Ρέμα Πικροδάφνης – Διαβούλευση

Ρέμα Πικροδάφνης – Διαβούλευση

5 Ιουλίου 2021

Δ.Σ στο Δήμο Ηλιούπολης με θέμα την Οριοθέτηση Πικροδάφνης

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, μίλησε για λογαριασμό του συλλόγου η Ευαγγελία Δημητρίου, η οποία τόνισε τα βασικά και σημαντικά σημεία που δεν περιλαμβάνονται στην οριοθέτηση του ρέματος, όπως περιγράφονται στην ανάρτησή μας πιό κάτω (1 Ιουλίου 2021) και στην πρόταση που καταθέσαμε για την οριοθέτηση.

Ζητάμε την προσοχή της Δημόσιας Διοίκησης για την ένταξη εντός των ορίων της Πικροδάφνης στην Ηλιούπολη Αττικής των παρακάτω εκτάσεων:

 1. ολόκληρη η έκταση της παιδικής χαράς που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Βουλιαγμένης (μπαζωμένο τμήμα της Πικροδάφνης, που από κάτω περνάει το υπογειοποιημένο κομμάτι της για να διασχίσει τη Βουλιαγμένης, στο οποίο εκβάλλουν οι αγωγοί Σ2&Σ3).
 2. Η περιοχή μεταξύ του ρέματος και των Οικοδομικών Τετραγώνων 61 & 62.
 3. Ολόκληρη η έκταση των παραρεμάτιων καταπράσινων αλσών στις οδούς Λαγκαδίων και Ορφέως. Είναι εγκληματικό που εξαιρείται σημαντική έκτασή τους!
 4. Τα πάρκα Ναυαρίνου και Καλαβρύτων, που αποτελούν τμήμα του κλάδου Καρέα, που χυνόταν στην Πικροδάφνη στο ύψος της συμβολής των οδών Λαγκαδίων και Βίτσι.

Οι εκτάσεις αυτές πρέπει να ενταχθούν μέσα στα όρια της Πικροδάφνης, να προστατευθούν από αποψιλώσεις, τσιμεντώματα και άλλες χρήσεις, ώστε να διατηρηθούν αποκλειστικά σαν χώροι πυκνού πρασίνου, που είναι απαραίτητοι για την εκτόνωση ακραίων πλημμυρικών φαινομένων. Οι εκτάσεις αυτές είναι ο παλιός δρόμος του νερού, που θα τον θυμηθεί και θα τον ξαναχρησιμοποιήσει σε παρατεταμένη έντονη βροχόπτωση. Αυτό μας απέδειξαν η Μάντρα, το Μουζάκι Καρδίτσας η πρόσφατη πλημμύρα στη Γερμανία ενός χωριού που χτίστηκε μέσα στο πλημμυρικό πεδίο ενός ποταμού… (βλέπε φωτό πιο κάτω). Οι χώροι αυτοί πρέπει να διατηρήσουν τη μέγιστη δυνατή απορροφητικότητά τους για να εκτονώνονται έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Η απάντηση της εισηγήτριας του τμήματος τεχνικών υπηρεσιών ήταν αποστομωτική, ισχυριζόμενη οτι οι περιοχές αυτές δεν πρόκειται να αλλάξουν χρήση (γιατί ποιά Δημοτική αρχή θα έκανε κάτι τέτοιο?)  και αφού τη συνεχάρησαν για το έργο της ο χάρτης οριοθέτησης της Πικροδάφνης ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από το Δ.Σ. της Ηλιούπολης χωρίς να περιλαμβάνει αυτές τις εκτάσεις, το μικρό ρέμα που εκβάλλει στην Πικροδάφνη στη φυσική της κοίτη μετά το γήπεδο ΔΙΑΝΑ, τον κλάδο Καρέα και όλους τους κλάδους του ρέματος που έχουν σωθεί μέχρι σήμερα και διατηρούνται ακόμη σε φυσική κατάσταση!

Φαίνεται οτι, για τους Δημοτικούς άρχοντες και Κυβερνώντες, οι πλημμύρες συμβαίνουν μόνο σε άλλους τόπους και ευθύνονται πάντα μόνο οι προηγούμενοι και η κλιματική αλλαγή…

 

 

1 Ιουλίου 2021

Δημόσια Διαβούλευση για την Οριοθέτηση του ρέματος της Πικροδάφνης

Καταθέσαμε την πρότασή μας  για τη Μελέτη Οριοθέτησης της Πικροδάφνης, στα πλαίσια της Δημόσιας Διαβούλευσης (δείτε πιο κάτω όλα τα έγγραφα).

 • Σκεπτικό καθορισμού οριογραμμών

Στη σελ. 145 – 7.2. της Τεχνικής Έκθεσης της Μελέτης Οριοθέτησης αναγράφεται:

«Η πρόταση διευθέτησης στην κοίτη του ρέματος Πικροδάφνης επί της οποίας στηρίζεται η μελέτη οριοθέτησης, θεωρείται ως μια εξαιρετική ευκαιρία τόσο για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του ρέματος ως αποδέκτη επιφανειακών υδάτων, όσο και για τη διασφάλιση και αποκατάσταση του εναπομείναντος φυσικού περιβάλλοντος».

Αρχικά θεωρούμε απαραίτητο να τονίσουμε ότι από το βαθμό που θα επιτευχθούν οι προαναφερόμενοι επιδιωκόμενοι σκοποί εξαρτάται η αντιπλημμυρική προστασία των περιοχών που διασχίζει το ρέμα, ο εμπλουτισμός του υδροφόρου ορίζοντα, η ποιότητα του μικροκλίματος, του ατμοσφαιρικού αέρα και της αισθητικής των τοπίων και γενικότερα η ποιότητα της ζωής των πολιτών.

Επιπρόσθετα είναι ανάγκη να θυμίσουμε σε όσους επεξεργάζονται την οριοθέτηση κάθε ρέματος, ότι κάθε οριοθέτηση ρέματος είναι μοναδική ευκαιρία η Δημόσια Διοίκηση να μην επαναλάβει τα άπειρα λάθη του παρελθόντος και να προσπαθήσει να διατηρήσει και προστατέψει ό,τι μπορεί να προστατευθεί, προκειμένου να μειώσει πιθανές μελλοντικές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και αγαθά…

 • Οριοθέτηση

Τα σημεία στα οποία προτείνουμε να γίνουν απαραίτητα επεκτάσεις οριoγραμμών (από τη λ. Βουλιαγμένης μέχρι τις πηγές) είναι:

 1. Παιδική χαρά Τζαβέλλα και Βουλιαγμένης, ολόκληρη η έκτασή της είναι κομμάτι της Πικροδάφνης (σύμφωνα και με τους επισυναπτόμενους χάρτες της πόλης), οπότε είναι αυτονόητο οτι πρέπει να συμπεριληφθεί εξολοκλήρου μέσα στην οριογραμμή του ρέματος και όχι τμήμα της.
 2. Στην παραρεμάτια περιοχή κοντά στην παιδική χαρά της Τζαβέλλα, στα Ο.Τ. 61 & 62, να γκρεμιστούν όλα τα κτίσματα και οι κατασκευές που βρίσκονται εκτός ρυμοτομικής γραμμής και να επεκταθεί η οριογραμμή της Πικροδάφνης (σύμφωνα και με τους επισυναπτόμενους χάρτες της Ηλιούπολης).
 3. Σε όλο το μήκος του ανοιχτού ρέματος στην Ηλιούπολη να συμπεριληφθούν όλες οι εκτάσεις πρασίνου που βρίσκονται και στις δύο μεριές του ρέματος και όχι τμήματά τους. 
 4. Επιβάλλεται να αποκατασταθεί το τμήμα του ρέματος, μήκους 500μ. που είναι χτισμένο με πέτρες.
 5. Να οριοθετηθεί ο μικρός κλάδος που εκβάλλει στην Πικροδάφνη στη φυσική της κοίτη, μετά τον ορθογωνικό αγωγό στο γήπεδο ΔΙΑΝΑ.
 6. Να οριοθετηθούν και οι λοιποί κλάδοι της Πικροδάφνης που βρίσκονται σε φυσική κατάσταση, μεταξύ των οποίων και ο κλάδος Καρέα.
 7. Να οριοθετηθούν τα πάρκα Ναυαρίνου και Καλαβρύτων (μπαζωμένα τμήματα του κλάδου Καρέα) που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του υδατορέματος της Πικροδάφνης, με περιβαλλοντική αξία που χρήζει προστασίας, όπως και το άρθρο 1, παρ 9, περ. γ του ν. 4258/14, ορίζει.

Τα δύο πάρκα, Ναυαρίνου και Καλαβρύτων, καθώς τα παραρεμάτια άλση και η παιδική χαρά της Τζαβέλλα, πρέπει να προστατευθούν και να παραμείνουν αμιγώς εκτάσεις πυκνού πρασίνου, γιατί, εκτός όλων των άλλων ευεργετημάτων τους, συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην απορρόφηση των επιφανειακών υδάτων και την εκτόνωση έντονων πλημμυρικών φαινομένων. 

 • Επεμβάσεις

Ως προς το είδος των κατά τόπους απαιτούμενων επεμβάσεων, η οριοθέτηση της Πικροδάφνης μπορεί να είναι μία πρώτη και καλή ευκαιρία να εφαρμοστούν στην Ελλάδα μέθοδοι Φυσικής Μηχανικής, για την αύξηση του αντιπλημμυρικού ρόλου του ρέματος, τη διατήρηση και τον εμπλουτισμό των φυσικών οικοσυστημάτων, τον εμπλουτισμό του υδροφορέα, τη βελτίωση του μικροκλίματος και την οχύρωση των πόλεων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που ήδη αντιμετωπίζουμε…. 

 • Έγγραφα

20210701 Κι.Π.Η. -ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ       

ΦΕΚ 1955

ΟΤ 61&62, ΦΕΚ 234 Α1, 23-7-32

20160427 ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

20170329 ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΑΡΑΡΕΜΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

20190227 ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΟΧΕΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ

ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ-ΜΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ

 

13 Ιουνίου 2021

Μελέτη Οριοθέτησης ρέματος Πικροδάφνης – Δημόσια Διαβούλευση 

Η Διαβούλευση διαρκεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021

Μπορεί να συμμετάσχει οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, φορέας, συλλογικότητα κλπ. επιθυμεί. 

Στη συγκεκριμένη Μελέτη οριοθέτησης έχει γίνει σημαντική επέκταση (σε μήκος) της οριοθέτησης στην περιοχή της εκβολής και στους Δήμους Ηλιούπολης και Βύρωνα από την οδό Σαρανταπόρου έως τις παρυφές του Υμηττού. Απαιτείται η δική μας προσοχή και παρέμβαση στα όρια του ρέματος, προκειμένου να μην εξαιρεθούν καταπατήσεις ή βλέψεις για οικειοποίηση ρεμάτιας γης…

Μην ξεχνάμε οτι τα ρέματα είναι τα σπουδαιότερα φυσικά αντιπλημυρρικά έργα, γεγονός που διαπιστώνουμε μόνο μετά από καταστροφικές πλημμύρες και ξεχνάμε πολύ γρήγορα…

Να θυμίσουμε οτι η νέα Μελέτη για την Οριοθέτηση του ρέματος στο σύνολό του και την σε μήκος επέκτασή της προέκυψε μετά από την  υπ’ αριθμόν 2313/2020  απόφαση του ΣΤΕ.

Η απόφαση αυτή αφορούσε την εκδίκαση της προσφυγής μας (διαφόρων συλλόγων και πολιτών) στις 21/10/21, για την ακύρωση των έργων διευθέτησης και καταστροφής του ρέματος, από τη λ. Βουλιαγμένης μέχρι τις εκβολές. Βλέπε αμέσως πιο κάτω στην ίδια σελίδα.

Διαβούλευση

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Α.2.3 του άρθρου 3 του Ν.4258/14 οι οικείοι Δήμοι, στο πλαίσιο της γνωμοδότησης του Δημοτικού συμβουλίου για τον καθορισμό των οριογραμμών, υποχρεούνται να προβούν σε ανάρτηση του τοπογραφικού διαγράμματος της οριοθέτησης, ώστε οι ενδιαφερόμενοι πολίτες και σύλλογοι να λάβουν γνώση της ενημερωμένης πρότασης οριοθέτησης.

Αν είστε κάτοικος Ηλιούπολης, Αλίμου, Π. Φαλήρου μπορείτε να καταθέσετε την πρότασή σας  στο πρωτόκολλο του οικείου Δήμου. 

Αν είστε κάτοικος Αγίου Δημητρίου μπορείτε να καταθέσετε την πρότασή σας ΕΔΩ

Έγγραφα

Τεχνική Εκθεση, Υδραυλικοί-Υδρολογικοί υπολογισμοί,  Χάρτης προσανατολισμού,

Λεκάνες,     Χρήσεις Γης,   Γεωλογικός Χάρτης 

Σχέδια Οριοθέτησης

Ηλιούπολη σχέδια 5-11 έως 5-17

5-1_signed,  5-2_signed,  5-3_signed,  5-4_signed, 5-5_signed,  5-6_signed,  5-7_signed,  5-8_signed,  5-9_signed,  5-10_signed,  5-11_signed,  5-12_signed,  5-13_signed,  5-14_signed,  5-15_signed,  5-16_signed,  5-17_signed

6-1_signed,  6-2_signed,  6-3_signed,  6-4_signed,  6-5_signed,  6-6_signed,  6-7_signed,  7-1_signed,  7-2_signed,  7-3_signed,  7-4_signed

8-1_signed,  8-2_signed,  8-3_signed,  8-4_signed,  8-5_signed,  8-6_signed,  8-7_signed,  8-8_signed,  8-9_signed,  8-10_signed,  8-11_signed,  8-12_signed,  8-13_signed,  8-14_signed,  9-1_signed,  9-2_signed,  9-3_signed,  9-4_signed,  9-5_signed,  9-6_signed,  9-7_signed, 9-8_signed

 

28 Ιανουαρίου 2021

Υπογράφηκε Απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) περί αναστολής χορήγησης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στην περιοχή του ρέματος «Πικροδάφνη» δήμων Ηλιούπολης, Αγίου Δημητρίου, Αλίμου και Παλαιού Φαλήρου (ν. Αττικής), μετά την έκδοση της απόφασης 2313/20 του ΣΤΕ. Βάσει αυτής αποφασίζεται:

Αναστέλλεται για ένα (1) έτος η έκδοση οικοδομικών αδειών και η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών (πλην κατεδαφίσεων) στην περιοχή που εμπίπτει εντός των προτεινομένων οριογραμμών, χωρίς έργα διευθέτησης, του τμήματος του ρέματος Πικροδάφνης, από την οδό Σαρανταπόρου Δήμου Ηλιούπολης έως την εκβολή του, στην περιοχή των Δήμων Ηλιούπολης, Αγ. Δημητρίου, Αλίμου, και Π. Φαλήρου Ν. Αττικής και στα γήπεδα που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με αυτές, όπως αυτή φαίνεται περικλειόμενη με μπλε διακεκομμένη γραμμή και προσδιορίζεται με τις αναγραφόμενες σε πίνακες με τις συντεταγμένες σε ΕΓΣΑ΄87 των κορυφών της στα δέκα τρία (13) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα, με αρίθμηση 5.1 έως 5.13, σε κλίμακα 1:500, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την …./2021 πράξη του και αντίτυπα τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με την παρούσα απόφαση.

Δεκέμβριος 2020

Αγώνες δεκαετιών, που δόθηκαν από πολλούς και εξακολουθούν να δίνονται,

δικαιώνονται!

Το ΣΤΕ με την υπ’ αριθμόν 2313/2020 απόφασή του:

 1. Ακυρώνει την την με αριθμό 81299/5913/ 9.11.2016 απόφασης της ασκούσας καθήκοντα  Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο «Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου “Ανάπλαση ρέματος Πικροδάφνης από Λ. Βουλιαγμένης έως εκβολή”».

(Με την ως άνω απόφαση της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης προβλέπεται το χτίσιμο του ρέματος με συρματοκιβώτια (πέτρες τυλιγμένες με συρματόπλεγμα), σχεδόν σε όλο το μήκος του από τη λ. Βουλιαγμένης μέχρι το ΕΔΕΜ. Αυτό σημαίνει αποψίλωση των πρανών από κάθε βλάστηση, δηλ. κοπή 776 δέντρων από ένα σύνολο 1000 και όλης της ενδιάμεσης βλάστησης! Με άλλη απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης προτείνονται παρόμοιες επεμβάσεις στα τελευταία 200μέτρα του ρέματος, που παραμένουν σε φυσική κατάσταση στην Ηλιούπολη μέχρι τη λ. Βουλιαγμένης, με την κοπή 39 δέντρων με όλη την ενδιάμεση βλάστηση…)

2. Υποχρεώνει τη Διοίκηση:

 • εντός τετραμήνου από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, να αποστείλει στο Δικαστήριο προεδρικό διάταγμα για την οριοθέτηση του ρέματος στο σύνολό του. 
 • Να λάβει, αμελλητί, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του ρέματος και, ιδίως, να απαγορεύσει την έκδοση οικοδομικών αδειών και την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε γήπεδα εντός των οριογραμμών του ρέματος, όπως αυτές έχουν ήδη αποτυπωθεί χωρίς την κατασκευή έργων διευθέτησης, ή σε γήπεδα που ευρίσκονται σε άμεση γειτνίαση με αυτές.
 • Να προχωρήσει, αμελλητί, στην καταγραφή των αυθαιρέτων κτισμάτων εντός των οριογραμμών του ρέματος, όπως αυτές έχουν ήδη αποτυπωθεί χωρίς την κατασκευή έργων διευθέτησης, και να απαγορεύσει, ως προς αυτά, την έναρξη ή συνέχιση διαδικασιών αναστολής κατεδάφισης ή εξαίρεσης από την κατεδάφιση. Εάν δε το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα δεν αποσταλεί στο Δικαστήριο έως το πέρας της ως άνω προθεσμίας, το Δικαστήριο θα προχωρήσει αμέσως σε εξέταση και οριστική απόφανση επί της εκκρεμούς αιτήσεως συμμορφώσεως προς την 1242/2008 απόφαση.

