Υμηττός-Δημόσια Διαβούλευση

Υμηττός-Δημόσια Διαβούλευση

13 Αυγούστου 2020

Συμμετείχαμε στη Δημόσια Διαβούλευση, στέλνοντας επιστολή με τις απόψεις μας, σχετικά με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Προστασίας ορεινού όγκου Υμηττού. 

Κάποιες από τις θέσεις μας:

Για την έκδοση νέου Π.Δ. προστασίας του Υμηττού, με τη διαδικασία ΣΜΠΕ, απαιτείτο να εκπονηθεί μία μελέτη αυστηρών προδιαγραφών, σύμφωνα με τις Οδηγίες 2001/42/ΕΚ και 92/43/ΕΚ, για την προστασία των οικοτόπων.

Αυτό σημαίνει οτι το Νέο Π.Δ. πρέπει να έχει αυστηρότερο ή το ίδιο καθεστώς προστασίας από αυτό που έρχεται να αντικαταστήσει (Π.Δ. 2011). Εν ολίγοις, ό,τι έχει απομείνει από τον Υμηττό σε φυσική κατάσταση πρέπει να διατηρηθεί και να προστατευθεί, προς όφελος πολλών εκατομμυρίων κατοίκων…

Η  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ των ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ του απαιτείται για τις μεγάλες ανάγκες των κατοίκων του λεκανοπεδίου της Αττικής, που είναι σε πρώτη προτεραιότητα:

 • Ήπιο κλίμα
 • Αντιπλημμυρική θωράκιση
 • Ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα
 • Συγκράτηση των υδάτων, εμπλουτισμός υδροφόρου ορίζοντα
 • Ποιότητα των υδάτων
 • Προστασία από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Γι αυτό:

 • πρέπει να απαγορευθεί η αγροτική καλλιέργεια εντός της Natura περιοχής του Υμηττού
 • να μην επιτρέπεται οποιαδήποτε οικοδομική επέκταση ή παραχώρηση σε τρίτο για την εξυπηρέτηση μη αμιγώς επιχειρησιακών σκοπών, μέσα στις στρατιωτικές εγκαταστάσεις εντός της Ζώνης Α 
 • να επιτρέπεται η Μελισσοκομία υπό όρους
 • να απαγορευθεί η δημιουργία ή επέκταση νεκροταφείων και η κατασκευή ΚΥΤ
 • για να είναι αποτελεσματική η προστασία των ρεμάτων να γίνεται σαφής αναφορά στο υδατικό σύστημα, στο οποίο το καθένα ανήκει και στον κωδικό που αυτό φέρει στο Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής

 Μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες των πόλεών μας, με άλλους τρόπους, σε διαφορετικούς χώρους, με σωστή χωροθέτηση, ολοκληρωμένες τεχνικές μελέτες και ελάχιστες επιπτώσεις και όχι κάτω από την πίεση αυθαιρεσιών και καταπατήσεων, που οφείλει η Πολιτεία να σταματήσει και όχι να τροφοδοτεί! 

Στον παραπλήσιο χώρο της περιοχής του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού μπορούν να χωροθετηθούν:  

 • ΚΥΤ
 • Διαδημοτικό νεκροταφείο
 • Διαδημοτικός Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και διαδημοτικά πράσινα σημεία για την ανακύκλωση πολλών ειδών, από τους όμορους Δήμους.

Με αυτόν τον τρόπο οι Δήμοι αυτοί θα βοηθηθούν στη μετεγκατάσταση των ΣΜΑ εντός τριετίας, που επιβάλλει ο ν. 4685/2020 αλλά και στην διαχείριση των απορριμμάτων τους από τους ίδιους, με ολοκληρωμένη ανακύκλωση πολλών ειδών, σε ξεχωριστούς κάδους και διαλογή στην πηγή από τους δημότες!

 

16 Ιουλίου 2020

Δημόσια Διαβούλευση για Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), για το νέο Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) Προστασίας του Ορεινού Όγκου Υμηττού

Λήξη Διαβούλευσης 16 Αυγούστου 2020

Πάρτε μέρος στη διαβούλευση. Δείτε λεπτομέρειες παρακάτω.

Ό,τι απέμεινε από τη Δασική έκταση του Υμηττού κινδυνεύει με ακόμα μεγαλύτερη συρρίκνωση!

Η λειτουργία ενός επιπλέον και μεγαλύτερου Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ), ταυτόχρονα με το ήδη υπάρχον και παράνομο ΚΥΤ,  για να λειτουργήσει η πόλη της επένδυσης του Ελληνικού, φέρνει τον καρκίνο πιο κοντά και σε μεγαλύτερο βαθμό σε κατοικημένες περιοχές!

