Ισοπέδωση Πλατείας Βεάκη – Κοπή Δέντρων

Ισοπέδωση Πλατείας Βεάκη – Κοπή Δέντρων

Η θέση μας για τις όποιες επεμβάσεις στις πόλεις μας είναι:

“κατ’ αρχήν ο σεβασμός και η διατήρηση του υπάρχοντος φυσικού πλούτου, που η απόκτησή του στοίχισε οικονομικά στο δημόσιο ταμείο αλλά και απαίτησε πολλών χρόνων προσπάθεια και δευτερευόντως ο εμπλουτισμός του, για να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα με το μικρότερο κόστος, για τις πόλεις μας.

Το πλακόστρωτο οποιασδήποτε πλατείας μπορεί να αντικατασταθεί, η χρηστικότητά της να αυξηθεί με την προσθήκη εξοπλισμού, κατάλληλου φωτισμού κλπ., αλλά χωρίς να προκληθεί ζημιά στο υπάρχον πράσινο, που η αντικατάστασή του απαιτεί και χρήμα αλλά και πολύτιμο χρόνο”!

311020100591  IMG_0271

Νοέμβριος 2014

Aπό τη Διεύθυνση Δασών Αθηνών πληροφορηθήκαμε ότι ασκήθηκε μήνυση στο Δήμο Ηλιούπολης για την κοπή των δέντρων της πλατείας (πάρκο) Βεάκη. 2013-02-14 MHNΥΣH Δ. ΔΑΣΩΝ-BEAKH

Οκτώβριος 2014

Από τη Διεύθυνση Δασών Αθηνών πήραμε κλήτευση για ένορκη κατάθεση στις 8 Οκτωβρίου 2014, στα πλαίσια της προκαταρκτικής εξέτασης της αριθ. ΕΓ87-14/150 παραγγελίας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, για τις παράνομες υλοτομίες στη  θέση “Πλατεία Βεάκη”, του Δήμου Ηλιούπολης, τις οποίες είχαμε καταγγείλει.

Συγκεκριμένα:

 • Μόνο για τα 27 από τα 42 δέντρα (41 λεύκες + 1 δέντρο), όπως φαίνονται στο τοπογραφικό του 2009, υπήρχε άδεια κοπής και αυτή για μας όχι εξ ολοκλήρου δικαιολογημένη, δεδομένου οτι “σαπίσματα” διακρίνονται σε ελάχιστα εξ αυτών.
 • Στην περίπτωση που όντως αρμόδιος φορέας για την κοπή των δέντρων ήταν η πολεοδομία, πως δικαιολογείται η κοπή των υπολοίπων 15 δέντρων, δεδομένου οτι η κοπή των δέντρων χωρίς άδεια τιμωρείται με τις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 458 του ποινικού κώδικα, σύμφωνα με απάντηση της πολεοδομίας  2011-06-20 KOΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ ΠΟΙΝ. ΚΩΔΙΚΑΣ.
 • Κατ’ εμάς αρμόδια υπηρεσία για την αδειοδότηση της κοπής είναι η Διεύθυνση Δασών και όχι η Πολεοδομία, δεδομένου οτι η πλατεία Βεάκη είναι πάρκο της Ηρώς Κωνσταντοπούλου, και δεν θεσμοθετήθηκε ποτέ σαν πλατεία.

 

Ιούλιος 2012

Επειδή τα δέντρα της πλατείας, σύμφωνα πάντα με το τοπογραφικό του Μαίου 2009, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΜΑΙΟΣ 2009, ήταν 48 μέσα στην πλατεία, από τα οποία έμειναν μόνο 6 λέιλαντ, σημαίνει οτι κόπηκαν 42 μέσα στην πλατεία+3 εκτός αυτής=45 συνολικά δέντρα!

Κόπηκαν με άδεια!!!τα 27, που σημαίνει οτι για τα 18 δέντρα δεν υπήρξε καμία έγκριση, οιαδήποτε….., οπότε στείλαμε επιστολή στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Χατζηδάκη 10-07-12 ΠΑΡΚΑ ΗΡΩΣ ΚΩΝ-ΛΟΥ, με δύο βασικά ερωτήματα:

α. Ποιός είναι ο ακριβής χαρακτηρισμός της εν λόγω περιοχής (πλατεία ή πάρκο)?

Αυτό το ρωτάμε διότι το έργο χρηματοδοτείται βάσει μίας μελέτης που εγκριθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο το 2009 και αφορούσε τις πλατείες Αναγνωσταρά και Ανεξαρτησίας και τα πάρκα της Ηρώς Κωνσταντοπούλου. Θέλουμε να μάθουμε αν η πλατεία Βεάκη είναι επίσημα χαρακτηρισμένη σαν πλατεία ή πάρκο και ποιά είναι τα πάρκα της Ηρώς Κωνσταντοπούλου.