Άρθρο του Γιώργου Λιάλιου στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Άρθρο του Δημήτρη Σκλάβου στην εφημερίδα Η εποχή

 

Δείτε πιο κάτω, στην ίδια σελίδα, περισσότερα για τις προσφυγές, τις αναβολές, τους λόγους για τους οποίους αντιδρούμε και αντιστεκόμαστε στις μέχρι τώρα εγκεκριμένες μελέτες έργων ‘ανάπλασης’ και ‘διευθέτησης’ της Πικροδάφνης, αλλά και σε κάθε είδους επέμβαση καταστροφική για το οικοσύστημά της και τα οφέλη που απλόχερα μας χαρίζει.

21 Οκτωβρίου 2020

Επιτέλους, μετά από 5 αναβολές, το ΣΤΕ  συζήτησε την αίτηση ακύρωσης της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, για τα έργα διευθέτησης της Πικροδάφνης από τη λ. Βουλιαγμένης έως  τις εκβολές, που είχαμε καταθέσει διάφοροι σύλλογοι, περιβαλλοντικές οργανώσεις και πολίτες. Το αίτημα της εκ νέου αναβολής, που ζητήθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, για να ετοιμαστεί νέο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την οριοθέτηση της Πικροδάφνης (βλέπε πιο κάτω στην ίδια σελίδα) δεν έγινε δεκτό.  

Δόθηκε χρονικό περιθώριο μέχρι τις 11 Νοεμβρίου, για κατάθεση πρόσθετων λόγων και έπεται η απόφαση. Συνήθως παίρνει κάποιους μήνες… 

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε το ιστορικό της υπόθεσης και τους λόγους προσφυγής.

Προσφυγή στο Συμβούλιο Της Επικρατείας (ΣΤΕ)

Εκδίκαση της προσφυγής συλλόγων και κατοίκων όμορων Δήμων, στις 21/10/20, για την απόρριψη των έργων αποψίλωσης και εντοιχισμού της Πικροδάφνης από τη λ. Βουλιαγμένης έως τις εκβολές. Η εκδίκαση έχει αναβληθεί 5 φορές μέχρι τώρα. Στον προτεινόμενο σχεδιασμό προβλέπεται χτίσιμο του ρέματος με συρματοκιβώτια (πέτρες τυλιγμένες με συρματόπλεγμα), σχεδόν σε όλο το μήκος του και αποψίλωση των πρανών και της κοίτης του από το πράσινο, το οποίο στην πραγματικότητα σημαίνει κοπή 776 δέντρων!

Αιτία των συνεχών αναβολών από το ΣΤΕ είναι η έλλειψη Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ) για την  οριοθέτηση του ρέματος της Πικροδάφνης. Η συνολική οριοθέτηση ενός ρέματος είναι  απαραίτητη προϋπόθεση για το Συμβούλιο Της Επικρατείας, ώστε να συζητηθεί οποιαδήποτε επέμβαση και έργο στο ρέμα.

Απόρριψη του ΠΔ της οριοθέτησης του ρέματος από το ΣΤΕ

Σύμφωνα με τη διαδικασία, κάθε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, πριν υποβληθεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για υπογραφή, ελέγχεται από το ΣΤΕ για τη νομιμότητά του. 

Τον Αύγουστο του 2020, το ΣΤΕ, με την απόφαση 149/2020, απέρριψε το ΠΔ οριοθέτησης της Πικροδάφνης, ως μη νόμιμο, για πολλούς λόγους μεταξύ των οποίων είναι:

 1. Από την οριοθέτηση εξαιρούνται οι εκβολές του ρέματος και το τμήμα από την οδό Σαρανταπόρου στην Ηλιούπολη, έως τις πηγές στον Υμηττό!
 2. Η οριοθέτηση δεν περιλαμβάνει τα κτίσματα τα οποία βρίσκονται “εντός των οριογραμμών της ιστορικής κοίτης”, γεγονός το οποίο συνεπάγεται τη δυνατότητα υπαγωγής των αυθαιρέτων στις διατάξεις των άρθρων 96 επ. του ν. 4495/2017, περί αναστολής κατεδάφισης ή εξαίρεσης από αυτήν. Δηλαδή αν δε συμπεριληφθούν στο χάρτη οριοθέτησης του ρέματος, θα μπορούν να νομιμοποιηθούν!

ΕΥΓΕ στο ΣΤΕ!

 

5 & 6 Σεπτεμβρίου

Διήμερο αφιέρωμα στην Πικροδάφνη

Βλέπε ΕΔΩ

 

 

13 Ιουλίου 2020

Συνάντηση στην Περιφέρεια Αττικής

Συνάντηση με την Περιφερειακή Σύμβουλο Αττικής κα Ευρώπη Κοσμίδη, εντεταλμένη Σύμβουλο για θέματα της Δ/νσης Τεχνικών έργων, σχετικά με την πρόσφατη παρέμβαση της Περιφέρειας Αττικής στο ρέμα της Πικροδάφνης στο ύψος της οδού Τρεμπεσίνας, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής (κατασκευή ράμπας, χρήση εκσκαφέα και μηχανήματος για δειγματοληψίες κλπ, βλέπε πιο κάτω).

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν επίσης, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας κα Αμυγδαλιά Δεληγιώργη, η Ευαγγελία Δημητρίου, εκ μέρους της Κ.ι.Π.Η.Κίνησης Πολιτών Ηλιούπολης, ο Νίκος Παπαδόπουλος, εκ μέρους των Ενεργών Πολιτών Αγ. Δημητρίου και ο Γιώργος Δημητρίου, εκ μέρους της Περιφερειακής Παράταξης «ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ για την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ».

Στην εισήγηση της Κι.Π.Η. για τη συγκεκριμένη επέμβαση στο ρέμα, τους λόγους που την προκάλεσαν αλλά και τις προτεινόμενες λύσεις τονίστηκε μεταξύ άλλων:

 • H Πικροδάφνη είναι μη οριοθετημένο ρέμα – Σύμφωνα με την πάγια νομολογία του ΣΤΕ δεν επιτρέπονται έργα στο ρέμα πριν την οριοθέτηση
 • Έχει γίνει προσφυγή στο ΣΤΕ κατά της μελέτης και των ΑΕΠΟ των έργων διευθέτησης από Λ. Βουλιαγμένης έως εκβολές, το οποίο τελεί εν αναμονή του ΦΕΚ οριοθέτησης
 • Βάσει του άρθρου 4 του Ν. 4258/2014 οι μοναδικές εξαιρέσεις από τη διαδικασία οριοθέτησης, οπότε μπορεί να δημοπρατηθεί ένα έργο απευθείας χωρίς οριοθέτηση ή περιβαλλοντική αδειοδότηση είναι:

Για την εκτέλεση των πάσης φύσεως εργασιών άρσης προσχώσεων, εξαιρουμένων των αμμοληψιών, καθαρισμού κοίτης, συντήρησης και αποκατάστασης, καθώς και επισκευής υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων. Ως καθαρισμός – άρση προσχώσεων κοίτης υδατορέματος νοείται κάθε έργο, με εξαίρεση τις αμμοληψίες, που αποσκοπεί στον καθαρισμό της κοίτης από φερτά υλικά ή άλλα εμπόδια που δυσκολεύουν την ελεύθερη απορροή των υδάτων του υδατορέματος.

Αυτό σημαίνει οτι η αντιστήριξη των πρανών με την κατασκευή πασσαλότοιχου ή σαρζανετιών ή άλλης μεθόδου, η κατασκευή ράμπας για να κατεβαίνουν φορτωτές στην κοίτη και οποιαδήποτε άλλη εργασία δεν επιτρέπονται, δεν είναι σύννομες!

 • Μετά την οριοθέτηση οποιαδήποτε επέμβαση εντός της κοίτης και των πρανών του ρέματος πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν το υφιστάμενο νομικό και θεσμικό πλαίσιο.
 • Η προστασία των αύλειων χώρων των παρακείμενων κατοικιών και για το τμήμα τους που είναι νόμιμο και όχι καταπατημένο, είναι υπόθεση αποκλειστικά και μόνο των ενοίκων τους, οπότε ο συζητούμενος πασσαλότοιχος ή οποιοδήποτε έργο προστασίας τους από καθίζηση  πρέπει να κατασκευαστεί από τους ίδιους, εντός των ορίων της ιδιοκτησίας τους.
 •  Παραπλεύρως της πολυόροφης πολυκατοικίας της οδού Αιγίνης 1 (στα αριστερά της) βρίσκεται μάντρα χτισμένη πάνω στο πρανές, η οποία αιωρείται, λόγω πτώσης του πρανούς, για την οποία ουδείς ενδιαφέρεται και για ευνόητους λόγους πρέπει να γκρεμιστεί άμεσα με έξοδα του ιδιοκτήτη (περισσότερα βλέπε πιο κάτω).
 • Απαιτείται η άμεση καταστροφή και απομάκρυνσή παλετών και παραπηγμάτων, που βρίσκονται δεξιότερα της οικοδομής και πάνω στην όχθη και να σταματήσει η με οποιονδήποτε τρόπο καταπάτησή του ρέματος…
 • Το πρόβλημα της πτώσης των πρανών του ρέματος μπορεί να λυθεί με μερική απομάκρυνση μέρους αυτών, για να δοθεί μία ελαφριά κλίση στο πρανές. Επιπροσθέτως μπορούν να εφαρμοστούν τεχνικές φυσικής μηχανικής, παρόμοιες με αυτές που αναφέρονται στην μελέτη του ΕΜΠ. Οι τεχνικές αυτές χρησιμοποιούν φυσικά υλικά, με φυσικούς τρόπους, φυτεύσεις με κατάλληλα φυτά και βοηθούν την ανάπτυξη της βλάστησης και της απορροφητικότητας του νερού από τη χλωρίδα του ρέματος καθώς και τη συγκράτηση των πρανών με το ριζικό σύστημα των φυτών, με γεωπλέγματα, κορμούς δέντρων κλπ.
 • Η όποια παρέμβαση στο ρέμα, προς επίλυση συγκεκριμένου προβλήματος, πρέπει να γίνει με μεθόδους φυσικής μηχανικής και με γνώμονα την προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Η υπάρχουσα μελέτη για τη σχεδιαζόμενη διευθέτηση του ρέματος προβλέπει την κοπή 780 ψηλών δέντρων και όλης της ενδιάμεσης βλάστησης!

Οι κυρίες Κοσμίδη και Δεληγιώργη συμφώνησαν οτι δεν πρέπει να γίνει μία τέτοια καταστροφή στην Πικροδάφνη με την κατασκευή σαρζανετιών, δεσμεύτηκαν οτι θα αποκατασταθεί η κοίτη στην Τρεμπεσίνας και όταν, μετά τον δειγματοληπτικό έλεγχο και την εδαφολογική μελέτη αποφασιστεί το είδος και η έκταση της επέμβασης  στο συγκεκριμένο σημείο, θα ενημερωθούμε σε επόμενη συνάντηση που θα ορισθεί τότε.

Διαβάστε ολόκληρη την εισήγησή μας ΕΔΩ

2 Ιουλίου 2020

Καταστρεπτικά έργα στην κοίτη της Πικροδάφνης στον Άγιο Δημήτριο! Μετά από καταγγελίες κατοίκων διαπιστώσαμε την κατασκευή ράμπας-δρόμου πάνω στα πρανή, στην όχθη και μέσα στην κοίτη της Πικροδάφνης, αφού πρώτα έκοψαν τρία μεγάλα δέντρα, για λήψη δειγμάτων (καρότα), για τη δημιουργία πασσαλότοιχου αντιστήριξης μπαζοπρανών! 

 

 

 

 

 

 

 

Εκτός από την καταστροφή που προκάλεσε η ράμπα-δρόμος, έγινε επάνω σε ένα μαιανδρισμό του ρέματος με συνέπεια, να στενέψει πολύ την κοίτη! Ακριβώς σ’ αυτό το σημείο που στενεύει, βρίσκεται πάνω στην όχθη ένας μεγάλος σωρός από παλέτες, μπροστά από ένα πρόχειρο φράχτη ενός παρακείμενου παραπήγματος! Πάνω στην όχθη!  Συνιστούν το άκρον άωτον της αυθαιρεσίας, η οποία μάθαμε οτι παραμένει περίπου 15 χρόνια! Απελπισία…

Γνωρίζουμε οτι η προσφυγή μας στο ΣΤΕ για τα έργα στην Πικροδάφνη (βλέπε πιο κάτω) έχει πάρει 5η αναβολή για τις 21/10/20, επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η οριοθέτηση του ρέματος! Η οριοθέτηση αποτελεί προϋπόθεση για το ΣΤΕ, για να συζητήσει την οποιαδήποτε επέμβαση στο ρέμα. 

 • Επιπλέον, το ρέμα της Πικροδάφνης σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής, πρόκειται για τον «μοναδικό και αξιόλογου μήκους ποτάμιο άξονα μέσα στο πυκνοδομημένο λεκανοπέδιο, με αξιόλογη παραποτάμια υδρόφιλη βλάστηση και μεγάλη ποικιλία υδρόφιλης και μη πανίδας», και σύμφωνα με το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας – Αττικής, πρόκειται για ένα από τα κύρια υδατορέματα Α΄ προτεραιότητας, το οποίο χρήζει προστασίας!

Ζητήσαμε από τους χειριστές του μηχανήματος τα έγγραφα της νόμιμης άδειας και σύμβασης που έπρεπε να έχουν, με πλήρη και ακριβή περιγραφή του έργου που θα κατασκευάσουν.  Δεν τα είχαν, οπότε καλέσαμε την Άμεσο Δράση για να καταγγείλουμε το συμβάν, ώσπου οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι Αγίου Δημητρίου κ. Γαβαλάς και Αδαμόπουλος, που ωστόσο κλήθηκαν και ήρθαν, βρουν τα έγγραφα από την Περιφέρεια, που θα τα έστελνε στο Δήμο κλπ, κλπ….

Τα έγγραφα που μετά από τρεισήμισι ώρες προσκόμισε ο εργοδηγός ήταν:

 • Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής, Διεύθυνση Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας, Τμήμα ρεμάτων, για κατασκευή πασσαλότοιχου αντιστήριξης πρανών
 • Της ίδιας υπηρεσίας έγκριση εκτέλεσης πρόσθετων επειγουσών εργασιών, στα πλαίσια του έργου “Εργασίες άρσης καταπτώσεως πρανών ρεμάτων Περιφέρειας Αττικής έτη 2018-2019”. Στο έγγραφο αυτό αποφασίστηκε η κατασκευή ράμπας, για να κατεβαίνουν μεγάλα οχήματα στην κοίτη, προκειμένου να γίνουν δειγματοληψίες για τη διενέργεια εδαφολογικής μελέτης, προκειμένου να εκτιμηθεί το είδος της αντιστήριξης που θα προταθεί, για τα πρανή που καταπίπτουν.
 • Καταγγελία ενοίκων πολυκατοικίας παρακείμενης στο ρέμα, επί της οδού Αιγίνης στον Άγιο Δημήτριο,  για την πτώση των πρανών και τον κίνδυνο που ενδεχομένως διατρέχει η εν λόγω πολυκατοικία, διότι οι καταπτώσεις έχουν φθάσει στα όρια της ιδιοκτησίας.

 

 • Καταγγελία κατοίκου επί της οδού Τρεμπεσίνας στον Άγιο Δημήτριο, ακριβώς απέναντι από την πολυκατοικία της οδού Αιγίνης και στην απέναντι όχθη του ρέματος, για τη μάντρα του σπιτιού του που κινδυνεύει να καταπέσει μαζί με τα πρανή, όπως συνέβει στο παρελθόν σε γειτονική μάντρα.
 • Απόσπασμα της μελέτης του έργου “Ανάπλαση ρέματος Πικροδάφνης από Λ. Βουλιαγμένης έως εκβολή”! Είναι η μελέτη την οποία έχουμε προσβάλλει στο ΣΤΕ διάφοροι σύλλογοι, φορείς, πολίτες και περιμένουμε να δικαστεί στις 21/10/20 μετά από 5 αναβολές! Αυτό σημαίνει οτι ουδείς μπορεί να την επικαλείται μέχρι την εκδίκαση.

Μετά από συνεννόηση με τη Δήμαρχο του Αγίου Δημητρίου κ. Ανδρούτσου και τον εργοδηγό, συμφωνήσαμε να τελειώσει το μηχάνημα τις δειγματοληψίες την ίδια μέρα και από την επομένη να αρχίσει η αποκατάσταση του πρανούς.

 

 

Ως προς την πτώση των πρανών από τη μεριά της Αιγίνης: είναι ολοφάνερο οτι είναι πρανή που προέρχονται από ανθρωπογενείς αποθέσεις, δηλαδή μπάζα! Διακρίνονται σπασμένα τούβλα, πλακάκια και άλλα οικοδομικά υλικά…

 

 

 • Τα συγκεκριμένα υλικά είναι ανάξια υποστήριξης και πρέπει να απομακρύνονται προκειμένου να αναδιαμορφώνονται τα πρανή με νέες ηπιότερες κλίσεις.  Αυτά αναφέρονται στην “Εργασία αξιολόγησης Πρότασης Οριοθέτησης – Διευθέτησης ρέματος Πικροδάφνης“ που διενεργήθηκε τον Μάιο 2016 από το ΕΜΠ, απο το Εργαστήριο Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Κων. Λουπασάκη, τότε Επίκουρο Καθηγητή ΕΜΠ, η οποία έγινε μετά από αίτημα του Δήμου Αγίου Δημητρίου.
 • Στη συγκεκριμένη θέση το γεωλογικό υπόβαθρο της Πικροδάφνης είναι βραχώδες, κροκαλοπαγές, ηλικίας δισεκατομμυρίων ετών, αδιάβρωτο, οπότε δε χρήζει καμίας αντιδιαβρωτικής προστασίας (πασσαλότοιχοι, σαρζανέτια) (βλέπε Εργασία ΕΜΠ-Λουπασάκη).

 • Η εν λόγω πολυκατοικία, εφόσον έχει ανεγερθεί νόμιμα και εντός νομίμου γηπέδου, προφανώς είναι θεμελιωμένη επί των υποκείμενων κροκαλοπαγών,  απέχει από το συγκεκριμένο μπαζοπρανές και δεν κινδυνεύει.