Η νομιμοποίηση των παράνομων κοιμητηρίων αλλά και η δημιουργία νέου, ανοίγει την κερκόπορτα που θα σκεπάσει σε λίγα χρόνια τις πλαγιές του Υμηττού με τάφους!

Η νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών οποιασδήποτε χρήσης, θα φέρει κι άλλα αυθαίρετα, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα όταν ο εκάστοτε καταπατητής δικαιώνεται…

Οφείλουμε να καλύψουμε εκ νέου τον Υμηττό με πράσινο και όχι με παράνομα κτίσματα, τάφους και εγκαταστάσεις ενέργειας με επικίνδυνη για την υγεία ακτινοβολία. Ο ατμοσφαιρικός αέρας των πόλεων έχει ανάγκη οξυγόνου. Οι πόλεις μας πρέπει να προστατευθούν από τη μόλυνση του ατμοσφαιρικού αέρα, την πλημμύρα και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Στη διαχείριση των ορεινών μας όγκων και του φυσικού μας πλούτου γενικότερα, τώρα περισσότερο από ποτέ, πρώτη μας προτεραιότητα πρέπει να είναι η εξασφάλιση της προστασίας της Ζωής και της Υγείας. Οποιαδήποτε άλλη ανάγκη έπεται…

 

Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Αθήνας – Αττικής, Ταχ. Διεύθυνση: Πανόρμου 2, 11523 Αμπελόκηποι, Αθήνα)

Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του ως άνω σχεδίου, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ταχ. Διεύθυνση Λεωφ. Αλεξάνδρας 11, 11473 Αθήνα, [email protected]), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής.

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων(Κείμενο μελέτης εκτός του Κεφ.7)

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – Κεφάλαιο 7

Χάρτες 

17 Ιουνίου 2020

Πρόσκληση για Διαδημοτικό Δημοτικό Συμβούλιο από τον Δήμαρχο Αργυρούπολης – Ελληνικού κ. Κωνσταντάτο, προς τους Δημάρχους Ηλιούπολης και Αλίμου, με θέμα συνεδρίασης τα υπό συζήτηση διαδημοτικό νεκροταφείο και νέο το ΚΥΤ (Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης) των 400 ΚV στον Υμηττό. 

Από τον Δήμο Αλίμου ουδείς παρέστη. Από τον Δήμο Ηλιούπολης μόνο δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης.

Εκ μέρους της Κι.Π.Η. μίλησε η Ευαγγελία Δημητρίου η οποία, εν πρώτοις συμφώνησε απόλυτα με τη πρόταση του κ. Κωνσταντάτου να μη γίνει ούτε ΚΥΤ ούτε νεκροταφείο στον Υμηττό, καθώς και με όλους όσους αναφέρθηκαν στην προστασία του Υμηττού. Τόνισε όμως οτι η προστασία του Υμηττού πρέπει να είναι πολύπλευρη και να εφαρμόζεται παντού και όχι αλα καρτ. Γιατί απ’ όσο φαίνεται από τις τοποθετήσεις σε διάφορα θέματα, ο καθένας δίνει και άλλη ερμηνεία στην έννοια της προστασίας του Υμηττού. Διότι άλλα έργα εγκρίνει (δεν θίγεται η προστασία του) και άλλα όχι.

Υπενθύμισε στον Δήμαρχο Αργυρούπολης -Ελληνικού και Πρόεδρο του ΣΠΑΥ κ. Κωνσταντάτο οτι υπάρχει ένα αυθαίρετο και κατεδαφιστέο κτίσμα-ναός στον Προφήτη Ηλία, μέσα στη Ζώνη προστασίας του Υμηττού, καθώς επίσης πολύ κοντά σ’ αυτό υπάρχει και ένα αυθαίρετο κτίσμα του Δήμου Ηλιούπολης, το οποίο κρίθηκε τελεσίδικα κατεδαφιστέο το 2015, όμως εξακολουθεί να παραμένει…
Εάν ο κ. Κωνσταντάτος θέλει να μιλάει για προστασία του Υμηττού και να έχουν περιεχόμενο τα λόγια αυτά, επανέλαβε ο,τι και στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηλιούπολης: γκρεμίστε το αυθαίρετο του Δήμου Ηλιούπολης και το νέο αυθαίρετο κτίσμα-ναό, αν θέλετε να γίνετε πιστευτοί και να έχουν πραγματικό περιεχόμενο τα λόγια σας, ώστε να προστατέψετε τον Υμηττό πραγματικά! Αρχίστε από αυτά!

 

28 Μαΐου 2020

Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης με αποκλειστικό θέμα τον Υμηττό, την προστασία του και τη χωροθέτηση διαδημοτικού νεκροταφίου και δεύτερου  ΚΥΤ (Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης) 400 KV! Η τοποθέτησή μας είναι στο χρονικό σημείο 6:10:00 του Video της συνεδρίασης.

