντος ορεινού όγκου του Υμηττού…

 

18 Απριλίου 2021 – Ώρα 11πμ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΛΕΗΛΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ  ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ

Στη συμβολή της Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου και οδού Θράκης (Περιφερειακή Λεωφόρος)

Ο Υμηττός λεηλατείται και καταστρέφεται εδώ και δεκαετίες. Διεκδικείται και καταπατείται από ιδιώτες, δήμους, εκκλησιαστικές και διάφορες αρχές, που απλώνουν όλο και πιο ψηλά τον οικιστικό ιστό, σκαρφαλώνοντας έργα και εγκαταστάσεις στοχεύοντας την κορυφή… Στη θεωρία, επικαλούνται όλοι τα οφέλη του, γιατί ποιός δεν είναι θιασώτης της προστασίας του περιβάλλοντος και ποιός δεν αναγνωρίζει την άρρικτη σχέση του ανθρώπου με το υγιές φυσικό περιβάλλον! Στην πράξη πολλοί είναι αυτοί που βάζουν πρόθυμα ‘νερό στο κρασί τους’, ξεχνώντας τα βαρύγδουπα περί κλιματικής αλλαγής, ρύπανσης της ατμόσφαιρας κλπ…

Η σημερινή συγκέντρωση, που οργανώθηκε και απαρτίστηκε από πολλούς συλλόγους, πολίτες, συλλογικότητες, δημοτικές παρατάξεις, είχε ένα και μόνο στόχο, έστειλε ένα μήνυμα: 

Είμαστε αντίθετοι, στη συνέχιση της καταπάτησης και διεκδίκησης του βουνού μας από οποιοδήποτε δημόσιο, ιδιωτικό, εκκλησιαστικό συμφέρον! Είμαστε ενωμένοι σ’ αυτόν τον αγώνα και θα φέρουμε ακόμη περισσότερους μαζί μας γιατί ο πράσινος Υμηττός, χωρίς ΚΥΤ, νεκροταφεία, αυθαίρετα είναι πολύτιμος και απαραίτητος σε όλους! Είμαστε ενωμένοι σ’ αυτόν τον αγώνα, ακόμη κι αν διαφωνούμε στις λύσεις που προτείνουμε για την επίλυση των προβλημάτων των πόλεων μας. 

Θα μας βρουν απέναντι στην καταπάτηση του βουνού, γιατί Κοινός μας Στόχος είναι να προστατέψουμε και να διατηρήσουμε ό,τι απέμεινε από τον Υμηττό μέχρι τώρα σε φυσική κατάσταση. Από εδώ και μπρος κανένα νέο χτίσμα, καμία άλλη χρήση δεν θα αφήσουμε να συμβεί! Αντίθετα, επιβάλλεται το γκρέμισμα των αυθαιρέτων κατασκευών που εκκρεμούν εις βάρος τους τελεσίδικες αποφάσεις κατεδάφισης και περιμένουμε να εκδοθούν νέες, για όποια αυθαίρετα κτίσματα τόλμησαν ή τολμούν να ξεφυτρώσουν!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διοργάνωση

*Επιτροπή πολιτών για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στον Υμηττό

*Ελληνικός  Ορειβατικός Σύλλογος Ηλιούπολης

*Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Αττικής (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο)

*Πρωτοβουλία Πολιτών για την προστασία του Υμηττού

*Συνέλευση «Ανοιχτό κύκλωμα Ηλιούπολης»

*Παρατηρητήριο Προβλημάτων Πανοράματος Ηλιούπολης

*Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης (ΚΙ.Π.Η)

*Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης 

σε συνεργασία με την «Επιτροπή Αγώνα / Υμηττός 2021»

και την «Διαδημοτική Επιτροπή για την προστασία του Υμηττού»

Δεκέμβριος 2020

Ανοιχτή επιστολή 9 συλλόγων & συλλογικοτήτων

Προς τον υπουργό Περιβάλλοντος κ. Κ.Χατζηδάκη, απευθύναμε επιστολή με θέμα την απόσυρση του προωθούμενου σχεδίου νέου Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία του Υμηττού.