 • Τα μπάζα τα οποία κατερρίπτοντο στις όχθες της Πικροδάφνης δε μπορούν να αποτελούν έκταση που διεκδικείται από ιδιώτες, ούτε να έχει κτισθεί από ιδιώτες! Απλούστατα είναι οι αυθαίρετα μπαζωμένες όχθες του ρέματος και εν ολίγοις η πτώση αυτών των πρανών δε μπορεί να θίγει ιδιωτική περιουσία, την οποία πρέπει να προστατεύσει η Πολιτεία!

 • Η προστασία των αύλειων χώρων της εν λόγω πολυκατοικίας, και για το τμήμα τους που είναι νόμιμο και όχι καταπατημένο, είναι υπόθεση αποκλειστικά και μόνο των ενοίκων της, οπότε ο συζητούμενος πασσαλότοιχος πρέπει να κατασκευαστεί από τους ίδιους, εντός των ορίων της ιδιοκτησίας τους.

 • Το πρόβλημα της πτώσης των πρανών του ρέματος μπορεί να λυθεί με μερική απομάκρυνση μέρους αυτών των μπάζων, για να δοθεί μία ελαφριά κλίση στο πρανές. Επιπροσθέτως μπορούν να εφαρμοστούν και τεχνικές bio engineering (φυσικής μηχανικής) παρόμοιες με αυτές που αναφέρονται στην μελέτη του ΕΜΠ. Οι τεχνικές αυτές χρησιμοποιούν φυσικά υλικά, με φυσικούς τρόπους, φυτεύσεις με κατάλληλα φυτά και βοηθούν την ανάπτυξη της βλάστησης και της απορροφητικότητας του νερού από τη χλωρίδα του ρέματος και την συγκράτηση των πρανών από το ριζικό σύστημα των φυτών, πλεγμάτων,κορμών δέντρων κλπ.

Ως προς τη μάντρα της κατοικίας της οδού Τρεμπεσίνας:

 • Tα πρανή στη δεξιά όχθη του ρέματος είναι κατάφυτα και είναι απίθανο να καταρρέουν!

 • Εφόσον η μάντρα έχει χτιστεί νόμιμα, σε νόμιμη ιδιοκτησία, η στήριξή της είναι υπόθεση των ιδιοκτητών.
 • Ο ιδιοκτήτης επικαλείται το παράδειγμα γειτονικής μάντρας που καταστράφηκε από το ρέμα!
 • Στην απέναντι όχθη της Πικροδάφνης υπάρχει μάντρα που κρέμεται πάνω από το ρέμα.       

Ο ιδιοκτήτης της την επέκτεινε μέχρι την άκρη του μπαζοπρανούς πριν από χρόνια. Τα μπάζα υποχώρησαν με το χρόνο και η μάντρα έχει μείνει μετέωρη… Ποιός ευθύνεται γι αυτό? Τα μπάζα που υποχωρούν ή αυτός που έχτισε τη μάντρα πάνω στη μπαζωμένη Πικροδάφνη, με κίνδυνο οποιαδήποτε στιγμή να καταρρεύσει και να φράξει το ρέμα?

 

 

 

 

 

 

 

Με επιστολή μας προς την Περιφέρεια Αττικής, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τον Δήμο Αγίου Δημητρίου, αναπτύσσουμε το ως άνω σκεπτικό και προτάσεις και ζητάμε να διαχειριστούν την Πικροδάφνη προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

 • Η κατασκευή ενός έργου, που θα στοιχίσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, για να προστατέψει μερικά
  τετραγωνικά μέτρα μπαζοπρανών, βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με το δημόσιο συμφέρον. Θα ξοδευτούν πολλά χρήματα, θα καταστρέψει το οικοσύστημα, θα αποψιλωθεί μία μεγάλη έκταση, θα αυξηθεί ο πλημμυρικός κίνδυνος, θα στερηθούν οι κάτοικοι τα πολλαπλά οφέλη της καταπράσινης Πικροδάφνης και θα προκληθεί αισθητική υποβάθμιση του τοπίου.
 • Η προστασία των αύλειων χώρων των παρακείμενων κτισμάτων και για το τμήμα τους που είναι νόμιμο και όχι καταπατημένο, είναι υπόθεση αποκλειστικά και μόνο των ενοίκων τους, οπότε ο συζητούμενος πασσαλότοιχος πρέπει να κατασκευαστεί από τους ίδιους, εντός των ορίων της ιδιοκτησίας τους.
 • Ζητάμε την άμεση απομάκρυνση της αιωρούμενης μάντρας από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, φυσικά με έξοδα δικά του.
 • Ζητάμε την άμεση καταστροφή και απομάκρυνσή παλετών και παραπηγμάτων, για να δοθεί στο ποτάμι μας ο χώρος που του ανήκει, αλλά και για να σταματήσει η με οποιονδήποτε τρόπο καταπάτησή του…

 

20 Ιουνίου 2020

Περίπατος στην κοίτη του ρέματος της Πικροδάφνης στον Άγιο Δημήτριο Αττικής! Ένα ρέμα που η πολιτεία θέλει να αποψιλώσει από την πλούσια βλάστηση και να σκεπάσει τις όχθες της με πέτρες τυλιγμένες με συρματόπλεγμα. Η προσφυγή συλλόγων, φορέων και πολιτών στο Συμβούλιο Της Επικρατείας (συμμετέχει και η Κι.Π.Η.), κατά του εγκληματικού αυτού σχεδιασμού, αναβλήθηκε για 5η φορά! Επόμενη δικάσιμος η 21/10/2020 (λεπτομέρειες δείτε παρακάτω).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διασχίζοντας την πόλη, περπατώντας μέσα στην κοίτη της Πικροδάφνης χάνεις κάθε επαφή με το θόρυβο, η δε πλούσια βλάστηση, τα τιτιβίσματα των πουλιών, τα κοάσματα των βατράχων σου δημιουργούν την αίσθηση οτι έχεις φύγει μακριά από τον αστικό ιστό και το πολύβουο λεκανοπέδιο…

Περισσότερες φωτογραφίες ΕΔΩ

“Ανακαλύπτοντας την Πικροδάφνη”    

Το υπέροχο βιβλίο που εξέδωσε η ‘Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης’ για λογαριασμό του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Οι θησαυροί της Πικροδάφνης δίπλα μας!

 

17 Ιουνίου 2020

5η αναβολή  της εκδίκασης της προσφυγής για την απόρριψη των έργων αποψίλωσης και εντοιχισμού της Πικροδάφνης από τη λ. Βουλιαγμένης έως τις εκβολές. Στον προτεινόμενο σχεδιασμό προβλέπεται χτίσιμο του ρέματος με συρματοκιβώτια (πέτρες τυλιγμένες με συρματόπλεγμα), σχεδόν σε όλο το μήκος του και αποψίλωση των πρανών και της κοίτης του από το πράσινο, το οποίο στην πραγματικότητα σημαίνει κοπή 776 δέντρων!

Αιτία των συνεχών αναβολών η έλλειψη ολοκληρωμένης οριοθέτησης του ρέματος της Πικροδάφνης. Η συνολική οριοθέτηση ενός ρέματος είναι  απαραίτητη προυπόθεση για το Συμβούλιο Της Επικρατείας, ώστε να συζητηθεί οποιαδήποτε επέμβαση και έργο στο ρέμα. Η συνολική οριοθέτηση του ρέματος της Πικροδάφνης εξακολουθεί να μην είναι έτοιμη, δίνονται συνεχείς αναβολές στην εκδίκαση της υπόθεσης και ευκαιρίες στη Διοίκηση να ετοιμαστεί…

Νέα δικάσιμος ορίζεται η 21η Οκτωβρίου 2020.

Ιούνιος 2020

Εκδίκαση της προσφυγής στο ΣΤΕ στις 17/6/2020! Το Μάρτιο δόθηκε 4η αναβολή από το ΣΤΕ, μάθαμε λόγω αλλαγής Προέδρου αλλά η αλήθεια πρέπει να  είναι διαφορετική (το ΣΤΕ περιμένει την ολοκλήρωση της οριοθέτησης της Πικροδάφνης και δίνει χρόνο στην Πολιτεία).

Η προσφυγή αφορά την ακύρωση των έργων διευθέτησης της Πικροδάφνης, από τη λ. Βουλιαγμένης έως τις εκβολές.

Στους προσφεύγοντες είναι η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης,  ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής, η Κι.Π.Η. και πολλά φυσικά πρόσωπα (βλέπε αναλυτικά στην απόφαση 1131/2018  του ΣΤΕ, όταν δόθηκε η πρώτη αναβολή).

Στόχοι μας είναι:

 • η διατήρηση της Πικροδάφνης σε φυσική κατάσταση, ο καθαρισμός της, η συντήρηση και ο εμπλουτισμός του πρασίνου και η αποτροπή κοπής 776 δέντρων και της επένδυσής της με συρματοκιβώτια!
 • η ενίσχυση της αντιπλημμυρικής προστασίας των πόλεων που διασχίζει το ρέμα, με τον εμπλουτισμό και όχι την αφαίρεση του πρασίνου και την καθαίρεση των αυθαίρετων και λανθασμένων κατασκευών που βρίσκονται στα πρανή και στην κοίτη του!

Φεβρουάριος 2020

Η εκδίκαση της 4ης Μαρτίου 2020 αναβλήθηκε εκ νέου, χωρίς να έχει οριστεί νέα ημερομηνία. Πρόεδρος του Ε τμήματος του ΣΤΕ ήταν ο κ. Ράντος, ο οποίος διορίστηκε Πρόεδρος του ΣΤΕ, δεδομένου του ότι η Πρόεδρος του ΣΤΕ έγινε Πρόεδρος της Δημοκρατίας!

Αναμένουμε το διορισμό του νέου Προέδρου του Ε τμήματος του ΣΤΕ, για να ορίσει νέα δικάσιμο…

Δεκέμβριος 2019

Το ΣΤΕ στη συνεδρίασή του στις 4/12/19 (βλέπε παρακάτω) έδωσε εκ νέου αναβολή για τις 4/3/2020, για τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης των έργων στο κατάντι της Βουλιαγμένης τμήμα του ρέματος (από τη λ. Βουλιαγμένης μέχρι το Έδεμ). Αυτό διότι στις 4.12.19 δεν είχε ολοκληρωθεί η οριοθέτηση της Πικροδάφνης, την οποία έχει θέσει εξαρχής ως απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση ή μη έργων και παντός είδους επεμβάσεων στο ρέμα.

4 Δεκεμβρίου 2019

4 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 9:30, σας καλούμε έξω από το ΣΤΕ  (Συμβούλιο Της Επικρατείας), όπου θα συζητηθεί η αίτηση ακύρωσης των καταστροφικών έργων στο ρέμα της Πικροδάφνης. Ελάτε να υπερασπιστούμε ό,τι απέμεινε από το ρέμα μας! Πανεπιστημίου 47-49, Αθήνα.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), τουλάχιστον σε 17 ευρωπαϊκές πόλεις έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια παρεμβάσεις για την ανάδειξη των υδάτινων διαδρομών, σε μια ριζικά διαφορετική κατεύθυνση από τις προηγούμενες δεκαετίες…….

Γιατί τα ποτάμια μέσα στις πόλεις δεν μπορεί να είναι αυτοκινητόδρομοι, αγωγοί λυμάτων, υπόγειοι οχετοί ή εγκιβωτισμένα, τσιμεντοφραγμένα, επικίνδυνα για πλημμυρικά φαινόμενα και διαμόρφωση ρυπογόνων εστιών! (Απόσπασμα από το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Γιάννη Ελαφρού στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»με τίτλο «Ανοίγουν» τα εγκιβωτισμένα ποτάμια στα αστικά κέντρα της Ε.Ε.).

Μια νέα προσέγγιση ανάδειξης, ανοίγματος, απελευθέρωσης και επαναφοράς των φυσικών χαρακτηριστικών των ποταμιών και των λιμνών που βρίσκονται μέσα στις πόλεις, αναπτύσσεται σε πολλές χώρες της Ευρώπης, στέλνοντας μήνυμα και στην Ελλάδα που έχουμε θάψει, μπαζώσει και τσιμεντοποιήσει τα περισσότερα ποτάμια και ρέματα που διατρέχουν την Αθήνα και άλλες πόλεις. 

Σύμφωνα με τον ΕΟΠ, η νέα αντίληψη για τα αστικά ποτάμια μειώνει τους κινδύνους πλημμύρας, δημιουργεί ευκαιρίες για πρόσβαση στο φυσικό περιβάλλον, παρέχοντας νέους ανοιχτούς δημόσιους χώρους για αναψυχή, ενισχύει τη βιοποικιλότητα και τους πληθυσμούς των ψαριών, συμβάλλει στην αντιμετώπιση του φαινομένου της θερμικής νησίδας, μειώνει τη ρύπανση των αστικών υδάτων, ενώ έχει και σημαντικές θετικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. «Οπου αποκαταστάθηκαν τα αστικά υδάτινα ρεύματα δημιουργείται ένα ελκυστικό περιβάλλον, που ωθεί την αναψυχή, ενισχύει τη σωματική και ψυχική υγεία, ενθαρρύνει τις επενδύσεις και τον τουρισμό και αυξάνει αξίες των ακινήτων», αναφέρει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος…..

Ελάτε να προστατέψουμε το φυσικό περιβάλλον της Πικροδάφνης, που οι αγώνες απλών πολιτών κατάφεραν να διατηρήσουν μέχρι τώρα! 

Πρέπει να αγωνιστούμε για τη φυσική αποκατάσταση του υπογειοποιημένου αγωγού του ρέματος, όπου αυτό  είναι εφικτό. Για την επαναφορά της φυσικής του κοίτης και της υδάτινης διαδρομής του μέσα στις πόλεις μας.

Πρέπει να υπερασπιστούμε την Πικροδάφνη, για να προστατέψουμε τη ζωή μέσα σ’ αυτές από  την πλημμύρα, τη μόλυνση των υδάτων και του ατμοσφαιρικού αέρα. Για να τις θωρακίσουμε απέναντι στους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής! Για να πάψουμε να δεχόμαστε μοιρολατρικά ό,τι συμβαίνει γύρω μας, όσο κι αν μας στοιχίζει…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Απριλίου 2019

Μετά από συνεχείς πιέσεις προς την Περιφέρεια Αττικής και τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες, στις 4 Απριλίου έπεσε ο τοίχος του ρέματος της Πικροδάφνης! Επρόκειτο για έναν τοίχο που έκλεινε την είσοδο του υπογειοποιημένου αγωγού του ρέματος της Πικροδάφνης! Ο αγωγός ξεκινάει από την οδό Σαρανταπόρου στην Ηλιούπολη και φτάνει στο τέλος της οδού Πατριάρχου Γρηγορίου, μετά το πάρκινγκ του γηπέδου της ΔΙΑΝΑ, στον Υμηττό. Επιπλέον, στην εξωτερική μεριά του τοίχου είχαν σωρευτεί μπάζα, που κάλυπταν και έκρυβαν εντελώς την ύπαρξή του! , μέρος των μπάζων απομακρύνθηκαν από συνεργείο της Περιφέρειας Αττικής. Μπροστά από τον μπαζωμένο τοίχο αποκαλύφθηκε σαρζανέτι, αρκετές πέτρες τυλιγμένες σε συρματόπλεγμα, πράγμα το οποίο αποδεικνύει οτι ο τοίχος δεν χτίστηκε από ιδιώτη (όπως ο Δήμος Ηλιούπολης υπέθεσε εξ αρχής). Η κατασκευή έγινε από συνεργείο που ήξερε να κάνει καλά τη δουλειά του!   

Διαβάστε όλο το χρονικό της πτώσης του τοίχου ΕΔΩ.

2 Ιανουαρίου 2019

‘Το ποτάμι δε γυρίζει πίσω”, σημερινό άρθρο του Τάσου Σαραντή, της ΕΦ.ΣΥΝ.

 

10 Δεκεμβρίου 2018

Διαβούλευση για την Οριοθέτηση του ρέματος της Πικροδάφνης

Σήμερα, ημέρα που θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηλιούπολης η Μελέτη Οριοθέτησης του ρέματος, καταθέσαμε τις απόψεις μας   για το τμήμα της Ηλιούπολης, μαζί με το ‘Δίκτυο πολιτών για την προστασία του ρέματος της Πικροδάφνης’, ουσιαστικά παίρνοντας μέρος στη διαβούλευση.

Βεβαίως ο Δήμος Ηλιούπολης ποτέ δεν ανακοίνωσε την έναρξη της διαβούλευσης και τη δυνατότητα του κόσμου να καταθέσει τις απόψεις του, δεδομένου οτι δεν ‘αγαπά’ αυτές τις διαδικασίες….. 

Η συγκεκριμένη μελέτη για μας είναι ελλιπής, διότι εν πρώτοις περιλαμβάνει τμήμα μόνο της Πικροδάφνης, από την οδό Σαρανταπόρου έως τις εκβολές. Λες και το ρέμα σταματάει στη Σαρανταπόρου!

Επιπλέον, η οριοθέτηση είναι ελλιπής διότι δεν περιλαμβάνει ένα σημαντικό κλάδο της Πικροδάφνης (κλάδος Καρέα?) που έχει μπαζωθεί, έχει χαρακτηρισθεί περιοχή προς αναδάσωση, η οποία σήμερα είναι πάρκο (εκτός από μία έκταση 1400 τ.μ. περίπου που λειτουργεί ως υπαίθριος παιδότοπος) και περικλείεται από τις οδούς Κυδαθηναίων, Ναυαρίνου, Βελεστίνου, Σαλαμίνος, Καλαβρύτων. Ο σημαντικότατος αυτός κλάδος, όπως φαίνεται καθαρά στον χάρτη (ΦΕΚ 208/Α/1955), πρέπει να συμπεριληφθεί στην οριοθέτηση.

Επιπλέον προτείνουμε:

στην παιδική χαρά Τζαβέλλα και Βουλιαγμένης η οριογραμμή του ρέματος να φθάσει στα όρια της παιδικής χαράς. Το σύνολο της έκτασης  της παιδικής χαράς είναι μπαζωμένο κομμάτι της Πικροδάφνης και πρέπει να ενταχθεί στα όρια του ρέματος, όπως άλλωστε φαίνεται καθαρά στον επισυναπτόμενο χάρτη.