26 Μαΐου 2020

Εν όψει της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης στις 28/5/20, θέματα του οποίου είναι:

 • συζήτηση για το αυθαίρετο κτίσμα πέριξ του παλιού παρεκκλησίου του Προφήτη Ηλία,
 • συζήτηση για το ΣΜΑ (Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων) Ηλιούπολης
 • συζήτηση και λήψη απόφασης για τη χωροθέτηση δημοτικού κοιμητηρίου στο χώρο του ΚΥΤ (Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης) στον Υμηττό,

καταθέσαμε επιστολή  στο Δήμο Ηλιούπολης, που προσυπογράφουμε με άλλους φορείς, που αφορά την καθαίρεση:

 • του πρώην αναψυκτήριου του Δήμου Ηλιούπολης, για το οποίο εκκρεμεί τελεσίδικη απόφαση κατεδάφισης. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου να προβεί σε άμεση καθαίρεση του κτίσματος και αποκατάσταση του τοπίου, ως όφειλε να κάνει από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης.
 • Της αυθαίρετης κατασκευής πέριξ και άνω του παλιού παρεκκλησίου του Προφήτη Ηλία, για την οποία ζητάμε την άμεση εφαρμογή και υλοποίηση των αποφάσεων κατεδάφισης του αυθαιρέτου από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηλιούπολης, σύμφωνα και με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας.

Από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ζητάμε, στην επόμενη συνεδρίασή του στις 28/5/20 να πάρει ομόφωνα την απόφαση για άμεση καθαίρεση των δύο αυθαιρέτων κτισμάτων, για εφαρμογή της νομιμότητας και της ισονομίας.  

Η προστασία της δασικής έκτασης του Υμηττού είναι υποχρέωση όλων μας!

Η εφαρμογή των Διοικητικών αποφάσεων και πράξεων είναι της Πολιτείας και εντός του ορίου του Δήμου μας είναι πρωτίστως της Δημοτικής Αρχής!

Ο Δήμος Ηλιούπολης οφείλει να συνδράμει την Αρχιεπισκοπή Αθηνών στην επίσπευση της καθαίρεσης, για την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, την προστασία των κατοίκων και του Υμηττού!

ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ

Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπολης, 

Κίνητρον – Δράσεις Πολιτισμού & Αλληλεγγύης, 

Κι.Π.Η. – Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης, 

Πατσαβός Παναγιώτης, πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος, 

Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Κωνσταντίνου ‘Άγγελος Σικελιανός’

ΣΥΝΕΡΓΟΙ με την Ηλιούπολη – Δημοτική παράταξη Ηλιούπολης

 

 

Όταν οι οικιστικές πιέσεις και διάφορες χρήσεις μη επιτρεπόμενες από το Σύνταγμα και τη Δασική νομοθεσία, που ρητά απαγορεύονται και από τα μέχρι τώρα ισχύοντα Π.Δ. (Προεδρικά Διατάγματα) προστασίας του Υμηττού και η Πολιτεία δεν έχει κατεδαφίσει ούτε ένα αυθαίρετο με τελεσίδικη απόφαση κατεδάφισης, ροκανίζουν συνεχώς τον πολύτιμο ορεινό όγκο του Υμηττού, πρέπει οι πολίτες να αναλάβουμε ενεργό δράση για την υπεράσπισή του!

Όσοι έχουμε συνειδητοποιήσει τον πολλαπλά ευεργετικό ρόλο των ορεινών οικοσυστημάτων για τις πόλεις μας, ιδιαίτερα κάτω από συνθήκες συνεχούς αύξησης της θερμοκρασίας για πολύ μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα μέσα στο χρόνο, κάνοντας τις πηγμένες από μπετόν και τσιμέντο πόλεις μας να βράζουν κυριολεκτικά, οφείλουμε να ενεργοποιηθούμε, να αντιδράσουμε και να υπερασπιστούμε σθεναρά ό,τι απέμεινε από  τους ορεινούς μας όγκους!

 • Η υπεράσπιση του Υμηττού με την καθαίρεση παλαιών αυθαιρέτων, που εκκρεμούν εις βάρος τους τελεσίδικες αποφάσεις κατεδάφισης και νέων υπό ανέγερση είναι ανάγκη για την εξασφάλιση ποιοτικής διαβίωσης στις πόλεις μας και για την προστασία τους από την κλιματική αλλαγή.
 • Η αποτροπή νέων αυθαιρεσιών είναι εξίσου σημαντική! Είμαστε σε επαγρύπνηση και σε εγρήγορση, αν θέλουμε οι επόμενες γενιές να απολαμβάνουν, εκτός όλων των άλλων, τον περίπατο, την ορειβασία και την ποδηλασία στο βουνό, σε απόσταση αναπνοής από τις πόλεις μας…

Τα δημοτικά συμβούλια και οι Δημοτικές αρχές των όμορων με τον  Υμηττό Δήμων, είναι απολύτως υπεύθυνες  για τις όποιες αποφάσεις τους… Η Πολιτεία, σε Εθνικό και Τοπικό επίπεδο, οφείλει να δώσει προτεραιότητα στην Υγεία και Ευεξία, στη σωματική και ψυχική υγεία των κατοίκων του λεκανοπεδίου! 

