Aυτοδιοικητικές εκλογές 2014

Aυτοδιοικητικές εκλογές 2014

 

5 Μαίου 2014

Με αφορμή τις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές, απευθύναμε προς όλους τους υποψήφιους Δημάρχους του Δήμου Ηλιούπολης τις παρακάτω ερωτήσεις, των οποίων τις απαντήσεις θα αναρτήσουμε επίσης στη σελίδα αυτή. Aς  σημειωθεί οτι στην Ηλιούπολη οι Δημοτικές παρατάξεις που κατεβαίνουν στις εκλογές είναι 8, οι οποίες, μαζί με τον αποχωρήσαντα κ. Π. Πατσαβό, επικεφαλής της παράταξης “Χρώμα στην Πόλη”,  απαρτίζουν το ήδη υπάρχον Δημοτικό Συμβούλιο.

Θέλουμε να τονίσουμε οτι τα θέματα και τα προβλήματα της πόλης, για τα οποία μπορείς να ρωτήσεις έναν υποψήφιο Δήμαρχο είναι αρκετά, όμως εστιαστήκαμε σ’ αυτά που, κατά την κρίση μας, είναι τα μεγαλύτερα και σπουδαιότερα και η λύση τους απαιτεί πραγματικά οικολογικό υπόβαθρο απόψεων αλλά και θέληση για καινοτόμες πολιτικές αποφάσεις.

        1η ερώτηση:  Δημοκρατικότερη λειτουργία της πόλης

Ποια είναι η γνώμη σας για την ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών, για επεμβάσεις και έργα σε κοινόχρηστους χώρους της πόλης, που επηρεάζουν τη ζωή τους και ενδεχομένως μπορούν να αλλάξουν προς το χειρότερο την καθημερινότητά τους?

Λέγοντας ενημέρωση, εννοούμε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου, όλων των απαραίτητων πληροφοριών για ένα έργο που σχεδιάζεται, π.χ. ανάπλαση κάποιας πλατείας, ένα μήνα πριν τη συζήτηση του θέματος αυτού στο δημοτικό συμβούλιο, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να τοποθετούνται πάνω σ’ αυτά τεκμηριωμένα, αποφεύγοντας τις εκ των υστέρων προστριβές.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ι. Αναγνώστου – Νέα Δημοτική Κίνηση

Είναι κάτι που μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους. Άλλωστε, ως διοίκηση του Δήμου, το είχαμε κάνει πράξη σε σημαντικά έργα που είχαμε εκπονήσει τις μελέτες, όπως λόγου χάρη, η ανάπλαση του ιστορικού κέντρου της πόλης μας και το wi-fi. Πιστεύουμε ότι είναι υποχρέωση της διοίκησης του Δήμου να μην αιφνιδιάζει τους πολίτες με παρεμβάσεις που θα έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και την καθημερινότητά τους. Είναι καθήκον κάθε δημοτικής αρχής να διαβουλεύεται με τους πολίτες για τα όποια έργα και δράσεις της.

Α. Πίκουλα-  HΛΙΟΥΠΟΛΗ Ανεξάρτητη Κοινωνία Πολιτών

Κάθε δικαίωμα, κάθε ανάγκη του πολίτη γίνεται Ηθική Δέσμευση για εμάς. Όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει στο πρόγραμμα μας, ότι για την καλύτερη και σωστότερη ενημέρωση του πολίτη του δήμου μας, θα προχωρήσουμε σε προγραμματισμό μηνιαίων συναντήσεων ανοιχτού διαλόγου της Δημοτικής Αρχής με ομάδες πολιτών. Κάτι που θα μας δίνει την δυνατότητα να ενημερώνουμε και να ενημερωνόμαστε για τα προβλήματα του δήμου μας.

Δ. Πανταζόπουλος- ΕΝωτικό Αυτοδιοικητικό Κίνημα (ΕΝΑΚ)

Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι το όργανο που αποφασίζει για τα της πόλης. Η σωστή και δημοκρατική του λειτουργία προυποθέτει:

– Διακομματικό Προεδρείο.

– Δημοκρατική λειτουργία των γνωμοδοτικών και διοικητικών επιτροπών.