Για το σύνολο του ανοιχτού ρέματος στην Ηλιούπολη (των 200περίπου μέτρων που βρίσκονται σε φυσική κατάσταση και των 500 περίπου μέτρων που έχουν εγκιβωτιστεί), μετά την παιδική χαρά της Τζαβέλλα έως τη Σαρανταπόρου, σημείο από το οποίο μετατρέπεται η Πικροδάφνη σε κλειστό οχετό, προτείνουμε η οριογραμμή του ρέματος να συμπεριλάβει τις ζώνες πρασίνου που υπάρχουν δεξιά και αριστερά αυτού.

Διαβάστε ολόκληρο το κείμενο ΕΔΩ

 

5 Δεκεμβρίου 2018

Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2018 συγκέντρωση έξω από το ΣΤΕ 

Σας καλούμε να στηρίξετε την προσπάθεια, να σταθείτε δίπλα μας, να βοηθήσετε να κερδίσουμε την πρώτη μάχη για τη διατήρηση των ελάχιστων ρεμάτων, που παρέμειναν σε φυσική κατάσταση στην Αττική. 

Αναλογιστείτε μόνο οτι τα έχουμε ανάγκη για την αντιπλημμυρική μας προστασία, αλλά και οτι αποτελούν πολύτιμη ασπίδα για τις πόλεις μας, από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής!

Ώρα 9:00-11:00 συγκεντρωνόμαστε έξω από το ΣΤΕ (Συμβούλιο Της Επικρατείας), Πανεπιστημίου 47-49, Αθήνα, για να μοιράσουμε ενημερωτικά φυλλάδια στους περαστικούς και να δηλώσουμε οτι:

 • αντιπλημμυρικά έργα είναι τα ίδια τα ποτάμια, αρκεί να τα διατηρήσουμε όπως τα έφτιαξε η φύση.
 • Τα τεχνικά αντιπλημμυρικά έργα ποτέ δεν επαρκούν, αν καταστραφούν τα ρέματα με εγκιβωτισμούς και άλλες ανθρώπινες επεμβάσεις…

Στη συνέχεια θα μπούμε στη αίθουσα για να παρακολουθήσουμε τη συνεδρίαση. 

Διοργάνωση: “Δίκτυο πολιτών για τη διάσωση του ρέματος της Πικροδάφνης”,  Κι.Π.Η. (Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης), ΡΟΗ πολίτες υπέρ των ρεμάτων, Κ.Π.Α.Μ.Ρ.Ρ. (Κίνηση για την Προστασία & Ανάδειξη του Μεγάλου Ρέματος Ραφήνας)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/12/18 θα συζητηθεί η προσφυγή στο ΣΤΕ φορέων και πολιτών, για την ακύρωση της υπό Α.Π. 81299/5913/ 9.11.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου “Ανάπλαση ρέματος Πικροδάφνης από Λ. Βουλιαγμένης έως εκβολή”».

Στον προτεινόμενο σχεδιασμό προβλέπεται χτίσιμο του ρέματος με συρματοκιβώτια (πέτρες τυλιγμένες με συρματόπλεγμα), σχεδόν σε όλο το μήκος του και αποψίλωση των πρανών και της κοίτης του από το πράσινο, το οποίο στην πραγματικότητα σημαίνει κοπή 776 δέντρων!

Σύμφωνα με το τμήμα Γεωλογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η κοίτη και τα πρανή της Πικροδάφνης είναι γεωλογικοί σχηματισμοί εκατομμυρίων ετών. Η Περιφέρεια Αττικής σχεδιάζει να τους σκεπάσει  με πέτρες τυλιγμένες με συρματόπλεγμα, που έχουν διάρκεια ζωής 30-60 χρόνια! Οταν σκουριάσουν τα σύρματα, θα γεμίσει το πατάμι με πέτρες! Τα παιδιά μας θα έχουν να αντιμετωπίσουν το τεράστιο πρόβλημα της απομάκρυνσής τους για να μην πλημμυρίσουν οι πόλεις τους….

Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής:

 • το ρέμα της Πικροδάφνης αποτελεί ένα επιφανειακό υδατικό σύστημα και ειδικότερα ένα ποτάμιο υδατικό σύστημα (σελ. 15424, χάρτες υπ’ αριθ. 5 και 6, βλ. άρθ. 2 παρ. 2 περ. α και δ του ν. 3199/ 2003). Περαιτέρω, πρόκειται για φυσικό υδατικό σύστημα (Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων, Παρ. Ι του παραδοτέου 13: Πρόγραμμα Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων για την Προστασία και Αποκατάσταση των Υδατικών Συστημάτων, σελ. 200/274). 
 • Η οικολογική κατάσταση του ρέματος της Πικροδάφνης χαρακτηρίζεται ως «υψηλή». (Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων, παραδοτέο 13: Πρόγραμμα Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων για την Προστασία και Αποκατάσταση των Υδατικών Συστημάτων, σελ. 23/274). 
 • Στο Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής, αναγνωρίζονται αξιόλογοι υγροβιότοποι, που φιλοξενούν μεγάλη ποικιλία υδρόβιων οργανισμών και οι οποίοι χρήζουν προστασίας από τις πιέσεις ανθρωπογενούς προέλευσης. Οι περιοχές αυτές είναι το ρέμα Πικροδάφνης και η εκβολή του, το έλος Βουρκάρι Μεγάρων και ο υγρότοπος Πάχης και η λίμνη Κουμουνδούρου. Στόχο του μέτρου αποτελεί η ανάδειξη των περιοχών αυτών μέσω της οριοθέτησής τους και της εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών διαχείρισης των υγροβιότοπων.» 
 • Στο Παρ. ΙΙ – Χαρακτηριστικοί Υγροβιότοποι Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής του παραδοτέου 13: Πρόγραμμα Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων για την Προστασία και Αποκατάσταση των Υδατικών Συστημάτων (σελ. 204/274) επισημαίνονται τα εξής «Το ρέμα Πικροδάφνης και η εκβολή του. Ο μοναδικός και αξιόλογου μήκους ποτάμιος άξονας μέσα στο πυκνοδομημένο λεκανοπέδιο, με αξιόλογη παραποτάμια υδρόφιλη βλάστηση και μεγάλη ποικιλία υδρόφιλης και μη πανίδας. Η εκβολή διατηρεί μερική φυσικότητα σε έκταση περίπου 10 στρεμμάτων. Συνιστά ένα άξονα εμπλουτισμού υδροφορέων κατά το μήκος του στα εδάφη των Δήμων που διανύει…»

4 Μαίου 2018

Παρέα με τους μικρούς μας φίλους από το ειδικό σχολείο Αργυρούπολης ‘Πόρτα Ανοιχτή’ επισκεφθήκαμε σήμερα την Πικροδάφνη, μιλήσαμε γι αυτή, ακούσαμε τα πουλιά και τα βατράχια, απολαύσαμε την ησυχία και τη δροσιά, κάτω από τη σκιά των δέντρων της…..

 

Οι υπέροχες φωτογραφίες της ΕΕΠΦ (Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης) τράβηξαν την προσοχή τους και τα βοήθησαν να καταλάβουν τους θησαυρούς που φωλιάζουν στην Πικροδάφνη, αλλά και πόσο πολύτιμη είναι για τη διατήρηση του κύκλου της ζωής!

 

 

 

Παίξαμε το παιχνίδι του νερού και της ζωής που πλούσια μοιράζει….

 

 

 

 

 

Αξιέπαινη η προσπάθεια της φίλης Σταυρούλας, της δασκάλας και υποδιευθύντριας του σχολείου, που με τόση αγάπη και μεταδοτικότητα μετέφερε τη γνώση, καλλιεργούσε την αγάπη για τη φύση, εμφυσούσε το πνεύμα της οικολογίας στα παιδιά!

Έφυγαν ήρεμα κι ευχαριστημένα, με το βιβλίο ‘Ανακαλύπτοντας την Πικροδάφνη’, για τη βιβλιοθήκη του σχολείου και τα φυλλάδια της Κι.Π.Η., ενημερωτικό για τις δράσεις μας και το ειδικό τρίπτυχο που έχουμε εκδώσει οι ‘Φορείς και Κινήσεις για την προστασία των ρεμάτων’ σχετικά με τα ρέματα και τη διαχείριση της πλημμύρας, για να ενημερωθούν και οι γονείς των παιδιών. 

 Αξίζουν ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια στη Διεύθυνση και στις δασκάλες του σχολείου!

 

2 Μαίου 2018

Θα συζητηθεί η προσφυγή στο ΣΤΕ φορέων και πολιτών, για την ακύρωση της υπό Α.Π. 81299/5913/ 9.11.2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής «Έγκριση των Περιβαλλοντικών όρων του έργου “Ανάπλαση ρέματος Πικροδάφνης από Λ. Βουλιαγμένης έως εκβολή”».

Στον προτεινόμενο σχεδιασμό προβλέπεται χτίσιμο του ρέματος με συρματοκιβώτια (πέτρες τυλιγμένες με συρματόπλεγμα), σχεδόν σε όλο το μήκος του και αποψίλωση των πρανών και της κοίτης του από το πράσινο, το οποίο στην πραγματικότητα σημαίνει κοπή 776 δέντρων!

Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής:

 • το ρέμα της Πικροδάφνης αποτελεί ένα επιφανειακό υδατικό σύστημα και ειδικότερα ένα ποτάμιο υδατικό σύστημα (σελ. 15424, χάρτες υπ’ αριθ. 5 και 6, βλ. άρθ. 2 παρ. 2 περ. α και δ του ν. 3199/ 2003). Περαιτέρω, πρόκειται για φυσικό υδατικό σύστημα (Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων, Παρ. Ι του παραδοτέου 13: Πρόγραμμα Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων για την Προστασία και Αποκατάσταση των Υδατικών Συστημάτων, σελ. 200/274). 
 • Η οικολογική κατάσταση του ρέματος της Πικροδάφνης χαρακτηρίζεται ως «υψηλή». (Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων, παραδοτέο 13: Πρόγραμμα Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων για την Προστασία και Αποκατάσταση των Υδατικών Συστημάτων, σελ. 23/274). 
 • Στο Υδατικό Διαμέρισμα Αττικής, αναγνωρίζονται αξιόλογοι υγροβιότοποι, που φιλοξενούν μεγάλη ποικιλία υδρόβιων οργανισμών και οι οποίοι χρήζουν προστασίας από τις πιέσεις ανθρωπογενούς προέλευσης. Οι περιοχές αυτές είναι το ρέμα Πικροδάφνης και η εκβολή του, το έλος Βουρκάρι Μεγάρων και ο υγρότοπος Πάχης και η λίμνη Κουμουνδούρου. Στόχο του μέτρου αποτελεί η ανάδειξη των περιοχών αυτών μέσω της οριοθέτησής τους και της εκπόνησης των απαιτούμενων μελετών διαχείρισης των υγροβιότοπων.» 
 • Στο Παρ. ΙΙ – Χαρακτηριστικοί Υγροβιότοποι Υδατικού Διαμερίσματος Αττικής του παραδοτέου 13: Πρόγραμμα Βασικών και Συμπληρωματικών Μέτρων για την Προστασία και Αποκατάσταση των Υδατικών Συστημάτων (σελ. 204/274) επισημαίνονται τα εξής «Το ρέμα Πικροδάφνης και η εκβολή του. Ο μοναδικός και αξιόλογου μήκους ποτάμιος άξονας μέσα στο πυκνοδομημένο λεκανοπέδιο, με αξιόλογη παραποτάμια υδρόφιλη βλάστηση και μεγάλη ποικιλία υδρόφιλης και μη πανίδας. Η εκβολή διατηρεί μερική φυσικότητα σε έκταση περίπου 10 στρεμμάτων. Συνιστά ένα άξονα εμπλουτισμού υδροφορέων κατά το μήκος του στα εδάφη των Δήμων που διανύει…»
Στις 2 Μαίου, από τις 9:30 μέχρι τις 11:30, μαζί με το ‘Δίκτυο Πολιτών για τη διάσωση του ρέματος της Πικροδάφνης’ και μέλη από τους ‘Φορείς & Κινήσεις για την προστασία των ρεμάτων’ αναρτήσαμε δύο πανό έξω από το ΣΤΕ και μοιράσαμε στους περαστικούς φυλλάδια ενημερωτικά για τη διαχείριση των ρεμάτων και για την προσφυγή μας για την Πικροδάφνη .
Στη συνέχεια μπήκαμε στην αίθουσα να παρακολουθήσουμε τη διαδικασία.  
Δείτε περισσότερα ΕΔΩ
 

Nοέμβριος 2017

Υλοτομία 19 δέντρων και παράνομη χωροθέτηση παιδικής χαράς σε μπαζωμένο τμήμα του ρέματος της Πικροδάφνης…

Συγκεκριμένα, στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Μενελάου με τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, στην Ηλιούπολη, πάνω στο μπαζωμένο τμήμα του του ΜΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ρέματος της Πικροδάφνης, κόπηκαν 19 δέντρα και χωροθετείται παράνομα παιδική χαρά και χώρος για αθλοπαιδιές!

Καταγγείλαμε τις αυθαίρετες και παράνομες επεμβάσεις του Δήμου Ηλιούπολης στο ρέμα της Πικροδάφνης και θα συνεχίσουμε, με όποιο μέσο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, προκειμένου να σταματήσει η αυθαίρετη διαχείριση της κοινής μας περιουσίας!

Περισσότερα ΕΔΩ

21  Νοεμβρίου 2017- Πλημμύρα στη Νέα Πέραμο και Μάνδρα Αττικής         

  ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ  ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ

Η πρωτοφανής τραγωδία της Μάνδρας ανέδειξε και πάλι την εγκληματική κακοποίηση των ρεμάτων στη χώρα μας, για την οποία σημειωτέον ποτέ κανείς δεν τιμωρήθηκε παρά το τεράστιο κόστος σε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Πίσω από κάθε πλημμύρα κρύβεται και μία ανθρώπινη παρέμβαση σε κάποιο ρέμα, η οποία νομιμοποιείται από την πολιτεία είτε εκ των προτέρων είτε εκ των υστέρων.

Παρόλο που η σύγχρονη διεθνής προσέγγιση στο ζήτημα των ρεμάτων όχι μόνο αντίκειται πλέον στη λογική της τσιμεντοποίησης – εγκιβωτισμού, αλλά ενισχύει την αποκάλυψη των κλειστών ρεμάτων και την οικο-μηχανική επέμβαση (bio-engineering), Η Περιφέρεια Αττικής προωθεί τον εγκιβωτισμό με συρματοκιβώτια όλων των εναπομείναντων ανοικτών ρεμάτων, για τον οποίο διατίθενται όλα τα  ΕΣΠΑ που αφορούν στην αντιπλημμυρική προστασία, αφήνοντας ακάλυπτες περιπτώσεις όπως της Μάνδρας .

Το πρώτο θύμα των βάρβαρων επεμβάσεων της Περιφέρειας είναι το Ρέμα Πικροδάφνης, το οποίο έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα σε φυσική μορφή παρά τις επί μέρους καταστροφικές ανθρώπινες επεμβάσεις. Σχεδιάζεται να μετατραπεί σε ανοιχτό οχετό αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και λυμάτων, αντικαθιστώντας τις όχθες του ρέματος με τοίχους από συρματοκιβώτια ή σκυρόδεμα και κατά-στρέφοντας όλη τη βλάστηση και την πανίδα του οικοσυστήματος.

Σημειωτέον ότι και στις μεγαλύτερες  πλημμύρες (πχ του 2013), το ρέμα υπερχειλίζει τοπικά μόνο στα σημεία που έχει μπαζωθεί από τους Δήμους Π. Φαλήρου (μπασκετάκια) και Αλίμου (επέκταση οδού Έλλης στην κοίτη και γέφυρα Ποσειδώνος), αλλά και από ιδιώτες (σπίτια στην κοίτη και στις όχθες, ιδιωτικές γέφυρες, καλλιέργειες), καθώς και σε σημεία όπου έχουν γίνει λάθος τεχνικά έργα (π.χ γέφυρες, αγωγοί μέσα στην κοίτη).

Σημειωτέον επίσης ότι η Πικροδάφνη σύμφωνα με τα Σχέδια Διαχείρισης Πλημμύρας και τους νέους χάρτες Πλημμυρικού Κινδύνου της ΕΓΥ του ΥΠΕΝ, πλημμυρίζει μόνο κατά την περίοδο επαναφοράς εκατονταετίας (Τ100) και μόνον στις εκβολές της. Παρ΄ όλα αυτά προωθούνται έργα εγκιβωτισμού αξίας εκατομμυρίων που καταστρέφουν το φυσικό οικοσύστημα, την στιγμή που σε περιοχές, όπως η Μάνδρα, οι αντιπλημμυρικές μελέτες παραμένουν στα συρτάρια…¨

Σύμφωνα με τις γνώμες ειδικών για την πλήρη αντιπλημμυρική επάρκεια του ρέματος θα αρκούσε μόνο  η απομάκρυνση των μπάζων και η ανακατασκευή  των λάθος τεχνικών έργων, με οικονομικό κόστος μηδαμινό  μπροστά  στο τεράστιο κόστος του προωθούμενου έργου, αλλά και με τεράστιο οικολογικό όφελος. Επιπλέον με το προωθούμενο έργο η πλημμύρα θα μετατεθεί στη συμβολή του ρέματος με τη Λ. Ποσειδώνος, καθώς η εκεί γέφυρα δεν επαρκεί για την αυξημένη ταχύτητα ροής των υδάτων που θα προκληθεί από το σχεδιαζόμενο έργο.

Πέραν τούτου η Περιφέρεια προχωρεί στην υλοποίηση 60 τοπικών παρεμβάσεων σε ρέματα (4 από αυτά στην Πικροδάφνη), χωρίς τις απαραίτητες μελέτες  με γνώμονα την εξασφάλιση των καταπατητων του ρέματος.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πρόσφατα η ΕΥΔΑΠ κατασκεύασε έργο αντιστήριξης της καταπατημένης από ιδιώτη ρεματικής έκτασης της Πικροδάφνης, δίπλα στην Λ. Αμφιθέας.

Ας αναλογιστούν όλοι τις ευθύνες τους και ας σεβαστούμε τη φύση, ώστε το νερό να ξαναγίνει ευλογία και όχι κατάρα.

Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΟΧΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΜΠΑΖΩΜΑ, ΤΗΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΕΙ ΑΚΟΜΗ 60 ΤΟΠΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΩΝ (ΠΡΑΝΩΝ & ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ) ΣΤΑ ΡΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΤΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ Κας ΔΟΥΡΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΛΆΒΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΟ ΡΕΜΑ ΤΗΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΥΔΑΠΑΝΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΤΟ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΟ ΟΧΕΤΟ ΟΜΒΡΊΩΝ ΑΜΦΙΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙ-ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

 

Οκτώβριος 2017

Μετά την έκδοση της απόφασης του ΣΤΕ για την ακύρωση των έργων οριοθέτησης -διευθέτησης των 200 τελευταίων μέτρων της Πικροδάφνης, που παραμένουν σε φυσική κατάσταση στην Ηλιούπολη Αττικής, ζητήσαμε, με επιστολή μας προς το Δήμαρχο Ηλιούπολης, να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Την επιστολή μας αυτή στείλαμε και στον Πρόεδρο του ΔΣ και στους επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων.

Στόχος μας είναι να αναδειχθούν τα πραγματικά προβλήματα του ποταμού, με συγκεκριμένες λύσεις και επεμβάσεις στα συγκεκριμένα σημεία του, και όχι στο σύνολό του, προστατεύοντας το οικοσύστημά του και εξασφαλίζοντας πλήρως τη λειτουργικότητά του ως ποταμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πολλαπλή προστασία της πόλης. Αρωγός μας σ’ αυτή την προσπάθεια η πραγματογνωμοσύνη του Επίκουρου Καθηγητή ΕΜΠ κου Κωνσταντίνου Λουπασάκη (βλέπε πιο κάτω).

 

Σεπτέμβριος 2017

ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΤΤΙΚΗΣ  

Τα έργα αφορούσαν τα 200 μέτρα του ποταμού της Πικροδάφνης, που έχουν παραμείνει σε φυσική κατάσταση στην Ηλιούπολη. Το κομμάτι αυτό χαρακτηρίζεται από πολύ πυκνή βλάστηση, πνιγμένο κυριολεκτικά στο πράσινο, σε βαθμό που δε μπορείς να δεις την κοίτη στο μεγαλύτερο μήκος του!

Για την υλοποίησή τους έπρεπε να αποψιλωθούν τελείως από κάθε βλάστηση η κοίτη και τα πρανή, σε αρκετό ύψος, για να “επενδυθούν” με πέτρες τυλιγμένες σε συρματόπλεγμα…

Η αίτηση ακύρωσης είχε κατατεθεί το Νοέμβριο του 2014, από κατοίκους Ηλιούπολης, Αγίου Δημητρίου, Παλαιού Φαλήρου και Υμηττού. 

 

 

 

 Όταν η φύση μας δίνει απλόχερα τέτοιο πλούτο μέσα σ΄ένα τσιμεντένιο τόπο, είναι εγκληματικές οι αποφάσεις που τον στοχοποιούν και τον καταστρέφουν, στερώντας τις πόλεις μας από τα πολύτιμα οικοσυστήματά τους, στο όνομα της προστασίας τους!

Υπάρχουν πολλοί τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκαλούνται από ποτάμια και ρέματα, τα οποία, ας μην ξεχνάμε, πάντα οφείλονται στις δικές μας αυθαίρετες ή αλόγιστες καταστροφικές επεμβάσεις. Μπορούμε να λύνουμε τα προβλήματα αυτά με φυσικά μέσα και τρόπους, σεβόμενοι και προστατεύοντας τα πολύτιμα φυσικά αγαθά που μας απέμειναν….

Mπορούμε να λύνουμε τα κατά τόπους προβλήματα του ποταμού μας, επεμβαίνοντας μόνο στα συγκεκριμένα σημεία που παρουσιάζουν πρόβλημα και με λύσεις ενδεδειγμένες για την επίλυσή του, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος.

Παραθέτουμε ΕΔΩ την πραγματογνωμοσύνη του Επίκουρου Καθηγητή ΕΜΠ κου Κωνσταντίνου Λουπασάκη, Διευθυντή εργαστηρίου Τεχνικής Γεωλογίας και Υδρογεωλογίας, την οποία έκανε ειδικά για το αδιευθέτητο τμήμα της Πικροδάφνης, στην Ηλιούπολη, το Μάρτιο του 2016. Η πραγματογνωμοσύνη αυτή συντάχθηκε αφιλοκερδώς, στη μνήμη του Βαγγέλη Παπασπύρου, που πρωτοστάτησε στον αγώνα υπεράσπισης της Πικροδάφνης, για λογαριασμό των αιτούντων την ακύρωση των έργων.

Στην έκθεση αυτή αναδεικνύονται τα προβλήματα της Πικροδάφνης, οι πραγματικοί λόγοι που τα προκαλούν και οι τρόποι αντιμετώπισής τους. Πάνω απ΄ όλα αποδεικνύεται οτι, τα συρματοκιβώτια, σε όλο το μήκος του ποταμού, ουδόλως λύνουν τα προβλήματα, αντίθετα τα πολλαπλασιάζουν με αρκετό κόστος!

 Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2017

 • Καταγγελία για τη ρύπανση της Πικροδάφνης

Μαζί με το “Δίκτυο Πολιτών για την Προστασία του ρέματος της Πικροδάφνης” και το σύλλογο “ΡΟΗ- Πολίτες υπέρ των ρεμάτων” καταγγείλαμε στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον εισαγγελέα περιβάλλοντος τη ρύπανση της Πικροδάφνης από βοθρολύματα, με κίνδυνο για τους περίοικους και το οικοσύστημα του ποταμού αλλά και για τους λουόμενους στην εκβολή του στο Έδεμ. 

 Η απόρριψη βοθρολυμάτων γίνεται με 3 βασικούς τρόπους:

 • Αυτοτελώς. Δηλαδή απευθείας διάθεση από παραρεμμάτιες κατοικίες, οι οποίες βρίσκονται σε επίπεδο χαμηλότερο της οδού, με συνέπεια να απαιτούνται αντλίες για την απόρριψη των λυμάτων τους, στο Δίκτυο αποχέτευσης της πόλης.
 • Μέσω παράνομων συνδέσεων στο δίκτυο ομβρίων
 • Απευθείας με εκτόνωση λόγω υπερφόρτωσης του Αντλιοστασίου της ΕΥΔΑΠ (βλ σχετική έκθεση ΕΥΕΠ)

 Στην καταγγελία μας αυτή επισυνάπτονται χημικές αναλύσεις δειγμάτων νερού της Πικροδάφνης, καταγγελία συλλόγου ¨ΡΟΗ- Πολίτες υπέρ των ρεμάτων¨ και ¨Δικτύου Πολιτών για την διάσωση του ρέματος Πικροδάφνης¨, έκθεση επιθεωρητών περιβάλλοντος για την ρύπανση της Πικροδάφνης από το αντλιοστάσιο και τα στερεά απόβλητα της ΕΥΔΑΠ, καθώς και φωτογραφικό υλικό.

Από τις χημικές αναλύσεις των δύο δειγμάτων φαίνονται σαφώς ενδείξεις παράνομων συνδέσεων αποχετεύσεων στο ρέμα Καλογήρου, λόγω αυξημένης συγκέντρωσης κολοβακτηριδίων και απορρυπαντικών. Αξίζει να σημειωθεί οτι, σε πολλά σημεία του ποταμού, τα εμφανή σημάδια μόλυνσης της Πικροδάφνης (έντονη οσμή και θολότητα των νερών) δεν είναι συνεχή, αλλά περιοδικά, πράγμα το οποίο σημαίνει οτι, ενδεχομένως η δειγματοληψία κατά τις συγκεκριμένες μέρες και στα συγκεκριμένα σημεία θα έδειχνε και διαφορετικά αποτελέσματα…

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η έκθεση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Ε.Π.) του 2010, σχετικά με τη λειτουργία του αντλιοστασίου ακαθάρτων Α29 της ΕΥΔΑΠ, που βρίσκεται και λειτουργεί πλησίον του ρέματος Πικροδάφνης, στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου του Νομού Αττικής. 

Σύμφωνα με την αυτοψία που έγινε, μετά από καταγγελία, διαπιστώθηκε οτι  οι δύο από τις τέσσερις αντλίες του αντλιοστασίου στέλνουν τα λύματα μέσω των παλαιών καταθλιπτικών αγωγών, σε άλλο αντλιοστάσιο. Η υπερχείλιση του αντλιοστασίου αυτού καταλήγει στο ρέμα Πικροδάφνης!

Επίσης, στη ίδια έκθεση διαβάζουμε ότι: 

Τα όμβρια ύδατα της περιοχής συλλέγονται και με ξεχωριστό δίκτυο αποχετεύονται προς το ρέμα Πικροδάφνης και τη θάλασσα.

Κατά δήλωση του υπευθύνου για τη λειτουργία του αντλιοστασίου :

 • Τα προβλήματα υπερφόρτωσης του αντλιοστασίου με αποτέλεσμα την υπερχείλισή του στο ρέμα Πικροδάφνης, οφείλονται στην παράνομη διάθεση των ομβρίων της περιοχής που εξυπηρετεί (ΝΔ Αττική, από Βάρκιζα μέχρι και Άλιμο).

Προσκομίζοντας τα στοιχεία αυτά ζητάμε άμεση παρέμβαση του Εισαγγελέα, ώστε να ελεγχθούν και καταργηθούν οι παράνομες συνδέσεις και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι.

Στο θέμα της συγκεκριμένης καταγγελίας και της ρύπανσης της Πικροδάφνης, αναφέρεται σχετικό άρθρο της Εφημερίδας των Συντακτών, στο φύλλο 9-10/9/2017 . 

 

 

 

 

10 Iουνίου 2017- Καθαρίζουμε την Πικροδάφνη, το ποτάμι μας

Καθαρισμός πάρκου Τζαβέλλα, στην παραποτάμια περιοχή της Πικροδάφνης, στην Ηλιούπολη

Λόγω της γιορτής για την Πικροδάφνη, που προγραμματίστηκε για τις 11 Ιουνίου, την παραμονή που είναι το Σάββατο 10/6, θα καθαρίσουμε και πάλι το χώρο, για τη γιορτή την επομένη.

Ο τόπος έχει ήδη καθαριστεί δύο φορές το Μάιο, οπότε δεν έχει πολλή δουλειά.

Παρακαλούμε πολύ τους περίοικους, τα μέλη μας και τους φίλους μας, που μένουν στην Ηλιούπολη, το Σάββατο 10/6 στις 10:00 το πρωί, να έρθουν στο πάρκο της οδού Τζαβέλλα, που βρίσεται μπροστά από την είσοδο της παιδικής χαράς, Τζαβέλλα και Βουλιαγμένης, στην Ηλιούπολη (κοντά στο Μετρό Ηλιούπολη).

Βοηθείστε μας να διατηρήσουμε τον όμορφο αυτό τόπο καθαρό. Βοηθείστε μας να σώσουμε το πολύτιμο κομμάτι της Πικροδάφνης, που είναι ακόμη σε φυσική κατάσταση! Ανήκει σε όλους! Δώστε ένα χεράκι. Δεν είναι καθόλου δύσκολο, όταν το μοιράζονται πολλοί! 

 

7 Μαίου 2017

Καθαρισμός παραποτάμιας περιοχής

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: 1ο Σύστημα Προσκόπων Ηλιούπολης και Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης- Κι.Π.Η.

Ευχαριστούμε πολύ τη ΔΑσοπροστασία ΠΑπάγου ΧΟλαργού (ΔΑΠΑΧΟ), που όχι απλά μας έδωσε, αλλά και μας έφερε, τα εργαλεία για τον καθαρισμό (τσουγκράνες, φτυάρια, τσάπες)! Εργαλεία που αρνήθηκε ο Δήμος Ηλιούπολης να μας δώσει, παραπέμποντάς μας στην Περιφέρεια Αττικής!

Ευχαριστούμε πολύ την εταιρεία Ι&Σ Σκλαβενίτης ΑΕΕ, που με τη χορηγία τους μας βοήθησαν να αγοράσουμε σακκούλες και γάντια, που μας αρνήθηκε ο Δήμος Ηλιούπολης, παραπέμποντάς μας στην Περιφέρεια Αττικής!

Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν και βοήθησαν στο καθάρισμα της περιοχής. 

Συγχαρητήρια στους μαθητές του 6ου δημοτικού Ηλιούπολης και στους γονείς τους, που δούλεψαν μεθοδικά και με κέφι! 

Συγχαρητήρια και στις άξιες δασκάλες τους τις κ. Ελένη Καραμολέγκου και Κάκαβου Άννα, που με αγάπη και μεράκι τους νουθετούσαν και τους δίδασκαν με όμορφο τρόπο, καλλιεργώντας τους οικολογική συνείδηση και συμπεριφορά, με φανερά αποτελέσματα!

Τα απορρίμματα τοποθετήθηκαν σε τριών ειδών διαφορετικές σακκούλες: για ανακυκλώσιμα είδη, για κλαδιά και φύλλα και για τα υπόλοιπα σύμμεικτα.

Αξίζει να σημειώσουμε οτι τα παιδιά φρόντιζαν με επιμέλεια να τα τοποθετούν στις σωστές σακκούλες, κάτι που πολλοί ενήλικες δεν τηρούν πολύ συχνά…

 

 

Η Πικροδάφνη καταπράσινη και θαλερή καμάρωνε και γέμιζε τον τόπο με τα φουντωτά φυλλώματά της, που τόσο φιλόξενα και χωρίς φειδώ προσφέρουν καταφύγιο στα πουλιά, ησυχία και δροσιά στους περίοικους.

Το καθάρισμα τελείωσε, ο χώρος που θα φιλοξενήσει τη γιορτή μας στηις 28 Μαίου είναι έτοιμος. Θά πρεπε να είμαστε πιο πολλοί για να μπορέσουμε να καθαρίσουμε όλη την παραποτάμια περιοχή της Ηλιούπολης!

Καθαρίζουμε το ποτάμι μας την Πικροδάφνη

Aνοιχτή πρόσκληση σε όλους τους συμπολίτες μας, συλλόγους, φορείς, συλλογικότητες 

Την Κυριακή 7/5/17 και ώρα 10:00, θα κάνουμε τον καθαρισμό της παραποτάμιας περιοχής και της κοίτης της Πικροδάφνης στην Ηλιούπολη, για να προετοιμάσουμε το χώρο που θα γίνει η γιορτή- αφιέρωμα στην Πικροδάφνη, στις 28 Μαίου 2017 (βλέπε εδώ).

Σημείο συνάντησης: μπροστά από την είσοδο της παιδικής χαράς, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και λεωφ. Βουλιαγμένης, στην Ηλιούπολη.

Τον καθαρισμό στις 7/5/17 και τη γιορτή στις 28/5/17 οργανώνουν ο σύλλογός μας (Κι.Π.Η.) και το 1ο Σύστημα Προσκόπων Ηλιούπολης.

Πληροφορίες: Ελευθερία Σολδάτου 6932402200, Ευαγγελία Δημητρίου 6944683652

Η Πικροδάφνη είναι το τελευταίο ποτάμι που έχει απομείνει στην Ηλιούπολη, αλλά και στους κάτω της λ. Βουλιαγμένης Δήμους που διασχίζει. 

Η πολιτεία  σήμερα ετοιμάζεται εκ νέου να προχωρήσει στον εγκιβωτισμό του ρέματος της Πικροδάφνης. 

Στόχος των προσπαθειών μας είναι να σώσουμε τα τελευταία 6,5 χιλιόμετρα περίπου, από την Ηλιούπολη μέχρι τις εκβολές του, που έχουν απομείνει σε φυσική κατάσταση , γιατί το «μπάζωμα», η αποψίλωση, η «διευθέτηση» και ο εγκιβωτισμός των ποτάμιων συστημάτων, για μας,  δεν αποτελούν λύσεις διαχείρισής τους. Αντίθετα προσθέτουν προβλήματα.

 • Η αποψίλωση των ποταμών και ρεμάτων και ο εγκιβωτισμός τους, δεν ενισχύει αλλά μειώνει τον αντιπλημμυρικό τους ρόλο, αυξάνοντας τις πιθανότητες εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων. Αυτό γιατί τεράστιο ρόλο στην απορρόφηση των νερών παίζουν το χώμα των πρανών και της κοίτης, καθώς επίσης το ριζικό σύστημα των δέντρων και της βλάστησης εν γένει.

Υπέρ αυτού άλλωστε συνηγορούν και η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα νερά, 2000/60/ΕΕ, αλλά και η διεθνής πρακτική, που ακολουθείται από χώρες με μεγάλη παράδοση σε ανάπλαση αστικών ποταμών και ρεμάτων, σύμφωνα με τις οποίες:

 • προέχει η προστασία και διατήρησή τους στη φυσική τους κατάσταση, διότι μας εξασφαλίζει τη λειτουργία τους σαν φυσικά αντιπλημμυρικά μέσα, αλλά και σαν φυσικοί αεραγωγοί, ευνοώντας το μικροκλίμα των πόλεων, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την αισθητική του τοπίου και την πιότητα της ζωής τους, παρέχοντας πολύτιμους χώρους αναψυχής και περιπάτου στους κατοίκους.  

 Το ρέµα της Πικροδάφνης σύµφωνα µε το Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Αττικής, που ενσωµατώνει την Οδηγία πλαίσιο 2000/60 για τα Ύδατα, είναι το 13ο ποτάµιο σύστηµα του Υδατικού αυτού διαµερίσµατος.

 • Από τις απαιτήσεις που επιτάσσει η Οδηγία 2000/60 και τους στόχους του Σχεδίου ∆ιαχείρισης, πηγάζουν δράσεις απαραίτητες για την ολοκληρωµένη διαχείριση των υδάτων και των οικοσυστηµάτων του, ώστε να αποτραπεί η υποβάθµιση τους και να εξασφαλιστεί η προστασία τους.
 • Εποµένως, για το Ποτάµιο Υδάτινο Σώµα της Πικροδάφνης, θα πρέπει να ληφθούν πρόνοιες ως προς την παρακολούθηση και εξασφάλιση της ποιότητας των υδάτων του και προστασίας ολόκληρου του οικοσυστήµατός του. Οπότε οι επιταγές της Οδηγίας και του Σχεδίου ∆ιαχείρισης, θα πρέπει να λαµβάνονται σοβαρά υπ’ όψιν σε κάθε σχεδιασµό και προτεινόµενη παρέµβαση που την αφορούν

 

 

Δεκέμβριος 2016

Μαζί με άλλα μέλη του “Δίκτυο Πολιτών για τη Διάσωση του ρέματος της Πικροδάφνης”, καθώς επίσης  την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ», το σωματείο «Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Αγριας Ζωής, ΣΠΠΑΖ» και διάφορα φυσικά πρόσωπα, υπογράψαμε την αίτηση ακύρωσης στο ΣΤΕ, για τα έργα και τις παρεμβάσεις στο ρέμα της Πικροδάφνης από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης έως τις εκβολές της, που εγκρίθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την Περιφέρεια Αττικής.

