Κοπή Δέντρων – Νομοθετικό και Θεσμικό πλαίσιο

Πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες που αφορούν το Περιβάλλον

Το δικαίωμα του κοινού για την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν το περιβάλλον, τη συμμετοχή του στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, για θέματα που αφορούν το περιβάλλον, στηρίζεται στη σύμβαση του Aarhous, η οποία υπογράφτηκε από την Ελλάδα στις 25 Ιουνίου 1998 και κυρώθηκε με το Ν.3422/12-12-2005 (ΦΕΚ Α 303/13.12.2005)

Όταν απευθυνόμαστε σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή και ζητάμε τέτοιου είδους πληροφορίες, επικαλούμαστε αυτό το νόμο.

 

Κοπή δέντρων:Νομοθεσία

Α. Δέντρα σε κοινόχρηστους χώρους του δήμου

1. Πεζοδρόμια, νησίδες, πλατείες, παιδικές χαρές, κοινόχρηστοι δημόσιοι χώροι

Μέχρι τον Ιούνιο 2012, η άδεια δινόταν από την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) της αρμόδιας Πολεοδομίας και κατόπιν έπρεπε να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης.

Τώρα (Φεβρουάριος 2013) μας ενημέρωσαν από την ΕΠΑΕ οτι η έγκριση θα δίνεται μόνο από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, μετά από εισήγηση γεωπόνου του Δήμου. Περιμένουμε να λάβουμε εγγράφως την απάντηση, για να είμαστε πιό συγκεκριμένοι.

2. Άλση – Πάρκα – Χώροι κατάλληλοι για αναδάσωση

Τα δέντρα αυτά εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Δασικής Υπηρεσίας, οπότε απαιτείται σχετική άδεια από το αρμόδιο δασαρχείο.

Αρθρο 3, παρ. 4 του Ν.998/1979 (ΦΕΚ Α 289/29-12-79), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 5 του Ν. 3208/2003 (ΦΕΚ 303/24-12-2003).

Β. Δέντρα μέσα σε εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια ή τις Ζ.Ο.Ε (Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου)

(Στην Αττική με το Π.Δ./22-06-83 (ΦΕΚ 284/Δ/7-7-83) καθορίστηκε Ζ.Ο.Ε. σε όλο το νομό).

Για την κοπή των δέντρων μέσα στις περιοχές αυτές, που δεν προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, απαιτείται άδεια από την αρμόδια πολεοδομική αρχή, σύμφωνα με το άρθρο 40, παρ. 2 του Ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33/14-03-1983 Τ.Α).

Αυτό σημαίνει οτι και για την κοπή δέντρου σε ιδιόκτητο χώρο, μέσα σε εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο ή Ζ.Ο.Ε, απαιτείται άδεια από την αρμόδια πολεοδομία.

 

Comments are closed.