β. Με ποιά άδεια κόπηκαν τα υπόλοιπα 18 δέντρα?

Η απάντηση του κ. Αντιδημάρχου ήταν ….. αποστομωτική…….

24-07-2012 ΑΝΤIΔHMAΡΧΟΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ.

α. Καμία νύξη για το πρώτο ερώτημα, κανένα σχόλιο.

β. “……Στο διάστημα των τεσσάρων ετών που μεσολάβησαν από την αρχική αποτύπωση της πλατείας Βεάκη (2009-2012), υλοτομήθηκαν 16 δέντρα λεύκας μετά από πτώση η σπασίματα μεγάλων κλάδων και μέρος των κορμών…” ήταν η απάντηση στο δεύτερο!

Ας αναλογιστεί κανείς με αυτή την αιτιολογία πόσα δέντρα μπορούν να καρατομηθούν! Συμπτωματκά στην πλατεία Βεάκη “έσπασαν” 18 δέντρα μέσα σε τρία χρόνια (2009-2012)….

20/06/2012

Από τον Αντιδήμαρχο Τεχικών Υπηρεσιών πήραμε τις φωτογραφίες των δέντρων, για τα οποία δόθηκε έγκριση για υλοτομία από την Ε.Π.Α.Ε. Βεβαίως η έκπληξή μας ήταν μεγάλη, δεδομένου οτι δεν διακρίνεται (για την πλειοψηφία τους) η αιτία αυτής της έγκρισης!

ΦΩΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΠΗ ΔΕΝΤΡΩΝ

Μόνο σε ελάχιστα υπάρχει η ένδειξη, σαπίσματα στη βάση των κορμών. Στα περισσότερα δε διακρίνεται οτιδήποτε!

Στη συνέχεια αναζητήσαμε την τοπογραφική αποτύπωση της πλατείας, προγενέστερη της κοπής (Μάιος 2009). ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΜΑΙΟΣ 2009

Σύμφωνα με αυτή την τοπογραφική αποτύπωση, τα δέντρα που υπάρχουν επί της πλατείας και των πεζοδρομίων που την περικλείουν είναι τα εξής:

Α. Επί της Πλατείας: 41 λεύκες, 6 λέιλαντ, 1 δέντρο

Β. Στα γύρω πεζοδρόμια: 3 λεύκες, 32 διάφορα δέντρα

Από τα δέντρα της πλατείας σώθηκαν τα 6 λέιλαντ, δηλαδή έχουν κοπεί 42 και από τα δέντρα του πεζοδρομίου κόπηκαν τρία. Σύνολο 45! Μένει να δούμε πότε κόπηκαν τα υπόλοιπα 18, αν υποθέσουμε οτι τα 27 καλώς κόπηκαν…..

08/06/2012

Από τον Αντιδήμαρχο Ποιότητας Ζωής κ. Σεφτελή, λάβαμε αυτή την επιστολή 8-6-12 ΠΛ. ΒΕΑΚΗ, σε απάντηση των όσων πληροφοριών ζητήσαμε για την αποψίλωση της πλατείας, με επιστολή μας στις 28/05/12 ΠΛ. ΒΕΑΚΗ-ΥΠΟΓ.!!

Οι πρώτες παρατηρήσεις μας στην απάντηση αυτή είναι:

1. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το αίτημα για κοπή δέντρων (27 λεύκες) και η άδεια της Πολεοδομίας, αφορούν τις Πλ. Ανεξαρτησίας και Αναγνωσταρά και ΤΑ ΠΑΡΚΑ της Ηρώς Κωνσταντοπούλου, όχι μόνο την πλατεία Βεάκη!

Υπολογίζουμε οτι στην πλατεία Βεάκη κόπηκαν πολλά περισσότερα από 16 δέντρα! Απόδειξη γι αυτό οι δύο φωτογραφίες που παραθέτουμε (βλέπε παρακάτω στην ίδια σελίδα) πριν την κοπή των δέντρων:

Η πρώτη φωτογραφία με το συγκεντρωμένο πλήθος , απεικονίζει το 1/4 της πλατείας περίπου, στη γωνία Γαβριηλίδη και Εργ. Τύπου, όπου φαίνονται καθαρά 6 δέντρα! Στη δεύτερη, γωνία Ηρώς Κωνσταντοπούλου & Βεάκη, άλλο 1/4 της πλατείας, υπάρχουν 10 δέντρα. Μισή πλατεία 16 δέντρα!!!!!

Ζητήθηκε να κοπούν 27 δέντρα για όλους τους χώρους, τις δύο πλατείες και όλα τα πάρκα της Ηρώς Κωνσταντοπούλου (δε γνωρίζουμε αν δικαιολογήθηκε επαρκώς το αίτημα) και κόπηκαν αρκετά περισσότερα από 16 μόνο στην πλατεία Βεάκη!!!!

