19 Φεβρουαρίου 2013

19 Φεβρουαρίου 2013

Στις 4 Φεβρουαρίου 2013, καταθέσαμε στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης τις Υπογραφές που μαζέψαμε, συνοδευόμενες με το παρακάτω κείμενο, ζητώντας να ενημερώσει τους επικεφαλής των Δημοτικών παρατάξεων, να διαβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης και να πάρει θέση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.

Σεβόμαστε τη Ζωή, την Πόλη, το Περιβάλλον μας

Επειδή οι πολίτες:

  • Έχουν δικαίωμα στην ενημέρωση
  • Έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν με συγκεκριμένες προτάσεις, σε οποιαδήποτε παρέμβαση και έργο στην πόλη και γύρω από αυτή, που επηρεάζει το περιβάλλον, την οικονομία και τη ζωή της
  • Έχουν δικαίωμα να ελέγχουν έγκαιρα κάθε πράξη της Διοίκησης

Γνωρίζοντας ότι για την κοπή ενός δέντρου χρειάζονται λίγα λεπτά,

αλλά για την ανάπτυξή του δεκαετίες και ότι Δέντρο σημαίνει Οξυγόνο και Νερό

Επειδή ο Δήμος: δεν μπορεί να λειτουργεί για τους πολίτες, χωρίς αυτούς

Ζητάμε από την εκάστοτε Δημοτική Αρχή

και τους συμπολίτες μας:

  • Η κοπή κάθε δέντρου να τεκμηριώνεται απόλυτα με έκθεση, γνωμοδότηση και φωτογραφικό υλικό γεωπόνου του Δήμου και να συνοδεύεται από άδεια της αρμόδιας αρχής, που να έχει εκδοθεί έγκαιρα και να έχει εγκριθεί και από το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης.
  • Ø Η Δημοτική Αρχή να ενημερώνει τους φορείς και τους πολίτες, για κάθε έργο, η υλοποίηση του οποίου θα έχει επιπτώσεις στο περιβάλλον, την οικονομία και τη ζωή της πόλης, ένα μήνα πριν τη συζήτησή του στο Δημοτικό Συμβούλιο και
  • Ø Να δημοσιεύει στο διαδίκτυο τον σχετικό φάκελο με όλες τις πληροφορίες, ώστε να γνωρίζουν επακριβώς το έργο που προτείνεται και να καταθέτουν τις απόψεις τους.

Η έγκαιρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για θέματα που επηρεάζουν τη ζωή και καθημερινότητά μας, είναι ζωτικής σημασίας παράγων, για την εύρυθμη και δημοκρατική λειτουργία της κάθε πόλης και αναφαίρετο δικαίωμα των πολιτών, που αναγνώρισε και η Ελλάδα με την υπογραφή της Σύμβασης του Aarhus τον Ιούνιο του 1998 και επικύρωσε με το Ν. 3422/12-12-2005.

 

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Αθανάσιος Αρμάος Ευαγγελία Δημητρίου

 

 

Comments are closed.