Αυτό αποδεικνύεται όχι μόνο με εγκλεισμούς, απαγορεύσεις στις συναναστροφές και στις μετακινήσεις των πολιτών, αλλά διαχρονικά με τις επιλογές και προτεραιότητες των κάθε είδους επενδύσεων… Η μακροχρόνια επένδυση στη διατήρηση και προστασία της φύσης με τα πολλαπλά ευεργετήματά της για τις πόλεις μας, συμβάλλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στη βελτίωση του κλίματος και τη διατήρηση της σωματικής και ψυχικής υγείας των κατοίκων…

Ζητάμε από όλες τις Δημοτικές παρατάξεις της Ηλιούπολης, σε ειδικό θεματικό Δημοτικό  Συμβούλιο, να πάρουν θέση στα εκκρεμή και σχεδιαζόμενα ζητήματα αυθαιρεσιών και καταπατήσεων στον Υμηττό:

 • Δημοτικό αναψυκτήριο στον Προφήτη  Ηλία, για το οποίο εκκρεμεί τελεσίδικη απόφαση κατεδάφισης. Προτίθενται να την υλοποιήσουν?
 • Αυθαίρετο και κατεδαφιστέο νέο κτίσμα-κέλυφος ναού στον Προφήτη  Ηλία, για το οποίο η Αρχιεπισκοπή Αθηνών έχει εκδώσει άδεια καταδάφισης. Προτίθενται να πιέσουν την Αρχιεπισκοπή να το καθαιρέσει μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, διαφορετικά να επιληφθεί της καθαίρεσης ο ίδιος ο Δήμος Ηλιούπολης? Ποιά η θέση όλων των παρατάξεων?

 • Σ.Μ.Α (Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων). Έχει προταθεί στους Δήμους να δηλώσουν που λειτουργεί σήμερα και το μέγεθος της έκτασης που απαιτείται. Δύνεται η δυνατότητα να λειτουργεί για ορισμένο χρονικό διάστημα (μάλλον 3 χρόνια) και στη λήξη του  πρέπει να έχει βρεθεί λύση και να αποκατασταθεί το περιβάλλον, εφόσον είναι σε δασική έκταση.
 • Ο Σ.Μ.Α. του Δήμου Ηλιούπολης, λειτουργεί παράνομα εδώ και πολλά χρόνια, σε δασική έκταση του Υμηττού (γκαράζ του Δήμου). Ο Δήμος Ηλιούπολης έχει ζητήσει 13 στρέμματα για τη λειτουργία του, σε αντίθεση με άλλους που έχουν ζητήσει 2-3 στρέμματα περίπου. Για ποιό λόγο ο Δήμος Ηλιούπολης χρειάζεται 13 στρέμματα, ποιές είναι οι συγκεκριμένες ανάγκες που καλύπτονται σε τέτοιου μεγέθους έκταση και ποιός ο σχεδιασμός για την επόμενη μέρα, ώστε εγκαίρως να ελευθερώσει την δασική αυτή έκταση? Ζητάμε τη γνώμη όλων των δημοτικών παρατάξεων!
 • Διαδημοτικό Νεκροταφείο στα όρια του Δήμου Ηλιούπολης, στην προστατευόμενη περιοχή του    Υμηττού. Αληθεύει, ποιός είναι ο σχεδιασμός και ποιά η θέση των Δημοτικών παρατάξεων?

Η προστασία του Υμηττού δε μπορεί να αποτελεί συνεχές πεδίο μόνο πολιτικών αντιπαραθέσεων και άγρας ψήφων! Η προστασία του Υμηττού, από κάθε είδους αυθαίρετα, όλων των ιδιοκτησιών, πρέπει να είναι ουσιαστική! Πρέπει να είναι ο πραγματικός στόχος πολιτικών και πολιτών, για να εξασφαλίσουμε στα παιδιά μας βιώσιμες πόλεις. Κανένας μεσομακροπρόθεσμος σχεδιασμός για τις πόλεις μας δε μπορεί να εξασφαλίσει ποιότητα ζωής στις επόμενες γενιές, αν δεν περιλαμβάνει προστασία του φυσικού μας πλούτου! Αν δεν περιλαμβάνει προστασία των ορεινών όγκων, των ρεμάτων και του  αιγιαλού….

 

Comments are closed.