– Πραγματική λειτουργία της Επιτροπής ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ και η ενεργοποίηση της συμμετοχής των φορέων της πόλης είναι το ζητούμενο. Εμείς το πιστεύουμε.

– Σωστός διάλογος στο Δημοτικό Συμβούλιο και η συμμετοχή όλων των Δημοτικών Συμβούλων σ’ αυτόν.

– Λογοδοσία (πραγματική) της Δημοτικής Αρχής.

– ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΠΑΝΤΟΥ.

– Λειτουργία του συμπαραστάτη του Δημότη.

 

         2η ερώτηση: Διαχείριση πράσινου, λειτουργικότεροι κοινόχρηστοι χώροι

Ποια είναι η γνώμη σας για τη διαχείριση και προστασία του υφιστάμενου πράσινου, που τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί απίστευτες πιέσεις, από έργα «ανάπλασης» μέσα στην πόλη?

Ποια είναι η γνώμη σας για τις πλατείες και νησίδες της πόλης? Μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιηθούν, με τη χρήση υψηλού και πυκνού πρασίνου,  σαν εστίες προστασίας του περιβάλλοντα χώρου από τους ρύπους, τη ζέστη και το θόρυβο, βελτιώνοντας το μικροκλίμα της περιοχής και τη διαβίωση των κατοίκων?

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ι. Αναγνώστου – Νέα Δημοτική Κίνηση

Η διαχείριση του πρασίνου είναι μία από τις προτεραιότητές μας ως νέα διοίκηση. Θεωρούμε ότι το πράσινο είναι πηγή ζωής και ειδικά σήμερα το έχουμε περισσότερο ανάγκη από ποτέ. Θεωρούμε εκ των ων ουκ άνευ οι όποιες παρεμβάσεις σε άλση, πάρκα και πλατείες να γίνονται με τις απαραίτητες οικολογικές ευαισθησίες και με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον. Όσον αφορά τις νησίδες, συμφωνούμε ότι μπορούν  να χρησιµοποιηθούν, µε τη χρήση υψηλού και πυκνού πρασίνου, για πολλούς σημαντικούς λόγους, π.χ. βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής, συμβάλλοντας σημαντικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

Α. Πίκουλα-  HΛΙΟΥΠΟΛΗ Ανεξάρτητη Κοινωνία Πολιτών

Όσο αφορά την περιβαλλοντική μας, έχουμε δεσμευτεί ότι θα γίνει παρέμβαση σε διάφορες περιοχές του δήμου μας, όπως π.χ στην Αγ. Μαρίνα με πυκνή δενδροφυτευση επί των πεζοδρομίων. θα προχωρήσουμε σε ανάπλαση αισθητική και λειτουργική των αλσυλλίων του δήμου μας. Θα προβούμε σε δημιουργία νέων χώρων ανθοφυτων σε νησίδες, πλατείες πάρκα παιδικές χαρές κ.α ανάπλαση των ήδη υπαρχόντων.

Δ. Πανταζόπουλος- ΕΝωτικό Αυτοδιοικητικό Κίνημα (ΕΝΑΚ)

Η Ηλιούπολη έχει προίκα της αρκετά εκτάρια αστικού πράσινου. Όμως αυτό το πράσινο χρειάζεται πάντα σοβαρή παρέμβαση όχι μόνο για τη συντήρησή του αλλά και για την βελτίωσή του, τόσο σε πάρκα όσο και πλατείες και  νησίδες, υπό τη βασική προυπόθεση η διέλευση πεζών και οχημάτων να είναι ασφαλής. Προγραμματίζουμε επίσης τη δημιουργία σχολικών κήπων στα συγκροτήματα της πόλης μας, βεβαίως ανάλογα με τις δυνατότητές τους και με σκοπό να μην προκαλούνται ατυχήματα. Για την παράταξή μας ισχύει η προσπάθεια αύξησης και δημιουργίας πνευμόνων πράσινου και όχι αχρήστευσής τους για οποιονδήποτε λόγο.

 

           3η ερώτηση: Διαχείριση των απορριμμάτων

Πιστεύετε ότι μπορεί ο Δήμος να αναλάβει ο ίδιος τη συλλογή και αξιοποίηση των απορριμμάτων της πόλης, εφαρμόζοντας τη διαλογή στην πηγή και σε ξεχωριστούς κάδους, ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων, προωθώντας τα σαν πρώτες ύλες ή ημιέτοιμα προϊόντα?