2. Δεν περιλαμβάνονται η τεχνική έκθεση του γεωπόνου καθώς και το φωτογραφικό υλικό, στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση της απόφασης για αποκαθήλωση τόσων δέντρων, τα οποία θα ζητηθούν μαζί με τη μελέτη 6/09 για την εκτέλεση του έργου.

 

 

27/05/2012

Πλατεία Βεάκη,

Ηρώς Κωνσταντοπούλου & Εργατών Τύπου, Κάτω Ηλιούπολη:

ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ

στα πλαίσια της Ανάπλασης και Βελτίωσης του Πρασίνου…..

 

 

 

 

 

 

 

 

Μία πλατεία με πανύψηλα δέντρα, που φυτεύτηκαν πριν 40 χρόνια, που μαζί με τα δέντρα της παιδικής χαράς που βρίσκεται πίσω από την πλατεία (Εργατών Τύπου & Ροβέρτου Γκάλλι), δημιουργούσαν ένα αλσύλλιο, ένα τόπο δροσερό, καταπράσινο, ένα τόπο που προστάτευε την περιοχή από τα καυσαέρια της λεωφόρου Βουλιαγμένης, από το θόρυβο της πόλης, από τον ήλιο του καλοκαιριού.

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλ. Βεάκη, πριν την ανακαίνιση

 

Ένα μέρος που τα παιδιά μπορούσαν να παίξουν όλες τις ώρες της μέρας,

ακόμη και το καλοκαίρι

και οι μεγαλύτεροι να βρουν καταφύγιο κάτω από τα δέντρα.

 

 

Πλ. Βεάκη, μετά την ανακαίνιση….

 

Όμως από τη Δημοτική αρχή αποφασίστηκε η ανακαίνιση της πλατείας!

Τα δέντρα ……..ξεριζώθηκαν, ……αντικαταστάθηκαν από θάμνους,

ενδεχομένως να φυτευτούν και άλλα δέντρα,

πότε όμως θα γίνουν όπως τα προηγούμενα?

Πλ. Βεάκη, μετά τον καλλωπισμό της…….

 

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ή ΕΓΚΛΗΜΑ?

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………Γιατί?

 

 

 

 

 

Φυσικά ζητήσαμε από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Σεφτελή

να μας ενημερώσει για τα εξής:

 

 

 • Από ποιό Δημ. Συμβούλιο πάρθηκε αυτή η απόφαση,
 • Ποιός γεωπόνος εισηγήθηκε την κοπή των δέντρων και με ποιά αιτιολογία,
 • Την έκθεση που στάλθηκε στην ΕΠΑΕ (Επιτροπή Πολεοδομικού & Αρχιτεκτονικού Ελέγχου) της πολεοδομίας Αθηνών,
 • Την άδεια της ΕΠΑΕ για την έγκριση της κοπής
 • Να μας δοθεί λίστα με τις πλατείες και τους δημόσιους χώρους που πρόκειται να γίνουν παρεμβάσεις
 • Τα στοιχεία της εταιρείας με τον απαραίτητο εξοπλισμό για την κοπή υψηλών δέντρων, με την οποία συνεργάζεται ο Δήμος
 • Πως αξιοποιεί ο Δήμος τους κομμένους κορμούς δέντρων
 • Να μας αιτιολογήσει ο αρμόδιος γεωπόνος την απόφαση της δημοτικής αρχής να κατακρεουργεί τα υψηλα δέντρα και να τα αντικαθιστά με νέα, σαφώς ….μικρότερα….(φαινόμενο συχνότατο τα τελευταία χρόνια). Απόφαση που απαιτεί κάθε φορά έκθεση, με τεκμηρίωση της άποψής του και φωτογραφικό υλικό. Επιστολή ΠΛ. ΒΕΑΚΗ-ΥΠΟΓ.
Βεβαίως δε θα σταματήσουμε εδώ! Σκοπός μας είναι να μην επαναληφθεί το φαινόμενο, που μας ταλανίζει από την προηγούμενη Δημοτική αρχή…
Στόχος μας είναι η πόλη μας να βελτιώνεται και η εκάστοτε Δημοτική Αρχή να προσφέρει έργο, που θα επαυξάνει το έργο των προηγούμενων, θα προσθέτει πάνω σ’ αυτό, προς όφελος όλων μας.
Μόνο έτσι θα μπορούμε να ισχυριζόμαστε οτι πρόθεσή μας είναι η συνεχής ποιοτική αναβάθμιση της πόλης μας και όχι η ανάδειξη προσωπικού έργου μόνο, καταστρέφοντας όσα έφτιαξαν οι προηγούμενοι!

ΛΙΓΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ…ΠΟΛΛΕΣ ΛΕΞΕΙΣ!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.