Στον προτεινόμενο σχεδιασμό προβλέπεται χτίσιμο του ρέματος με σαρζανέτια, σχεδόν σε όλο το μήκος του και αποψίλωση των πρανών και της κοίτης του από το πράσινο, το οποίο στην πραγματικότητα σημαίνει κοπή 776 δέντρων!

Ο αγώνας συνεχίζεται…

 

6 Nοεμβρίου 2016

Την Κυριακή 6 Νοεμβρίου, το  “Δίκτυο Πολιτών για τη Διάσωση του ρέματος της Πικροδάφνης”, στο οποίο συμμετέχουμε, οργανώνει εκδήλωση – συζήτηση για το ρέμα της Πικροδάφνης στο Δήμο Παλαιού Φαλήρου.

Αντικείμενο της συζήτησης θα είναι τα σχέδια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της Περιφέρειας Αττικής, για τη “διευθέτηση” της Πικροδάφνης, με έργα καταστροφικά για τον φυσικό πλούτο και το οικοσύστημα του τρίτου μεγαλύτερου ποταμού της Αττικής.

Αφορμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της μελέτης οριοθέτησης του έργου «Ανάπλαση ρέματος Πικροδάφνης από Λ. Βουλιαγμένης έως εκβολή», από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, στις 30 Αυγούστου 2016.

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν:

 • Το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών ( ΕΛΚΕΘΕ)
 • Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
 • Ο κ. Μαρτίνος Γκαίτλιχ, Βιολόγος – Περιβαλλοντολόγος

Η εκδήλωση θα γίνει στις 11:00, στο πολιτιστικό κέντρο Αγίας Βαρβάρας, στη Λ. Αγίας Βαρβάρας 21, στο Παλαιό Φάληρο.

Στα σχεδιαζόμενα έργα αντιδρούμε γιατί:

 • Πιστεύουμε οτι η Πικροδάφνη δεν πρέπει να έχει την “τύχη” του Κηφισού και του Ιλισού…..
 • Υπάρχει εναλλακτική πρόταση, που μπορεί να λύσει τα προβλήματα που υπάρχουν στο ποτάμι μας, σε ορισμένα σημεία και από διαφορετικά αίτια και ταυτόχρονα να προστατέψει το πλούσιο οικοσύστημά του, που είναι τόσο απαραίτητο στις τσιμεντουπόλεις μας!
 • Η αποψίλωση των ποτάμιων συστημάτων και ο εγκιβωτισμός τους, δεν ενισχύει αλλά μειώνει τον αντιπλημμυρικό τους ρόλο και δημιουργεί προυποθέσεις εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων…

 

afisa-small-oxi-typoma

 

 

16 Oκτωβρίου 2016

Την Κυριακή 16/10/16 ο σύλλογος ΡΟΗ ( Πολίτες υπέρ των Ρεμάτων της Αττικής ) και το Δίκτυο Πολιτών για τη διάσωση του ρέματος της Πικροδάφνης σας καλούμε όλους για μια βόλτα στο ρέμα της ΠΙκροδάφνης, προκειμένου με την παρουσία μας να δηλώσουμε ότι είμαστε αντίθετοι στα σχέδια της Περιφέρειας Αττικής για την κοπή 776 δέντρων από τις όχθες, τον εγκιβωτισμό του ρέματος με συρματοκιβώτια και σκυρόδεμα και αρνούμαστε την ολοσχερή καταστροφή ενός τελευταιου φυσικού πνεύμονα στην Αθήνα.

Το σημειο συνάντησης είναι η εκκλησία του Αγίου Βασιλείου, στις 11:00, πολύ κοντά ( 250 μέτρα) στον σταθμό του μετρό “Αγιος Δημητριος-Αλέκος Παναγούλης” . Από κει περπατάτε την Βουλιαγμένης ανατολικά, μέχρι την Όθωνος όπου πάτε δεξιά μέχρι τη Κολοκοτρώνη ή την Αθανασίου Διάκου όπου και θα δείτε την Εκκλησία μπροστά σας.

Το ρέμα έχει νερό, φορέστε γαλότσες ή άλλα αδιάβροχα παπούτσια, αν θέλετε να ακολουθήσετε τη διαδρομή μέσα από το ρέμα μέχρι το Φάληρο. Φέρτε νερό και κάτι φαγώσιμο. 

Πρόγνωση καιρού : 17 με 24 βαθμοί και ηλιοφάνεια.

20160417_102251 20160417_100845-1024x576

 

 

 

 

5 Οκτωβρίου 2016

Συζητήθηκε στο Συμβούλιο Της Επικρατείας (ΣΤΕ) η προσφυγή κατοίκων  της Ηλιούπολης, του Φαλήρου και του Αγίου Δημητρίου, για την ακύρωση της Μελέτης οριοθέτησης του ρέματος Πικροδάφνης (εντός των ορίων του Δήμου Ηλιούπολης, από τη Λεωφόρο Μαρίνου Αντύπα έως την Λεωφόρο Βουλιαγμένης).

Η Μελέτη αυτή αφορά τα τελευταία 200μ. της Πικροδάφνης που βρίσκονται σε φυσική κατάσταση στην Ηλιούπολη, με την οποία επιχειρείται η καταστροφή του και η μετατροπή του σε ανοικτό οχετό από συρματοκιβώτια (σαρτζανέτια), με αποψίλωση της παραρεμάτιας βλάστησης. 

Στους πρόσθετους λόγους που κατατέθηκαν για τεκμηρίωση της αίτησης ακύρωσης της συγκεκριμένης Μελέτης, ήταν:

 • η πραγματογνωμοσύνη του κ. Λουπασάκη, Επίκουρου καθηγητή Γεωλογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου,
 • κείμενο της Κι.Π.Η., το οποίο προσυπογράφουν επίσης ο ΕΟΣΗ (Ελληνικός Ορειβατικός Όμιλος Ηλιούπολης) και το πολιτιστικό στέκι “άνω ποταμών” και
 • κείμενο του ΠΕΡΙΠΟΛΟ Αττικής.

Στα έγγραφά τους αυτά, οι συγκεκριμένοι σύλλογοι της πόλης, αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους είναι σύμφωνοι με την άποψη των αιτούντων κατοίκων και κατά της απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την υλοποίηση της συγκεκριμένης Μελέτης οριοθέτησης και διευθέτησης του ποταμού με σαρζανέτια, που θα σημάνουν την καταστροφή του τελευταίου εναπομείναντος σε φυσική κατάσταση τμήματος της Πικροδάφνης.  

Επιπρόσθετα, στο κείμενο της Κι.Π.Η., γίνεται αναφορά στην εναλλακτική πρόταση, την οποία είχαμε καταθέσει εγγράφως στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης, στις 19 Φεβρουαρίου του 2015, αντί να κατασκευαστούν σαρζανέτια, να λυθεί το πρόβλημα της πτώσης των πρανών με την κατασκευή πεζουλών (αναβαθμών).

Με βάση την ακολουθούμενη διαδικασία, δόθηκε στους δικηγόρους των διαδίκων διορία μέχρι τις 19 Οκτωβρίου, για την κατάθεση υπομνήματος με πλήρη ανάπτυξη των απόψεων και επιχειρημάτων τους, ώστε να συμπληρωθεί ο φάκελος της υπόθεσης. Μετά τη μελέτη των προσκομισθέντων στοιχείων και υπομνημάτων θα εκδοθεί η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου.

 

25 Σεπτεμβρίου 2016

Προς ενημέρωση των συμπολιτών μας για:

 • την επερχόμενη καταστροφική λαίλαπα στο ρέμα της Πικροδάφνης, εν ονόματι της διευθέτησης και επίλυσης των προβλημάτων που εμφανίζονται σε συγκεκριμένα σημεία του και
 • τη συζήτηση της  αίτησης ακύρωσης των έργων διευθέτησης στο κομμάτι του ρέματος της Ηλιούπολης, στο ΣΤΕ, στις 5 Οκτώβρη του 2016, κυκλοφορήσαμε ενημερωτικά φυλλάδια, η  ΚΙ.Π.Η.  και το  Δίκτυο Πολιτών για τη διάσωση του ρέματος της Πικροδάφνης. 

Φυσικά, ένα από τα πλέον επίμαχα σημεία και στα δύο φυλλάδια, ήταν η μεγάλη καταστροφή στο πράσινο της Πικροδάφνης. Συγκεκριμένα, σε δύο αποσπάσματα του φυλλαδίου μας γράφεται (βλέπε πιο πάνω το πλήρες κείμενο και των δύο):

                                 ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗ, ΤΟ  ΠΟΛΥΠΑΘΟ ΠΟΤΑΜΙ ΜΑΣ

Στις 16 Σεπτεμβρίου 2014 εγκρίθηκε από την Περιφέρεια  Αττικής και το Δήμο Ηλιούπολης, η κοπή 39 δέντρων καθώς και η απομάκρυνση όλης της χαμηλής βλάστησης, στο τμήμα των τελευταίων 200 μ. της Πικροδάφνης που είναι ακόμη σε φυσική κατάσταση, στην Ηλιούπολη! Στις 30 Αυγούστου 2016 εγκρίθηκε από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής η κοπή 776 δέντρων, από τα 1000 που έχει συνολικά, στο τμήμα της Πικροδάφνης από τη Λ. Βουλιαγμένης μέχρι τις εκβολές του!      

Σε μεγάλες πόλεις του κόσμου, όπως είναι η Σεούλ, το Μόναχο, το Λος Άντζελες, ξόδεψαν ή ξοδεύουν ακόμη σήμερα τεράστια ποσά για να σπάσουν το τσιμέντο, με το οποίο έχτισαν τα ποτάμια, τα κανάλια και τα ρέματά τους, αναγνωρίζοντας το μεγάλο λάθος που διέπραξαν και με σκοπό να τα επαναφέρουν στη φυσική τους κατάσταση!

Στην Ελλάδα της Οικονομικής Κρίσης, δε μπορεί να ξοδεύουμε για να καταστρέφουμε τα ζωντανά ποτάμια συστήματα, που έχουμε την τύχη ακόμη να απολαμβάνουμε!

Η ανάγνωση της ωμής πραγματικότητας που θα επηρεάσει τη ζωή μερικών εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων στο λεκανοπέδιο, προκάλεσε το κοινό αίσθημα αλλά και την Περιφέρεια Αττικής, η οποία δια στόματος του Αντιπεριφερειάρχη κ. Καπάταη διέψευσε όσα γράψαμε για την κοπή 776 δέντρων από τα 1000, που υπάρχουν μέσα στα όρια των έργων διευθέτησης του ρέματος, αλλά και ισχυρίζεται οτι υπερασπιζόμαστε καταπατητές και μεμονομένα συμφέροντα!

Ως προς το πρώτο, παραθέτουμε προς ανάγνωση την απόφαση 279/2016 της Περιφέρειας Αττικής, στη σελίδα 30 της οποίας αναγράφονται οι ισχυρισμοί μας!

Ως προς το δεύτερο, παραθέτουμε την απάντηση τουΔίκτυο Πολιτών για τη διάσωση του ρέματος της Πικροδάφνης”, στο οποίο συμμετέχουμε: 

                                  Εκτρέπεται και εκτίθεται η περιφέρεια Αττικής

Σε δεινή θέση έχει βρεθεί η διοίκηση της περιφέρειας Αττικής, εξαιτίας της επιμονής της να προωθήσει το ρεματοκτόνο έργο με τίτλο «Ανάπλαση Ρέματος Πικροδάφνης (από Λεωφόρο Βουλιαγμένης έως εκβολή)», στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του οποίου, γνωμοδότησε θετικά και το περιφερειακό συμβούλιο Αττικής, πριν λίγες μέρες (30.8.2016). Όσο περισσότεροι πληροφορούνται τον πραγματικό χαρακτήρα του έργου και όσο πυκνώνουν οι αντιδράσεις, τόσο μεγαλώνει ο εκνευρισμός στα υψηλά κλιμάκια της περιφέρειας. Με αποτέλεσμα και να εκτρέπονται και να οδηγούνται σε παρεμβάσεις που τους εκθέτουν ανεπανόρθωτα.

Τελευταίο κρούσμα η παρέμβαση του αντιπεριφερειάρχη νότιου τομέα κ. Καπάταη, μέσα από το, πάντα φιλόξενο για τις απόψεις της περιφέρειας, «δίαυλο» του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο οποίος προσπάθησε να ανασκευάσει ένα στοιχείο της ΜΠΕ, που δημοσιοποίησε το «Δίκτυο Πολιτών για τη διάσωση του Ρέματος της Πικροδάφνης» και το οποίο δημιούργησε τεράστια αίσθηση. Πιο συγκεκριμένα, ήταν τα αποσπάσματα της ΜΠΕ τα οποία αναφέρουν επί λέξει: «Στην περιοχή του ρέματος, και εντός των ορίων των έργων διευθέτησης του ρέματος, μήκους 5 χιλιομέτρων, υπάρχουν περίπου 1.000 δένδρα» και «Το σύνολο των υφιστάμενων δένδρων διατηρούνται στη θέση τους, εκτός από ορισμένα που απομακρύνονται λόγω της διευθέτησης του ρέματος και τα οποία είναι 776 δένδρα (!!!)» (σημ. τα θαυμαστικά δικά μας).

Τον άχαρο ρόλο του ο κ. Καπάταης επέλεξε να τον διεκπεραιώσει εκτρεπόμενος σε συκοφαντίες και προσπαθώντας να «θολώσει» τα νερά και να ακυρώσει την κοινή λογική. Και γι αυτούς τους λόγους είναι διπλά εκτεθειμένος. Τι μας είπε, σε γενικές γραμμές, ο κ. Καπάταης:

 • Απέδωσε τις αντιδράσεις στο έργο της περιφέρειας σε καταπατητές και σε κύκλους που εκπροσωπούν συμφέροντα.
 • Επικαλέστηκε, για την εμμονή στην υλοποίηση του έργου, τους κινδύνους από την πτώση πρανών και από τη μόλυνση του ρέματος.
 • Ισχυρίζεται ότι είναι ψευδής ο ισχυρισμός για τα 1.000 δέντρα και ότι ο πραγματικός αριθμός είναι 3.250.
 • Αναγνωρίζει ότι τα δέντρα που θα κοπούν είναι 776. Ισχυρίζεται, ωστόσο, ότι θα αντικατασταθούν από άλλα που θα φυτευτούν (900 δέντρα, 3.150 θάμνοι και άλλα 1.000 δέντρα στη φάση της ανάπλασης).

Ας δούμε ένα-ένα τα επιχειρήματα του κ. Καπάταη:

 1. Ξέρει πολύ καλά ο κ. Καπάταης ότι οι αντιδράσεις στα σχέδια της περιφέρειας προέρχονται από την κοινωνία των πολιτών και από τους φορείς που την εκπροσωπούν. Ανάμεσά τους ο δήμος του Αγίου Δημητρίου, περιβαλλοντικές οργανώσεις και έγκριτοι επιστήμονες. Ο τόσο κατηγορηματικός στους ισχυρισμούς του κ. Καπάταης δεν έχει παρά να μας επιδείξει, έστω μία, αντίδραση που να υποδηλώνει συμφέρον καταπατητών ή φορέων ύποπτων συμφερόντων. Αλλιώς, είναι ένας κοινός συκοφάντης. Και κάτι ακόμη. Τι είναι αυτό που ωφελεί τους καταπατητές; Η «οριοθέτηση του ρέματος στη φυσική του κοίτη, σε συνδυασμό με μέτρα πραγματικής αποκατάστασής του, σαν φυσικού οικοσυστήματος», που είναι η επιδίωξή των πολιτών και των συλλογικοτήτων τους ή η συντήρηση της υφιστάμενης κατάστασης που έχει επιλέξει ο σχεδιασμός της περιφέρειας;
 2. Τα σημεία στα οποία παρατηρείται πτώση πρανών και ρύπανση του ρέματος (άλλο ρύπανση, άλλο μόλυνση κ. Καπάταη) ή άλλες δυσλειτουργίες -που αγνοεί ο κ. Καπάταης- είναι συγκεκριμένα και μετριούνται στα δάχτυλα των χεριών. Οφείλονται, κατά κανόνα, στην αλλοίωση της φυσικής κοίτης του ρέματος και αντιμετωπίζονται με σημειακές παρεμβάσεις. Δεν αντιμετωπίζονται με κοπές εκατοντάδων δέντρων και με την μετατροπή του ρέματος σε εγκιβωτισμένο ανοιχτό οχετό, ούτε αντικαθιστώντας τη φυσική κοίτη του ρέματος με τα γνωστά σαραζανέτια – συρματοκιβώτια σε μήκος πολλών χιλιομέτρων (μόνο στα όρια του δήμου Αγίου Δημητρίου σε μήκος 6.245,8 μέτρων, από τα συνολικά 6.581,4 μέτρα των πρανών του ρέματος).
 3. Χρησιμοποιεί το συνολικό αριθμό των δέντρων του ρέματος (3.250) για να μειώσει το μέγεθος της καταστροφής. Όμως η καταγγελία αφορούσε την περιοχή της επέμβασης και σε αυτήν την περιοχή η ΜΠΕ είναι σαφέστατη ότι ο αριθμός των δένδρων είναι 1.000, κάτι που το αποκρύπτει ο κ. Καπάταης. Για τις επεμβάσεις μιλάμε κύριε Καπάταη και μην προσπαθείτε να «θολώσετε» τα νερά. Πάλι καλά που δεν επικαλεστήκατε τον αριθμό των δέντρων όλης της περιφέρειας. Σας έχουμε ικανό. Αλλά και έτσι να μην είναι τα πράγματα, η οικολογική συνείδηση του κ. Καπάταη και της περιφέρειας θεωρεί ασήμαντο μέγεθος την κοπή 776 δέντρων, σε σύνολο 3.250; Έλεος!!!
 4. Για γέλια είναι και ο ισχυρισμός για αντικατάσταση των κομμένων δέντρων με άλλα που θα φυτευτούν. Όχι μόνο γιατί θα χρειαστεί να περάσουν δεκαετίες, μέχρι τα νέα δέντρα να φτάσουν να υποκαταστήσουν πραγματικά τα κομμένα, αλλά και γιατί δεν μπορούμε να φανταστούμε πως θα φυτευτούν τόσα δέντρα και θάμνοι πάνω στα συρματοκιβώτια. Έχουν να μας παρουσιάσουν κάποιο αντίστοιχο έργο, ώστε να σπεύσουμε να τους υποκλιθούμε;

Οι προθέσεις και οι επιδιώξεις της περιφέρειας έχουν γίνει κάτι περισσότερο από σαφείς. Είναι στη σφαίρα της φαντασίας η προσδοκία να αλλάξουν οι αντι-οικολογικές πρακτικές της. Σε αυτή τη φάση, αν κάτι μπορεί να αλλάξει τη ροή της υπόθεσης -και την ανεμπόδιστη ροή του ρέματος της Πικροδάφνης- είναι η πίεση της κοινωνίας και η επιμονή της στη λύση της οριοθέτησης στη φυσική κοίτη και στην απομάκρυνση των ανθρωπογενών αποθέσεων, που διαχρονικά αποτέλεσαν έργο καταπατητών, διασφαλίζοντας το χαρακτήρα του ρέματος σαν φυσικού οικοσυστήματος.      