Έχετε στο πρόγραμμά σας και την ταυτόχρονη κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων της πόλης?

Είναι στα σχέδιά σας η κάθε είδους αξιοποίηση των απορριμμάτων μας, σε επίπεδο Δήμου αλλά και σε συνεργασία με όμορους Δήμους, με στόχο να μειωθούν  στο ελάχιστο τα σύμμεικτα απόβλητά μας και να ωφεληθεί η πόλη περιβαλλοντικά και οικονομικά, δημιουργώντας επιπλέον και νέες θέσεις εργασίας?

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ι. Αναγνώστου – Νέα Δημοτική Κίνηση

Βεβαίως, η διαχείριση των απορριμμάτων είναι μία από τις πλέον σημαντικές προκλήσεις για το Δήμο, μπροστά στις ραγδαίες τεχνολογικές και θεσμικές εξελίξεις που άπτονται της αειφορίας και της ποιότητας ζωής. Η διαλογή στην πηγή σε ξεχωριστούς κάδους είναι για εμάς μείζον ζήτημα. Υπενθυμίζουμε ότι πρώτα η διοίκησή μας έφερε κάδους ανακύκλωσης στην Ηλιούπολη, ενώ είχαμε ξεκινήσει πιλοτικά και την κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων της πόλης. Φυσικά, σε μια τέτοια προσπάθεια, απαιτείται η συνεργασία τόσο με τους πολίτες όσο και τους γειτονικούς Δήμους, που είναι στις προθέσεις μας να επιδιώξουμε.

Α. Πίκουλα-  HΛΙΟΥΠΟΛΗ Ανεξάρτητη Κοινωνία Πολιτών

Η θέση μας στη διαχείριση των απορριμμάτων είναι ήδη γνωστή. Θα γίνει, επανασχεδιασμός του προγράμματος ανακύκλωσης:Διακοπή του αποτυχημένου συστήματος <<μπλε κάδοι>>, που γεμίζουν με οικιακά απορρίμματα – διαλογή στην πηγή (δηλαδή στα νοικοκυριά, από τους δημότες) – αποκομιδή ανά υλικό (χαρτί, αλουμίνιο, πλαστικό, γυαλί) και μεταφορά αυτών σε καθορισμένες ημέρες και ώρες.

Αύξηση των υπόγειων κάδων απορριμμάτων με προτεραιότητα τα κεντρικότερα σημεία της Ηλιούπολης, ζώνες με έντονη εμπορική δραστηριότητα, πλατείες, σημεία με αυξημένη παρουσία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Δ. Πανταζόπουλος- ΕΝωτικό Αυτοδιοικητικό Κίνημα (ΕΝΑΚ)

Πιστεύουμε οτι ο Δήμος Ηλιούπολης έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί τα απορρίμματα της ευρύτερης περιοχής και εννοούμε τη διαλογή στο σημείο επεξεργασίας τους. Έτσι εξασφαλίζεται η μεγιστοποίηση της ανακύκλωσης καθώς και η δυνατότητα κομποστοποίησης των οργανικών αποβλήτων. Το πρόγραμμα αυτό πιστεύουμε όμως για να υλοποιηθεί προυποθέτει:

-Διαδημοτική συνεργασία 

-Αποδοχή των κατοίκων για τέτοιου είδους λειτουργία εξασφαλίζοντας φυσικά την ύπαρξη πλήρους μελέτης με τις περιβαλλοντικές και λοιπές επιπτώσεις και ανταποδοτικών ωφελημάτων στους κατοίκους του Δήμου.

Άμεσα όμως και πριν δρομολογηθεί το προαναφερθέν πρόγραμμα, οφείλουμε να ενημερώσουμε τους συνδημότες μας, με εμπνευσμένη καμπάνια, ξεκινώντας από τα σχολεία και τους μαθητές, ώστε να καταστεί συνειδητή η προσπάθεια ανακύκλωσης και γνωστή η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης αρκετών υλικών.