ΖΗΤΑΜΕ
Να μην προωθηθεί προς έκδοση το Σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για την προστασία του Υμηττού που προτείνεται από την ως άνω ΣΜΠΕ και να γίνει εκ νέου επεξεργασία της με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και τους στόχους που έθετε το Π.Δ. του 2011 για το δημόσιο συμφέρον και τις κοινωνικές ανάγκες.

Για τις συνυπογράφουσες συλλογικότητες Θοδωρής Παπαδάτος, δικηγόρος (6947765007)

*Επιτροπή πολιτών για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος στον Υμηττό
*Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Ηλιούπολης  *Περιβαλλοντικός Πολιτιστικός Όμιλος Αττικής (ΠΕΡΙ.ΠΟΛ.Ο)
Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης (ΚΙ.Π.Η)  *Πρωτοβουλία Πολιτών για την προστασία του Υμηττού
*Παρατηρητήριο Προβλημάτων Πανοράματος Ηλιούπολης  *Επιτροπή κατοίκων
*Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης  *Διαδημοτική Επιτροπή για την προστασία του Υμηττού

13 Αυγούστου 2020

Συμμετείχαμε στη Δημόσια Διαβούλευση, στέλνοντας επιστολή με τις απόψεις μας, σχετικά με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Προστασίας ορεινού όγκου Υμηττού. 

Κάποιες από τις θέσεις μας:

Για την έκδοση νέου Π.Δ. προστασίας του Υμηττού, με τη διαδικασία ΣΜΠΕ, απαιτείτο να εκπονηθεί μία μελέτη αυστηρών προδιαγραφών, σύμφωνα με τις Οδηγίες 2001/42/ΕΚ και 92/43/ΕΚ, για την προστασία των οικοτόπων.

Αυτό σημαίνει οτι το Νέο Π.Δ. πρέπει να έχει αυστηρότερο ή το ίδιο καθεστώς προστασίας από αυτό που έρχεται να αντικαταστήσει (Π.Δ. 2011). Εν ολίγοις, ό,τι έχει απομείνει από τον Υμηττό σε φυσική κατάσταση πρέπει να διατηρηθεί και να προστατευθεί, προς όφελος πολλών εκατομμυρίων κατοίκων…

Η  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ των ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ του απαιτείται για τις μεγάλες ανάγκες των κατοίκων του λεκανοπεδίου της Αττικής, που είναι σε πρώτη προτεραιότητα:

 • Ήπιο κλίμα
 • Αντιπλημμυρική θωράκιση
 • Ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα
 • Συγκράτηση των υδάτων, εμπλουτισμός υδροφόρου ορίζοντα
 • Ποιότητα των υδάτων
 • Προστασία από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Γι αυτό:

 • πρέπει να απαγορευθεί η αγροτική καλλιέργεια εντός της Natura περιοχής του Υμηττού
 • να μην επιτρέπεται οποιαδήποτε οικοδομική επέκταση ή παραχώρηση σε τρίτο για την εξυπηρέτηση μη αμιγώς επιχειρησιακών σκοπών, μέσα στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις εντός της Ζώνης Α 
 • να επιτρέπεται η Μελισσοκομία υπό όρους
 • να απαγορευθεί η δημιουργία ή επέκταση νεκροταφείων και η κατασκευή ΚΥΤ
 • για να είναι αποτελεσματική η προστασία των ρεμάτων να γίνεται σαφής αναφορά στο υδατικό σύστημα, στο οποίο το καθένα ανήκει και στον κωδικό που αυτό φέρει στο Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής

 Μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των πόλεών μας, με άλλους τρόπους, σε διαφορετικούς χώρους, με σωστή χωροθέτηση, ολοκληρωμένες τεχνικές μελέτες και ελάχιστες επιπτώσεις και όχι κάτω από την πίεση αυθαιρεσιών και καταπατήσεων, που οφείλει η Πολιτεία να σταματήσει και όχι να τροφοδοτεί! 