Η πίεση αυτή ευελπιστούμε ότι θα εκφραστεί και στην απόφαση της αποκεντρωμένης διοίκησης, που έχει τον τελικό λόγο για την έγκριση ή την απόρριψη της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου. Καθώς, επίσης, και στην απόφαση του ΣτΕ, το οποίο εκδικάζει, στις 5/10/2016, την προσφυγή πολιτών κατά της απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων αντίστοιχου έργου, που αφορούν το τμήμα του ρέματος στην Ηλιούπολη (μέχρι τη Λ. Βουλιαγμένης).

Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να πληροφορηθούμε την άποψη της διεύθυνσης δασών για την κοπή των 776 δέντρων. Άραγε, φαίνονται και σε αυτήν λίγα τα δέντρα;

Και ένα σχόλιο για το τέλος. Από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) θα περιμέναμε λιγότερη μεροληψία στην ειδησεογραφική κάλυψη της υπόθεσης. Είπαμε, να προβάλλονται οι θέσεις της περιφέρειας, αλλά κάπου-κάπου να ακούγεται και ο αντίλογος. Καθότι, είναι γνωστό πως «το πολύ το Κύριε ελέησον ….».

 

10 Σεπτεμβρίου 2016

Δημοσιεύθηκε η απόφαση 279/2016  για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) της μελέτης οριοθέτησης του έργου «Ανάπλαση ρέματος Πικροδάφνης από Λ. Βουλιαγμένης έως εκβολή», από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. 

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, σελ. 31, υπολογίζεται οτι στη συγκεκριμένη περιοχή του ρέματος υπάρχουν περίπου 1000 δέντρα, από τα οποία θα κοπούν 776! Αναλυτικότερα: 50 Ευκάλυπτοι, 199 Λεύκες, 444 Πλατύφυλλα (Μουριές, Μελιές κ.ά.), 28 Ελιές, 23 Πεύκα, 11 Εσπεριδοειδή, 21 Κυπαρίσσια!

Η απώλεια αυτών των δέντρων, εκτός όλων των άλλων, σημαίνει και καταστροφή της βιοποικιλλότητας, καταστροφή των ενδιαιτημάτων της πανίδας που ζει ή φιλοξενείται εποχιακά στο ποτάμι της Πικροδάφνης (αποδημητικά πουλιά). 

Από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, στην Πικροδάφνη έχουν καταγραφεί πάνω από 100 είδη πουλιών (ερωδιοί, βουτηχτάρια, καλαμοκανάς, γλάροι, γλαρόνια, κορμοράνοι, νυχτοκόρακας, δρεπανοσκαλίδρα, κοκκινολαίμης, θαλασσοσφυριχτής, τουρλίδες, γερακίνα, κουκουβάγια κ.ά.). Από αυτά, τα 12-15 είδη είναι προστατευόμενα.

Όμως, εκτός από τα πουλιά στην Πικροδάφνη ζουν βατράχια, ψάρια, σαύρες, χελώνες, σκαντζόχοιροι, σαλιγκάρια, πεταλούδες! Έχει και πιο σπάνιους επισκέπτες, τα χέλια!

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το λεύκωμα “Ανακαλύπτοντας την Πικροδάφνη, Μια Περιήγηση στη Φύση του ρέματος της Πικροδάφνης”, που γράφτηκε από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης, για λογαριασμό του Δήμου Αγίου Δημητρίου, το 2012.

Όταν στο Los Angeles είναι αποφασισμένοι να πληρώσουν 1380 εκατομμύρια για να επαναφέρουν το ομώνυμο ποτάμι στη φυσική του μορφή, σπάζοντας τόνους τσιμέντου που έχουν μετατρέψει την κοίτη του σ΄ ένα τσιμεντένιο κανάλι, στη Σεούλ το 2005 απομάκρυναν αυτοκινητόδρομο πέντε χιλιομέτρων που είχε κτιστεί πάνω από τον ποταμό Cheonggyecheon στην καρδιά της πόλης και στη Γερμανία αποκαταστάθηκαν οχτώ χιλιόμετρα τσιμεντένιου καναλιού του ποταμού Ισαρ, στο κέντρο του Μονάχου, στην Αθήνα πληρώνουμε για να καταστρέψουμε το τρίτο μεγαλύτερο ποτάμι της Αττικής, από τα ελάχιστα που διατηρούνται ακόμη σε φυσική κατάσταση!

Οι παραπάνω αποκαταστάσεις ποταμών που είχαν τσιμεντοποιηθεί, δεν είναι οι μοναδικές στον κόσμο. Διαβάστε εδώ ένα ενδιαφέρον άρθρο στο “Διαδικτυακό περιοδικό για το περιβάλλον”.

Την εν λόγω απόφαση καταψήφισαν μονο 10 Περιφερειακοί Σύμβουλοι, οι εξής:

Ι. Μανουσογιαννάκης, Χ. Αγγελονίδη, Ε. Ζαφειρίου, Ι. Πρωτούλης, από τη “Λαική Συσπείρωση”,

Δ. Κουτσούμπα, από την “Αντικαπιταλιστική Ανατροπή Στην Αττική, ΑΝΤΑΡΣΙΑ σε Κυβέρνηση – Ε.Ε.-Δ.Ν.Τ.”,

Μ. Γιαννακάκη, από την “Παρέμβαση για την Αττική, Δημοκρατική, Οικολογική Κίνηση”,

Μ. Κούκα, Α. Βασιλάκη, Φ. Νικολιδάκη, Α. Μαντάς, από τη “Δύναμη Ζωής”.

 

30 Αυγούστου 2016

Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής με θέμα: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντι-κών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και μελέτης οριοθέτησης του έργου «Ανάπλαση ρέματος Πικροδάφνης από Λ. Βουλιαγμένης έως εκβολή»

Το Περιφερειακό Συμβούλιο άρχισε με συνοπτική παρουσίαση του θέματος από τον κ. Αναγνωστόπουλο, εκπρόσωπο των Μελετητικών γραφείων που συνεργάστηκαν με την Περιφέρεια Αττικής για τη σύνταξη της συγκεκριμένης Μελέτης. (Δορθώνοντας ένα λάθος που έκανα και με θλίβει αφάνταστα, πρέπει να γράψω οτι ο κ. Αναγνωστόπουλος δεν είναι εκπρόσωπος των Μελετητών αλλά Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος σε θέματα Πειβάλλοντος!).

Αυτό που μας έκανε εντύπωση κατ’ αρχήν ήταν οτι η παρουσίαση άρχισε με την προβολή φωτογραφιών για το ρέμα, οι οποίες απεικόνιζαν οτιδήποτε άλλο εκτός από το ίδιο το ρέμα! Απεικόνιζαν κυρίως δρόμους της παραρεμάτιας περιοχής, αποκρύβοντας εντελώς και επιμελώς τον άφθονο φυσικό πλούτο του ρέματος! Καμία φωτογραφία της κοίτης και των πλουσιότατων σε πυκνή βλάστηση πρανών του ρέματος!

Επιπλέον, τα στοιχεία για την πανίδα και χλωρίδα ήταν ελλιπή, για τη δε ορνιθοπανίδα πενιχρά, σύμφωνα και με την άποψη της κ. Ντρίμερη, εκπροσώπου της Ορνιθολογικής εταιρείας που πήρε το λόγο αργότερα. Το γεγονός αυτό επεσήμανε και η κ. Κουτσούμπα (Συνδυασμός ΑΝΤΑΡΣΥΑ), αποδίδοντάς το στο σκεπτικό οτι όσο φτωχότερο σε είδη χαρακτηρίσεις ένα οικοσύστημα, τόσο λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις τεκμαίρεται οτι προκαλείς!  

Γενικότερα υπήρχε μία σαφέστατη αντίφαση μεταξύ όσων προτείνονται στη συγκεκριμένη ΜΠΕ και μεταξύ των όσων φιλλοπεριβαλλοντικών ακουγόντουσαν από τον παρουσιαστή! Αν είχε διαβάσει κάποιος αυτή τη μελέτη και αναλογιστεί τι μέλλει γενέσθαι στα πρανή του ρέματος, πόση βλάστηση θα καταστραφεί και πόσο θα αλλάξει το τοπίο, επί το χείρον βεβαίως και άκουγε πόσο φιλλοπεριβαλλοντικά είναι αυτά τα έργα, χρήσιμα για το ποτάμι και σε τι βαθμό θα αναβαθμίσουν το περιβάλλον μας, το μόνο που θα μπορούσε να σκεφτεί ήταν οτι έχει χάσει το νόημα των λέξεων!

Οι θέσεις των περισσοτέρων Περιφερειακών Συμβούλων ήταν να τελειώσει το έργο, εν ολίγοις να εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι! Λίγοι στάθηκαν στην ουσία, λίγοι φάνηκε να εχουν διαβάσει κι ασχοληθεί με τη μελέτη και να γνωρίζουν τα προτεινόμενα έργα. Λίγοι έθιξαν το θέμα της Περιβαλλοντικής καταστροφής του ποταμού της Πικροδάφνης και ζήτησαν να επιστραφεί η ΜΠΕ, να αποκτήσει έναι πιο οικολογικό και φιλλοπεριβαλλοντικό χαρακτήρα και να ενσωματώσει τις προτάσεις που έγιναν από διάφορους φορείς και το Δήμο Αγίου Δημητρίου, τον μοναδικό Δήμο που διαφωνεί και έχει μια διαφορετική άποψη!

Μετά τις τοποθετήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων και εκπροσώπων των Δήμων που διασχίζει η Πικροδάφνη, έγιναν παρεμβάσεις από κινήσεις πολιτών, ΜΚΟ, οργανώσεις κλπ. μεταξύ των οποίων το “Δίκτυο Πολιτών για τη Διάσωση του ρέματος της Πικροδάφνης”, η Κι.Π.Η., η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία κ.ά.

Ας σημειωθεί οτι ο χρόνος που δίνεται σε κάθε ομιλητή που παρεμβαίνει είναι τρία λεπτά, με δυνατότητα να φθάσει το πολύ στα 5 λεπτά!

Το “Δίκτυο Πολιτών για τη Διάσωση του Ρέματος της Πικροδαφνης” μοίρασε έντυπο με τις θέσεις μας για τη συγκεκριμένη ΜΠΕ 20160830 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  και έκανε ολιγόλεπτη παρέμβαση η κ. Ροδούλα Κωνσταντινίδου. Στη συνέχεια το Δίκτυο Πολιτών εξέδωσε Δελτίο Τύπου 20160830

Για λογαριασμό της Κι.Π.Η. μίλησε η Ευαγγελία Δημητρίου, τονίζοντας οτι:

 • επιθυμία της πλειοψηφίας των πολιτών και ο βασικότερος στόχος της Ευρωπαικής Οδηγίας 2000/60 για τα Νερά αλλά και του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών είναι η εξασφάλιση της βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων και της προστασίας του Οικοσυστήματος του ποταμού της Πικροδάφνης.
 • Μπορεί η Πολιτεία με χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά κονδύλια να το σώσει και να το αποκαταστήσει όσο πιο κοντά στη φυσική του κοίτη είναι εφικτό, προσφέροντας στους πολίτες ένα πολύτιμο αγαθό που έχει υποστεί τεράστια καταστροφή και κινδυνεύει από πλήρη αφανισμό.

Βλέπε πιο κάτω όλη την ομιλία:

20160830 ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ- ΕΚΦΩΝΗΘΕΝ_Page_1

20160830 ΠΕΡ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ- ΕΚΦΩΝΗΘΕΝ_Page_2

12 Ιουλίου 2016

Αξιολόγηση εργασίας κ. Λουπασάκη για το ρέμα της Πικροδάφνης Αγίου Δημητρίου:

Σημαντικά συμπεράσματα για την αποκατάσταση του ρέματος

Στις 14 Ιουνίου 2016, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίου Δημητρίου, παρακολουθήσαμε την παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ), από τον επίκουρο καθηγητή κ. Λουπασάκη, το οποίο αφορά στην αξιολόγηση της πρότασης οριοθέτησης-διευθέτησης του ρέματος της Πικροδάφνης, της Περιφέρειας Αττικής.

Η συγκεκριμένη πρόταση της Περιφέρειας Αττικής, που περιγράφεται στην αντίστοιχη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιτπώσεων (ΜΠΕ) ΜΠΕ (12-12-2014) και για λόγους απολύτως τεκμηριωμένους, που έχουμε επανειλημμένως δημοσιεύσει στον τύπο και στα  ΜΜΕ, καθώς και υποβάλλει εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες, μας βρίσκει ως Κίνηση Πολιτών αλλά και σαν μέλος του “Δίκτυο Πολιτών για τη Διάσωση του ρέματος της Πικροδάφνης”, εντελώς αντίθετους, διότι σύμφωνα με τη Μελέτη αυτή θα επέλθει πρακτικά:

 • συνολικός εγκιβωτισμός του ρέματος (αποψίλωση πρανών από το υφιστάμενο πράσινο, για να τοποθετηθούν πέτρες τυλιγμένες με συρματόπλεγμα, δηλαδή σαρζανέτια, βλέπε φωτογραφίες πιο κάτω),
 • στένεμα της κοίτης του και
 • μετατροπή του σε ανοικτό οχετό.

Δεδομένου οτι η εργασία του ΕΜΠ υποστηρίζει την άποψή μας και τεκμηριώνει τις θέσεις μας για διαχείριση του ρέματος συνολικά με φυσικούς τρόπους και μέσα, το “Δίκτυο πολιτών για τη Διάσωση του ρέματος της Πικροδάφνης” εξέδωσε Δελτίο Τύπου, για ενημέρωση των συμπολιτών μας 20160712 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ και επιστολή σε όλους τους εμπλεκόμενους δημόσιους φορείς 20160712 ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΥΠΑΣΑΚΗ .

Ζητάμε:

 1. Την ακύρωση της ΜΠΕ και
 2. επανεξέταση της πρότασης οριοθέτησης–διευθέτησης του Ρ. Πικροδάφνης της Περιφέρειας Αττικής, με κεντρικούς άξονες την επαναφορά της κοίτης στην φυσική της μορφή με απομάκρυν-ση όλων των ανθρωπογενών αποθέσεων  και τη διατήρηση του φυσικού πλούτου του ρέματος.

Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στις εξής  άμεσες ενέργειες για την προστασία και διάσωση του Ρέματος της Πικροδάφνης:

 1. Τη συνολική και όχι την τμηματική οριοθέτηση στην αρχική-φυσική του μορφή.
 2. Τον εντοπισμό των πηγών ρύπανσης των νερών του, κυρίως με όμβρια και βοθρολύματα και την άμεση εξάλειψή τους
 3. Την απομάκρυνση τυχόν μπάζων και κατασκευών (οικίσκων, δρόμων, γηπέδων, ιδιωτικών/δημόσιων γεφυρών, αύλιων χώρων κτλ), από τα πρανή και την κοίτη, ότι δηλαδή στερεί ζωτικό χώρο από τη λειτουργία του  ρέματος.
 4. Τη  στοχευμένη υποβοήθηση της βλάστησης με αυτόχθονα είδη, για τη σταθεροποίηση των φυσικών πρανών, που θα αποκαλυφθούν μετά την απομάκρυνση των μπάζων.
 5. Έγκριση των απολύτως αναγκαίων τεχνικών έργων, όπως αντικαταστάσεις παλαιών πεζογε-φυρών, αγωγών και συστημάτων ομβρίων, αποκατάσταση αστοχιών στα φυσικά πρανή, καθώς και έργων αντιρρύπανσης, για να διασφαλιστεί έτσι, η ασφαλής πολυδιάστατη λειτουργία του.
 6. Την ακύρωση κατασκευής των συλλεκτηρίων – πλημμυρικών αγωγών ομβρίων υδάτων Σ2 και Σ3 στην Ηλιούπολη, που εκτρέπουν νερά από το ρέμα Τραχώνων (φυσικός αποδέκτης) στο Ρέμα Πικροδάφνης, επιβαρύνοντάς το με πρόσθετη παροχή.

Υπενθυμίσουμε ότι:

Το ρέμα της Πικροδάφνης αποτελεί στοιχείο φυσικού πλούτου και τοπίο υψηλής αισθητικής αξίας, όχι μόνο των Δήμων που διασχίζει, αλλά και όλου του νότιου τομέα της Αττικής. Είναι το τελευταίο φυσικό καταφύγιο για την άγρια ζωή, για την αυτόχθονη και μεταναστευτική ορνιθοπανίδα, για σπάνια είδη χλωρίδας, αλλά και με πλούσια αζωνική βλάστηση, με εντυπωσιακή δύναμη αναγέν-νησης. Επιπλέον είναι πολύτιμος φυσικός αεραγωγός των περιοχών που διασχίζει, απομακρύνει τους ατμοσφαιρικούς ρύπους και διαμορφώνει ήπιο μικροκλίμα.