               4η ερώτηση: Κυκλοφοριακό

Ποια είναι η θέση σας για την επίλυση των εξής προβλημάτων:

Α. Την επίλυση του προβλήματος της περιφερειακής Υμηττού. Πρέπει να κατασκευαστεί μια νέα περιφερειακή στο βουνό ή να υπογειοποιηθεί η ήδη υπάρχουσα?

Β. Το παρκάρισμα στις κεντρικές λεωφόρους της πόλεις από τις οποίες διέρχονται ΜΜΜ.

Γ. Την τοποθέτηση φαναριών σε σημαντικούς κόμβους και διαβάσεις μέσα στην πόλη.

Δ. Τη βελτίωση της τοπικής συγκοινωνίας ώστε να διευκολύνεται η γρήγορη μετάβαση ΌΛΩΝ των κατοίκων από και προς το ΜΕΤΡΟ.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ι. Αναγνώστου – Νέα Δημοτική Κίνηση

 Α. Πάγια θέση μας είναι νέα περιφερειακή στον Υμηττό, σύμφωνα με την τελευταία μελέτη που είχε προωθηθεί επί εποχής Σουφλιά, πλήρως υπογειοποιημένη, όπως υπογειοποιημένος και ο κόμβος σύνδεσης στα όρια με την Αργυρούπολη.

 Β. Εξετάζοντας τον υπάρχοντα κυκλοφοριακό φόρτο μέσα από μια νέα κυκλοφοριακή μελέτη λαμβάνοντας υπόψιν τα σημερινά δεδομένα, θα οριοθετηθούν οι δράσεις μας και για τις κεντρικές λεωφόρους αλλά και για την υπόλοιπη Ηλιούπολη.

 Γ. Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, η χρήση των φαναριών σε σημαντικούς κόμβους και διαβάσεις μέσα στην πόλη, θα διαμορφωθούν μέσα από τη νέα κυκλοφοριακή μελέτη που σκοπεύουμε άμεσα να εκπονήσουμε.

Δ. Η βελτίωση της τοπικής συγκοινωνίας είναι ζητούμενο και προτεραιότητα. Πιο πυκνά δρομολόγια προς τους σταθμούς του μετρό, εξυπηρέτηση όλων των περιοχών της πόλης και επέκταση του μέτρου της δημοτικής συγκοινωνίας χρονικά μέχρι τις 11 το βράδυ. 

 Α. Πίκουλα-  HΛΙΟΥΠΟΛΗ Ανεξάρτητη Κοινωνία Πολιτών

Α. Άμεση λύση στο έργο επέκτασης της περιφερειακής Υμηττού(αποκλειστική υπογειοποίηση της λεωφόρου)

Β. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλους χώρους στάθμευσης όπως τα δύο – τρία οικόπεδα που είναι ελεύθερα. Με ελάχιστο κόστος θα μπορούσαν να μετατραπούν – έστω για βραχεία χρονική περίοδο – σε χώρους στάθμευσης.

Γ. Έλεγχος για τοποθέτηση φαναριών σε σημαντικούς κόμβους και διαβάσεις μέσα στην πόλη.

Δ. Αναδιάρθρωση του δικτύου δημοτικής συγκοινωνίας: Επανασχεδιασμός των δρομολογίων με σύνδεση όλων των ζωνών της Ηλιούπολης μεταξύ τους και με τους σταθμούς του μετρό σε Ηλιούπολη, Αγ.Δημήτριο, Δάφνη – ποσοτική αναβάθμιση του στόλου των δημοτικών λεωφορείων – δρομολόγια 7 ημέρες την εβδομάδα, ανά 30 λεπτά, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. 

Δ. Πανταζόπουλος- ΕΝωτικό Αυτοδιοικητικό Κίνημα (ΕΝΑΚ)

Το μοναδικό πλεονέκτημα της Ηλιούπολης να διαθέτει τρεις σταθμούς ΜΕΤΡΟ με την υπάρχουσα σήμερα λειτουργία των τοπικών, αστικών συγκοινωνιών γίνεται παντελώς αρνητικό.