Στον παραπλήσιο χώρο της περιοχής του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού μπορούν να χωροθετηθούν:  

 • ΚΥΤ
 • Διαδημοτικό νεκροταφείο
 • Διαδημοτικός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και διαδημοτικά πράσινα σημεία για την ανακύκλωση πολλών ειδών, από τους όμορους Δήμους.

Με αυτόν τον τρόπο οι Δήμοι αυτοί θα βοηθηθούν στη μετεγκατάσταση των ΣΜΑ εντός τριετίας, που επιβάλλει ο ν. 4685/2020 αλλά και στην διαχείριση των απορριμμάτων τους από τους ίδιους, με ολοκληρωμένη ανακύκλωση πολλών ειδών, σε ξεχωριστούς κάδους και διαλογή στην πηγή από τους δημότες!

 

16 Ιουλίου 2020

Δημόσια Διαβούλευση για Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), για το νέο Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) Προστασίας του Ορεινού Όγκου Υμηττού

Λήξη Διαβούλευσης 16 Αυγούστου 2020

Πάρτε μέρος στη διαβούλευση. Δείτε λεπτομέρειες παρακάτω.

Ό,τι απέμεινε από τη Δασική έκταση του Υμηττού κινδυνεύει με ακόμα μεγαλύτερη συρρίκνωση!

Η λειτουργία ενός επιπλέον και μεγαλύτερου Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ), ταυτόχρονα με το ήδη υπάρχον και παράνομο ΚΥΤ,  για να λειτουργήσει η πόλη της επένδυσης του Ελληνικού, φέρνει τον καρκίνο πιο κοντά και σε μεγαλύτερο βαθμό σε κατοικημένες περιοχές!

Η νομιμοποίηση των παράνομων κοιμητηρίων αλλά και η δημιουργία νέου, ανοίγει την κερκόπορτα που θα σκεπάσει σε λίγα χρόνια τις πλαγιές του Υμηττού με τάφους!

Η νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών οποιασδήποτε χρήσης, θα φέρει κι άλλα αυθαίρετα, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα όταν ο εκάστοτε καταπατητής δικαιώνεται…

Οφείλουμε να καλύψουμε εκ νέου τον Υμηττό με πράσινο και όχι με παράνομα κτίσματα, τάφους και εγκαταστάσεις ενέργειας με επικίνδυνη για την υγεία ακτινοβολία. Ο ατμοσφαιρικός αέρας των πόλεων έχει ανάγκη οξυγόνου. Οι πόλεις μας πρέπει να προστατευθούν από τη μόλυνση του ατμοσφαιρικού αέρα, την πλημμύρα και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Στη διαχείριση των ορεινών μας όγκων και του φυσικού μας πλούτου γενικότερα, τώρα περισσότερο από ποτέ, πρώτη μας προτεραιότητα πρέπει να είναι η εξασφάλιση της προστασίας της Ζωής και της Υγείας. Οποιαδήποτε άλλη ανάγκη έπεται…

 

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής, Ταχ. Διεύθυνση: Πανόρμου 2, 11523 Αμπελόκηποι, Αθήνα)

Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του ως άνω σχεδίου, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ταχ. Διεύθυνση Λεωφ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα, [email protected]), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(Κείμενο μελέτης εκτός του Κεφ.7)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Κεφάλαιο 7

Χάρτες 

17 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση για Διαδημοτικό Δημοτικό Συμβούλιο από τον Δήμαρχο Αργυρούπολης – Ελληνικού κ. Κωνσταντάτο, προς τους Δημάρχους Ηλιούπολης και Αλίμου, με θέμα συνεδρίασης τα υπό συζήτηση διαδημοτικό νεκροταφείο και νέο το ΚΥΤ (Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης) των 400 ΚV στον Υμηττό. 

Από τον Δήμο Αλίμου ουδείς παρέστη. Από τον Δήμο Ηλιούπολης μόνο δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης.

