Προστατέψτε τα Δέντρα της Γειτονιάς σας

Προστατέψτε τα Δέντρα της Γειτονιάς σας

ΓΕΝΙΚΑ

Τα κρούσματα της αυθαίρετης κοπής δέντρων είναι πολλά. Και από πλευράς πολιτών, αλλά ακόμη περισσότερο από πλευράς δημοτικών αρχών, αλλά και της πολιτείας γενικότερα.

Βεβαίως στην “αυθαίρετη” κοπή εντάσσεται και το “Βαθύ” κλάδεμα, που μερικές φορές, όταν επαναλαμβάνεται συχνά, δεν αφήνει το δέντρο να αναπτυχθεί και “μαραζώνει”. Εκτός αυτού μας στερεί από τις προστατευτικές λειτουργίες των υψηλών δένδρων, ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ.

Σχετικά με την απαιτούμενη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει μία αρχή ή ιδιώτης, προκειμένου να κόψει ένα δέντρο ισχύουν τα εξής:

Για την κοπή δέντρων εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης απαιτείται έκδοση άδειας από την αρμόδια πολεοδομική αρχή.

Μόνο για τα δέντρα που προστατεύονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας δεν ισχύει αυτό και αυτά είναι τα πάρκα, τα ρέματα και τα άλση.

Από την Πολεοδομία Αθηνών, διεύθυνση κεντρικού τομέα, τμήμα εκδόσεως αδειών, μας απάντησαν ότι “για την κοπή των δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους εντός του σχεδίου ενός Δήμου, απαιτείται έκδοση οικοδομικής αδείας από την αρμόδια πολεοδομική αρχή , της αρμόδιας πολεοδομίας και από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης.

Αρμόδιο είναι το τμήμα ΤΕΚ (αυθαιρέτων) της πολεοδομίας, το οποίο ελλείψει αυτών των αδειών επιβάλλει πρόστιμα. Πράγμα το οποίο σημαίνει οτι, αν δεν υπάρχει η απαιτούμενη άδεια από την πολεοδομία, απευθυνόμαστε στο ΤΕΚ για να γίνει αυτοψία και να επιβληθεί πρόστιμο.

 

Μη ξεχνάτε να φωτογραφίσετε τα δέντρα της γειτονιάς σας, τις νησίδες, τα πάρκα, τις παιδικές χαρές, τα πεζοδρόμια κλπ.

Σε περίπτωση παρατυπίας ή αυθαιρεσίας, το φωτογραφικό αρχείο σας, θα είναι πολύτιμο.

Πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες που αφορούν το Περιβάλλον

Το δικαίωμα του κοινού για την πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν το περιβάλλον (και οτιδήποτε μπορεί να το επηρεάσει πχ. ένα έργο) και τις οποίες μπορεί να ζητήσει από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, θεσπίστηκε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (η οποία ενσωματώνει την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Οδηγία): Κ.Υ.Α. 11764/653/17.3.2006 – ΦΕΚ Β΄ 327.

Αυτό σημαίνει ότι, όταν απευθυνόμαστε σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή και ζητάμε τέτοιου είδους πληροφορίες, επικαλούμαστε αυτή την κοινή υπουργική απόφαση, εφόσον υπάρχουν αντιρρήσεις.

Comments are closed.