Εμείς επιδιώκουμε:

– Επανασχεδιασμό των υφιστάμενων εσωτερικών γραμμών

– Την μετατροπή τουλάχιστον μιας εσωτερικής γραμμής σε «Γραμμή ΚΟΡΜΟ» για το κέντρο της Αθήνας

– Την τροποποίηση των δρομολογίων των υπολοίπων εσωτερικών γραμμών, με τρόπο ώστε περισσότερες ανταποκρίσεις, όπως έχουμε μελετήσει, για βελτίωση της εσωτερικής επικοινωνίας και καλύτερης πρόσβασης σε μέσα σταθερής τροχιάς και σε βασικά σημεία της πόλης.

     

          5η ερώτηση: ΚΥΤ (Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης)

Έχετε ενημερωθεί για το νέο σχεδιασμό της ΔΕΗ για το ΚΥΤ?

Είστε σύμφωνοι ή διαφωνείτε και αν διαφωνείτε τι πιστεύτε ότι μπορείτε να κάνετε γι αυτό?

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ι. Αναγνώστου – Νέα Δημοτική Κίνηση

Πάγια θέση της Νέας Δημοτικής Κίνησης, τόσο όταν Διοικούσε το Δήμο όσο και ως αντιπολίτευση, ήταν ότι το ΚΥΤ πρέπει να φύγει από την πόλη μας. 

Α. Πίκουλα-  HΛΙΟΥΠΟΛΗ Ανεξάρτητη Κοινωνία Πολιτών

Η Θέση μας στην ερώτηση σας αυτή είναι η απομάκρυνση του κέντρου υψηλής τάσης της Δ.Ε.Η από τον Υμμητό. Δεν διαπραγματευόμαστε την προστασία της δημόσιας υγείας – Αποτρέπουμε άμεσα τα σχέδια επέκτασης του από τα 150KV στα 400KV.

Δ. Πανταζόπουλος- ΕΝωτικό Αυτοδιοικητικό Κίνημα (ΕΝΑΚ)

Επιδιώκουμε και μαχόμαστε για την απομάκρυνση του ΚΥΤ. Εναλλακτικά και υπο την προυπόθεση εκπόνησης πλήρους περιβαλλοντικής μελέτης που θα αποδεικνύει τη διασφάλιση της υγείας των δημοτών μας, δεχόμαστε την υπογειοποίησή του με την υπάρχουσα τάση και δε συζητάμε τυχόν αύξησή της.

 

            6η ερώτηση: Αξιοποίηση Ελληνικού: Μητροπολιτικό πάρκο

Ποια είναι η θέση σας για την αξιοποίηση του τελευταίου ελεύθερου χώρου στην Αττική?

Υποστηρίζετε την ανάγκη δημιουργίας Μητροπολιτικού Πάρκου υψηλού πρασίνου, με ήπιες χρήσεις που θα εκμεταλλεύονται τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις και θα αναδεικνύουν τον πολιτιστικό και αρχαιολογικό μας πλούτο, ή συμφωνείτε με τη λύση που μεθοδεύεται από την κυβέρνηση?

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ι. Αναγνώστου – Νέα Δημοτική Κίνηση

Η αξιοποίηση του χώρου του Ελληνικού εκτιμούμε ότι θα πρέπει να γίνει με ορθολογιστικά κριτήρια και με τη δυνατότητα ύπαρξης υψηλού πρασίνου σε συνδυασμό με άλλες δράσεις. 

Α. Πίκουλα-  HΛΙΟΥΠΟΛΗ Ανεξάρτητη Κοινωνία Πολιτών

Πλήρης υιοθέτηση και στήριξη της πρότασης για την αξιοποίηση του Ελληνικού, που εκπόνησε το Εργαστήρι Αστικού Περιβάλλοντος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου(ήπια ανάπτυξη με υψηλό κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος).

Δ. Πανταζόπουλος- ΕΝωτικό Αυτοδιοικητικό Κίνημα (ΕΝΑΚ)

 Πάγια η θέση της παράταξής μας είναι στην κατεύθυνση αξιοποίησης του ελεύθερου χώρου στο Ελληνικό και τη δημιουργία Μητροπολιτικού πάρκου γι αυτό και συμπαραστεκόμαστε στους άμεσα εμπλεκόμενους και αγωνιζόμενους φορείς και δήμους.

 

 

Comments are closed.