Εκ μέρους της Κι.Π.Η. μίλησε η Ευαγγελία Δημητρίου η οποία, εν πρώτοις συμφώνησε απόλυτα με τη πρόταση του κ. Κωνσταντάτου να μη γίνει ούτε ΚΥΤ ούτε νεκροταφείο στον Υμηττό, καθώς και με όλους όσους αναφέρθηκαν στην προστασία του Υμηττού. Τόνισε όμως οτι η προστασία του Υμηττού πρέπει να είναι πολύπλευρη και να εφαρμόζεται παντού και όχι αλα καρτ. Γιατί απ’ όσο φαίνεται από τις τοποθετήσεις σε διάφορα θέματα, ο καθένας δίνει και άλλη ερμηνεία στην έννοια της προστασίας του Υμηττού. Διότι άλλα έργα εγκρίνει (δεν θίγεται η προστασία του) και άλλα όχι.

Υπενθύμισε στον Δήμαρχο Αργυρούπολης -Ελληνικού και Πρόεδρο του ΣΠΑΥ κ. Κωνσταντάτο οτι υπάρχει ένα αυθαίρετο και κατεδαφιστέο κτίσμα-ναός στον Προφήτη Ηλία, μέσα στη Ζώνη προστασίας του Υμηττού, καθώς επίσης πολύ κοντά σ’ αυτό υπάρχει και ένα αυθαίρετο κτίσμα του Δήμου Ηλιούπολης, το οποίο κρίθηκε τελεσίδικα κατεδαφιστέο το 2015, όμως εξακολουθεί να παραμένει…
Εάν ο κ. Κωνσταντάτος θέλει να μιλάει για προστασία του Υμηττού και να έχουν περιεχόμενο τα λόγια αυτά, επανέλαβε ο,τι και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηλιούπολης: γκρεμίστε το αυθαίρετο του Δήμου Ηλιούπολης και το νέο αυθαίρετο κτίσμα-ναό, αν θέλετε να γίνετε πιστευτοί και να έχουν πραγματικό περιεχόμενο τα λόγια σας, ώστε να προστατέψετε τον Υμηττό πραγματικά! Αρχίστε από αυτά!

 

28 Μαΐου 2020

Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης με αποκλειστικό θέμα τον Υμηττό, την προστασία του και τη χωροθέτηση διαδημοτικού νεκροταφίου και δεύτερου  ΚΥΤ (Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης) 400 KV! Η τοποθέτησή μας είναι στο χρονικό σημείο 6:10:00 του Video της συνεδρίασης.

26 Μαΐου 2020

Εν όψει της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης στις 28/5/20, θέματα του οποίου είναι:

 • συζήτηση για το αυθαίρετο κτίσμα πέριξ του παλιού παρεκκλησίου του Προφήτη Ηλία,
 • συζήτηση για το ΣΜΑ (Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων) Ηλιούπολης
 • συζήτηση και λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση δημοτικού κοιμητηρίου στο χώρο του ΚΥΤ (Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης) στον Υμηττό,

καταθέσαμε επιστολή  στο Δήμο Ηλιούπολης, που προσυπογράφουμε με άλλους φορείς, που αφορά την καθαίρεση:

 • του πρώην αναψυκτήριου του Δήμου Ηλιούπολης, για το οποίο εκκρεμεί τελεσίδικη απόφαση κατεδάφισης. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να προβεί σε άμεση καθαίρεση του κτίσματος και αποκατάσταση του τοπίου, ως όφειλε να κάνει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.
 • Της αυθαίρετης κατασκευής πέριξ και άνω του παλιού παρεκκλησίου του Προφήτη Ηλία, για την οποία ζητάμε την άμεση εφαρμογή και υλοποίηση των αποφάσεων κατεδάφισης του αυθαιρέτου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηλιούπολης, σύμφωνα και με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας.

Από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ζητάμε, στην επόμενη συνεδρίασή του στις 28/5/20 να πάρει ομόφωνα την απόφαση για άμεση καθαίρεση των δύο αυθαιρέτων κτισμάτων, για εφαρμογή της νομιμότητας και της ισονομίας.  

Η προστασία της δασικής έκτασης του Υμηττού είναι υποχρέωση όλων μας!

Η εφαρμογή των Διοικητικών αποφάσεων και πράξεων είναι της Πολιτείας και εντός του ορίου του Δήμου μας είναι πρωτίστως της Δημοτικής Αρχής!

Ο Δήμος Ηλιούπολης οφείλει να συνδράμει την Αρχιεπισκοπή Αθηνών στην επίσπευση της καθαίρεσης, για την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, την προστασία των κατοίκων και του Υμηττού!

ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ

Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης, 

Κίνητρον – Δράσεις Πολιτισμού & Αλληλεγγύης, 

Κι.Π.Η. – Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης, 

Πατσαβός Παναγιώτης, πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος, 

Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κωνσταντίνου ‘Άγγελος Σικελιανός’

ΣΥΝΕΡΓΟΙ με την Ηλιούπολη – Δημοτική παράταξη Ηλιούπολης

 

 

Όταν οι οικιστικές πιέσεις και διάφορες χρήσεις μη επιτρεπόμενες από το Σύνταγμα και τη Δασική νομοθεσία, που ρητά απαγορεύονται και από τα μέχρι τώρα ισχύοντα Π.Δ. (Προεδρικά Διατάγματα) προστασίας του Υμηττού και η Πολιτεία δεν έχει κατεδαφίσει ούτε ένα αυθαίρετο με τελεσίδικη απόφαση κατεδάφισης, ροκανίζουν συνεχώς τον πολύτιμο ορεινό όγκο του Υμηττού, πρέπει οι πολίτες να αναλάβουμε ενεργό δράση για την υπεράσπισή του!

Όσοι έχουμε συνειδητοποιήσει τον πολλαπλά ευεργετικό ρόλο των ορεινών οικοσυστημάτων για τις πόλεις μας, ιδιαίτερα κάτω από συνθήκες συνεχούς αύξησης της θερμοκρασίας για πολύ μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μέσα στο χρόνο, κάνοντας τις πηγμένες από μπετόν και τσιμέντο πόλεις μας να βράζουν κυριολεκτικά, οφείλουμε να ενεργοποιηθούμε, να αντιδράσουμε και να υπερασπιστούμε σθεναρά ό,τι απέμεινε από  τους ορεινούς μας όγκους!

 • Η υπεράσπιση του Υμηττού με την καθαίρεση παλαιών αυθαιρέτων, που εκκρεμούν εις βάρος τους τελεσίδικες αποφάσεις κατεδάφισης και νέων υπό ανέγερση είναι ανάγκη για την εξασφάλιση ποιοτικής διαβίωσης στις πόλεις μας και για την προστασία τους από την κλιματική αλλαγή.
 • Η αποτροπή νέων αυθαιρεσιών είναι εξίσου σημαντική! Είμαστε σε επαγρύπνηση και σε εγρήγορση, αν θέλουμε οι επόμενες γενιές να απολαμβάνουν, εκτός όλων των άλλων, τον περίπατο, την ορειβασία και την ποδηλασία στο βουνό, σε απόσταση αναπνοής από τις πόλεις μας…

Τα δημοτικά συμβούλια και οι Δημοτικές αρχές των όμορων με τον  Υμηττό Δήμων, είναι απολύτως υπεύθυνες  για τις όποιες αποφάσεις τους… Η Πολιτεία, σε Εθνικό και Τοπικό επίπεδο, οφείλει να δώσει προτεραιότητα στην Υγεία και Ευεξία, στη σωματική και ψυχική υγεία των κατοίκων του λεκανοπεδίου! 

Αυτό αποδεικνύεται όχι μόνο με εγκλεισμούς, απαγορεύσεις στις συναναστροφές και στις μετακινήσεις των πολιτών, αλλά διαχρονικά με τις επιλογές και προτεραιότητες των κάθε είδους επενδύσεων… Η μακροχρόνια επένδυση στη διατήρηση και προστασία της φύσης με τα πολλαπλά ευεργετήματά της για τις πόλεις μας, συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στη βελτίωση του κλίματος και τη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής υγείας των κατοίκων…

Ζητάμε από όλες τις Δημοτικές παρατάξεις της Ηλιούπολης, σε ειδικό θεματικό Δημοτικό  Συμβούλιο, να πάρουν θέση στα εκκρεμή και σχεδιαζόμενα ζητήματα αυθαιρεσιών και καταπατήσεων στον Υμηττό:

 • Δημοτικό αναψυκτήριο στον Προφήτη  Ηλία, για το οποίο εκκρεμεί τελεσίδικη απόφαση κατεδάφισης. Προτίθενται να την υλοποιήσουν?
 • Αυθαίρετο και κατεδαφιστέο νέο κτίσμα-κέλυφος ναού στον Προφήτη  Ηλία, για το οποίο η Αρχιεπισκοπή Αθηνών έχει εκδώσει άδεια καταδάφισης. Προτίθενται να πιέσουν την Αρχιεπισκοπή να το καθαιρέσει μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, διαφορετικά να επιληφθεί της καθαίρεσης ο ίδιος ο Δήμος Ηλιούπολης? Ποιά η θέση όλων των παρατάξεων?

 • Σ.Μ.Α (Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων). Έχει προταθεί στους Δήμους να δηλώσουν που λειτουργεί σήμερα και το μέγεθος της έκτασης που απαιτείται. Δύνεται η δυνατότητα να λειτουργεί για ορισμένο χρονικό διάστημα (μάλλον 3 χρόνια) και στη λήξη του  πρέπει να έχει βρεθεί λύση και να αποκατασταθεί το περιβάλλον, εφόσον είναι σε δασική έκταση.
 • Ο Σ.Μ.Α. του Δήμου Ηλιούπολης, λειτουργεί παράνομα εδώ και πολλά χρόνια, σε δασική έκταση του Υμηττού (γκαράζ του Δήμου). Ο Δήμος Ηλιούπολης έχει ζητήσει 13 στρέμματα για τη λειτουργία του, σε αντίθεση με άλλους που έχουν ζητήσει 2-3 στρέμματα περίπου. Για ποιό λόγο ο Δήμος Ηλιούπολης χρειάζεται 13 στρέμματα, ποιές είναι οι συγκεκριμένες ανάγκες που καλύπτονται σε τέτοιου μεγέθους έκταση και ποιός ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα, ώστε εγκαίρως να ελευθερώσει την δασική αυτή έκταση? Ζητάμε τη γνώμη όλων των δημοτικών παρατάξεων!
 • Διαδημοτικό Νεκροταφείο στα όρια του Δήμου Ηλιούπολης, στην προστατευόμενη περιοχή του    Υμηττού. Αληθεύει, ποιός είναι ο σχεδιασμός και ποιά η θέση των Δημοτικών παρατάξεων?

Η προστασία του Υμηττού δε μπορεί να αποτελεί συνεχές πεδίο μόνο πολιτικών αντιπαραθέσεων και άγρας ψήφων! Η προστασία του Υμηττού, από κάθε είδους αυθαίρετα, όλων των ιδιοκτησιών, πρέπει να είναι ουσιαστική! Πρέπει να είναι ο πραγματικός στόχος πολιτικών και πολιτών, για να εξασφαλίσουμε στα παιδιά μας βιώσιμες πόλεις. Κανένας μεσομακροπρόθεσμος σχεδιασμός για τις πόλεις μας δε μπορεί να εξασφαλίσει ποιότητα ζωής στις επόμενες γενιές, αν δεν περιλαμβάνει προστασία του φυσικού μας πλούτου! Αν δεν περιλαμβάνει προστασία των ορεινών όγκων, των ρεμάτων και του  αιγιαλού….

 

Comments are closed.