 Έχει χαρακτηριστεί, με την απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ υπ’ αριθμόν 9173/1642 στις 3.3.1993 (ΦΕΚ 281 Δ’/1993), ως «ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος». Επιπλέον με βάση το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας (Ν. 4227, ΦΕΚ 156 Α’/2014) κατατάσσεται στα «κύρια υδατορέματα Α’ προτε-ραιότητας» (περ. η’, παρ. 4, άρθρο 20) του λεκανοπεδίου της Αττικής, ενώ όσον αφορά την προστασία των υγροσκοπικών χαρακτηριστικών των υγροτόπων και της λεκάνης απορροής τους κατατάσσεται στους υγροτόπους «Β’ προτεραιότητας» (παράρτημα ΙΧ, άρθρο 20, παρ. 2.γββ).

Φωτογραφίες ρεμάτων που έχουν “Διευθετηθεί” με σαρζανέτια!

εργα στην Α ζώνη 003

Rema-chalandriou

st_pp4_1_tn

 

 

 Καθαρίζουμε το ρέμα μας

Δίκτυο Πολιτών για τη Διάσωση του ρέματος της Πικροδάφνης”

Κυριακή 17 Απριλίου 2016, ώρα 9:30, συμμετέχουμε στον καθαρισμό του ρέματος, που οργανώνεται από το Δήμο Αγίου Δημητρίου στα πλαίσια της δράσης “Let’s do it Greece 2016”.

Σημεία συγκέντρωσης:

 • Πίσω από την εκκλησία του Αγ. Βασιλείου
 • Λεμονοδάσος (τέρμα οδού Ξάνθης)

Οι σακούλες και τα γάντια θα διατεθούν από το Δήμο, ενώ όσοι εθελοντές συμμετέχουν θα πρέπει να φοράνε τα κατάλληλα παπούτσια, κατά προτίμηση γαλότσες, για την κατάβαση μέσα στο ρέμα.

Τα μέλη της Κι.Π.Η. και όσοι Ηλιουπολίτες επιθυμούν να συμμετέχουν μαζί μας, θα συναντηθούμε στο πρώτο σημείο συγκέντρωσης, πίσω από την εκκλησία του Αγίου Βασιλείου, στις 9:30.

Η εκκλησία του Αγίου Βασιλείου βρίσκεται στο Δήμο Αγίου Δημητρίου, στη διεύθυνση Αγίου Βασιλείου 55. Η Αγίου Βασιλείου είναι κάθετος στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, μεταξύ των σταθμών του Μετρό “Ηλιούπολη” και “Άγιος Δημήτριος”.

 

3 Aπριλίου 2016

Έγινε καθαρισμός των τελευταίων διακοσίων μέτρων του ρέματος της Πικροδάφνης στην Ηλιούπολη, που έχουν παραμείνει στη φυσική τους κατάσταση.

Οργάνωση: “Δίκτυο πολιτών για τη διάσωση του ρέματος της Πικροδάφνης”

Συντονισμός: Ευαγγελία Δημητρίου, Κι.Π.Η.

Eυχαριστούμε πολύ:

την εταιρεία Ι&Σ. Σκλαβενίτης ΑΕΕ, για την προσφορά δωροεπιταγής, για την προμήθεια ειδών απαραίτητων για τη δράση μας, τη ΔΑΠΑΧΟ (Δασοπροστασία Παπάγου Χολαργού) για την προσφορά σκαπανικών ειδών, το Α Σύστημα προσκόπων Ηλιούπολης για τη βοήθειά του στην οργάνωση και όλους εσάς που συμμετείχατε και βοηθήσατε να πραγματοποιήσουμε αυτή τη δράση. Τη δημοτική παράταξη “Ηλίου-πόλις, ανθρώπινη πόλη”, τους φίλους μας από το ‘IlioupolisOnline”, την Κινηματογραφική λέσχη Ηλιούπολης, τα μέλη και τους φίλους μας από το Φάληρο, τον Άγιο Δημήτριο, τον Άλιμο και την Ηλιούπολη… 

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

Από νωρίς άρχισε η προετοιμασία του χώρου. Τοποθέτηση πινακίδων, ταινίας σήμανσης στην άκρη της παραρεμάτιας περιοχής, για να επισημαίνει στους διερχόμενους και συμμετέχοντες οτι υπάρχει κίνδυνος πτώσης, πανό για να θυμίζει το λόγο της κινητοποίησής μας, σακκούλες για τα διάφορα είδη απορριμμάτων κλπ.

DSC_0001

DSC_0002

 

 

 

 

 

DSC_0079

DSC_0013

 

 

 

DSC_0075

 

 

 

DSC_0029

 

 

 

 

 

DSC_0041

DSC_0016

 

 

 

 

 

20160330_171414 (664x374)

DSC_0008

DSC_0051

Το δυσκολότερο μέρος της προετοιμασίας ήταν το καθάρισμα του υποτυπώδους, απότομου και δύσβατου μονοπατιού, που οδηγεί στην κοίτη του ρέματος και η δημιουργία σκαλοπατιών, για την ασφαλή κατάβαση αλλά και για το ανέβασμα των απορριμμάτων, κυρίως των ογκωδών!

 

 

DSC_0034

DSC_0031

 

Ευχαριστούμε πολύ το Γιάννη Στάικο από το Α σύστημα προσκόπων Ηλιούπολης, τον Άρη και τον Κώστα για την πολύτιμη βοήθειά τους, στη δύσκολη αυτή δουλειά.

 

Το μάζεμα των ποικίλων σκουπιδιών και των περιττωμάτων σκύλων, που δυστυχώς βρισκόντουσαν παντού, το καθάρισμα των μονοπατιών που δεν διακρίνονταν από τις πευκοβελόνες και το ξεχορτάριασμά τους από τις τσουκνίδες, για να μπορεί να τα περπατήσει κάποιος χωρίς πρόβλημα, ήταν ο σκοπός αυτής της δράσης.

20160330_171822 (664x374)

20160330_171841 (664x374) (664x374)

 

 

20160330_173431 (664x374)

20160330_173437 (664x374)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πριν ξεκινήσουμε, η Νίκη η Ψύλλα μίλησε στους παρευρισκόμενους για την Πικροδάφνη, τους κινδύνους που διατρέχει, τις λύσεις που προτείνει το “Δίκτυο” και την επικείμενη προσφυγή μας στο ΣΤΕ, που θα συζητηθεί στις 11 Μαίου 2016.

DSC_0105

DSC_0111

 

 

 

 

 

DSC_0283

DSC_0284 (1024x685)

 

 

 

 

 

DSC_0292 (1024x685)

DSC_0320

 

 

DSC_0322

DSC_0340

 

 

 

 

 

DSC_0346 (1024x685)

 

DSC_0347 (1024x685)

 

 

DSC_0352 (1024x685)

 

 

 

DSC_0362

 

 

 

 

DSC_0353 (1024x685)

20160403_132922

 

DSC_0375 (1024x685)

 

 

 

 

DSC_0357 (1024x685)

 

 

 

DSC_0363 (1024x685) (2)

 

 

 

 

 

DSC_0377 (1024x685)

 

20160403_132849

 

 

 

 

 

 

Φάνηκε το μονοπάτι! Ο χώρος είναι καθαρός,

 

20160403_132907

…..η πρόσβαση στην καθαρή κοίτη είναι εύκολη πια….

DSC_0389 (1024x685)

DSC_0386

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0381 (1024x685)

 

 

 

…….κι εμείς πολύ ευχαριστημένοι!

IMG_20160403_131303

 

 

 

IMG_20160403_131510

 

 

 

 

 

IMG_20160403_141159 Και μετά απ’ όλα αυτά, ένα ποτηράκι κρασί…..

DSC_0269 (1024x685)

 

DSC_0329 (1024x685)

 

 

 

 

 

 

DSC_0324 (1024x685)

 

 

 

katharismos afisa low

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πρόσκληση συμμετοχής σε όλους τους πολίτες, φορείς, συλλογικότητες και πρωτοβουλίες πολιτών της περιοχής και όχι μόνo.

Πρωτοβουλία καθαρισμού των τελευταίων διακοσίων μέτρων του ρέματος της Πικροδάφνης, που έχουν παραμείνει στη φυσική τους κατάσταση, στην Ηλιούπολη

Το ρέμα της Πικροδάφνης, το τελευταίο που έχει απομείνει στην Ηλιούπολη, αλλά και στους κάτω της λ. Βουλιαγμένης Δήμους που διασχίζει, αργά και μεθοδικά εξαφανίζεται. Τα χρόνια της άναρχης οικιστικής ανάπτυξης μπαζώθηκε ένα μεγάλο κομμάτι του και μετατράπηκε σε κλειστό αγωγό περίπου το ένα τρίτο αυτού που απέμεινε. Το 2000 ξεκίνησε ο εγκιβωτισμός του από την οδό Σαρανταπόρου στην Ηλιούπολη μέχρι τη λ. Βουλιαγμένης, ο οποίος όμως σταμάτησε το 2001, στο ύψος της οδού Κέκροπος, όταν το Συμβούλιο της Επικρατείας διέταξε τη διακοπή των εργασιών, δικαιώνοντας τους κατοίκους που είχαν προσφύγει.

Η πολιτεία  όμως σήμερα επανέρχεται και ετοιμάζεται εκ νέου να προχωρήσει στον εγκιβωτισμό του ρέματος της Πικροδάφνης. Ο μεν Δήμος Ηλιούπολης από την  οδό Κέκροπος (περίπου) μέχρι τη λ. Βουλιαγμένης, η δε Περιφέρεια Αττικής μεγάλα τμήματα του υπολοίπου από τη λ. Βουλιαγμένης μέχρι τις εκβολές του.

Το «μπάζωμα» των ρεμάτων, η «διευθέτηση» και ο εγκιβωτισμός για μας δεν αποτελούν λύσεις διαχείρισής τους. Υπέρ αυτού άλλωστε συνηγορούν και η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα νερά, 2000/60/ΕΕ, αλλά και η διεθνής πρακτική που ακολουθείται από χώρες με μεγάλη παράδοση σε ανάπλαση αστικών ρεμάτων, σύμφωνα με τις οποίες προέχει η προστασία και διατήρησή τους στη φυσική τους κατάσταση. Αυτό μας εξασφαλίζει τη λειτουργία τους σαν φυσικά αντιπλημμυρικά μέσα, αλλά και σαν φυσικοί αεραγωγοί, ευνοώντας το μικροκλίμα των πόλεων, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την αισθητική του τοπίου τους και παρέχοντας πολύτιμους χώρους αναψυχής στους κατοίκους.  

Για τους λόγους αυτούς, το «Δίκτυο Πολιτών για τη διάσωση του ρέματος της Πικροδάφνης», μία πρωτοβουλία πολιτών από τους τέσσερις Δήμους που διασχίζει (Ηλιούπολης, Αγίου Δημητρίου, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου), υποστηρίζει επεμβάσεις με στόχο τη συντήρηση του ρέματος στη φυσική του κατάσταση και με χρήση μόνο υλικών φιλικών στο περιβάλλον.

Επιπλέον πήρε την πρωτοβουλία να προχωρήσει στον καθαρισμό του ρέματος της Πικροδάφνης και των παραρεμάτιων περιοχών, από την οδό Kέκροπος μέχρι τη λεωφ. Βουλιαγμένης, αναδεικνύοντας το φυσικό του κάλλος και τη μεγάλη περιβαλλοντική του αξία.

Απευθύνουμε πρόσκληση συμμετοχής σε όλους τους πολίτες, φορείς, συλλογικότητες και πρωτοβουλίες πολιτών της περιοχής και όχι μόνο.

Για την καλύτερη οργάνωση, τον προγραμματισμό και την επιτυχή έκβαση της πρωτοβουλίας καθαρισμού, δηλώστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας.

Συντονισμός: Ευαγγελία Δημητρίου, 6944683652, [email protected]

Χρόνος συνάντησης: Κυριακή 3 Απριλίου, ώρα 10:30

Σημείο συνάντησης: παιδική χαρά στη συμβολή της οδού Τζαβέλα (Hλιούπολη) με τη λεωφ. Βουλιαγμένης

Η διατήρηση ενός σημαντικού υγροβιότοπου, έχει να κάνει με την ίδια μας τη ζωή στην απέραντη τσιμεντούπολη της Αττικής, κυρίως κάτω από συνθήκες συνεχούς υπερθέρμανσης του πλανήτη…..

20141115_140153 (640x360)

Εβδομάδα δράσεων για την Πικροδάφνη

6 Δεκεμβρίου 2015

Στην αρχή του Κυριακάτικου περίπατου η Ευαγγελία Δημητρίου εξήγησε στους συμμετέχοντες τους βασικούς λόγους για τους οποίους εναντιωνόμαστε στην εκτέλεση των έργων των αγωγών ομβρίων υδάτων Σ2&Σ3 στην Ηλιούπολη, τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τις γύρω περιοχές αλλά και το ίδιο το ρέμα της Πικροδάφνης από τα έργα αυτά καθώς και τη δική μας πρόταση. Υπενθύμισε οτι τα τελευταία χρόνια σε μεγαλουπόλεις ανά τον πλανήτη συνηθίζεται η αποκατάσταση των ρεμάτων στη φυσική τους κοίτη και το γκρέμισμα των κτισμάτων που εμποδίζουν τη φυσική του λειτουργία.

DSCN3424 (1)

 

DSCN3429 (1)

 

Στη συνέχεια η Ροδούλα Κωνσταντινίδου αναφέρθηκε στο οικοσύστημα του ρέματος, στη λειτουργία του σαν φυσικός αεραγωγός, στη σημαντική συμβολή του στη διαμόρφωση του μικροκλίματος των περιοχών που διασχίζει και στα πολλαπλά οφέλη που αποκομίζουν οι πόλεις μας από αυτό, βασικοί λόγοι που συνιστούν την αντίθεσή μας στα σχέδια του Δήμου Ηλιούπολης και της Περιφέρειας Αθηνών για “διευθέτηση” της Πικροδάφνης και την εμμονή στη θέση μας για την αποκατάστασή του στη φυσική του κοίτη. 

DSCN3432 (1)

 

DSCN3435 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στο τέλος της διαδρομής ο Πάνος Τότσικας μίλησε για τα προβλήματα που προκαλεί το εγκιβωτισμένο τμήμα του ρέματος στην Ηλιούπολη, την ανάγκη της φυσικής του αποκατάστασης σε όλη τη διαδρομή που έχει μέχρι τώρα διασωθεί και τη μεγάλη ζημιά που έχει προκληθεί σ’ αυτό και κατ’ επέκταση στις πόλεις μας, από τα αλλεπάλληλα μπαζώματα και  κτισίματα στην κοίτη και στις παρόχθιες περιοχές.

Ο περίπατος κατέληξε στην ταβέρνα “Η Ρεματιά”, δίπλα στο ρέμα και κάτω από τα δέντρα του, όπου προσφέρθηκαν τσίπουρο , πίτες και άλλα εδέσματα! 

20151206_132236

 

20151206_132307

 

DSCN3458

 

 

 

 

 

 

 

 

DSCN3460

 

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στις 11 π.μ.,

το “Δίκτυο πολιτών για την διάσωση του ρέματος της Πικροδάφνης”, στο οποίο συμμετέχουμε, σας προσκαλεί σε ένα Κυριακάτικο περίπατο στο ρέμα της Πικροδάφνης, 

 • δίπλα στα έργα που το απειλούν, στα δέντρα του που απειλούνται, στο εγκιβωτισμένο τμήμα του που εξακολουθεί να παραμένει, παρ’ όλες τις προεκλογικές υποσχέσεις…

Ελάτε να το περπατήσουμε, να κουβεντιάσουμε γι αυτό, για τα οφέλη του αλλά και για τα σύγχρονα προβλήματά του που είναι όμως και Δικά μας, γίνονται Δικά μας. 

Ο περίπατος θα τελειώσει στην ταβέρνα η “Ρεματιά”, όπου θα τσιμπολογήσουμε και θα πιούμε ένα τσίπουρο, πλάι στην όχθη του.

Σημείο συνάντησης: Συμβολή του ρέματος της Πικροδάφνης με την Λ.Βουλιαγμένης και την οδό Τζαβέλα κοντά στο ΜΕΤΡΟ Ηλιούπολη.  

20141115_135747

30 Νοεμβρίου-5 Δεκεμβρίου 2015

Έκθεση Φωτογραφίας

Αναψυκτήριο άλσους Κιντή, Μνησικλέους &  Ύδρας, Ηλιούπολη

Ώρες λειτουργίας καθημερινά 16:00 – 22:00, Σάββατο 11:00- 21:00

20151203_192431

20151203_195253

Ρέμα Πικροδάφνης

Το τρίτο σε μέγεθος της Αττικής, μετά τον Κηφισό και τον Ιλισό. Για να θυμηθούμε πως ήταν, αλλά και να γνωρίσουμε καλύτερα μερικές από τις ομορφιές του που απέμειναν…

20151203_192826

20151203_194404

29 Νοεμβρίου

Εκδήλωση στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στην Ηλιούπολη Αττικής

20151129_114023

 

 

Καλωσόρισμα, σκοπός του Δικτύου Πολιτών για τη διάσωση του ρέματος της Πικροδάφνης     Καλωσόρισμα-Εισαγωγή

 

20151129_114054

20151129_114103

 

 

29 Noεμβρίου-5 Δεκεμβρίου 2015

Ένα αφιέρωμα στο ρέμα της Πικροδάφνης

Για να το ξαναφτιάξουμε όπως το σχεδίασε η Φύση για μας, όπως το έχουν ανάγκη
οι τσιμεντένιες πόλεις μας κι εμείς που ζούμε σ’ αυτές.
Για την αποκατάσταση και την οριοθέτηση στη φυσική του κοίτη και όχι τη διευθέτηση και τον εγκιβωτισμό του.

 Μια εβδομάδα με εκδηλώσεις

Για να θυμηθούμε το ρέμα που καταστρέψαμε, αλλά και να γνωρίσουμε καλύτερα το
κομμάτι του που απέμεινε…
Για να ψηλαφίσουμε τις πληγές του και να σχεδιάσουμε το ξαναζωντάνεμά του, από
τον Υμηττό μέχρι τη θάλασσα…

Κ υ ρ ι α κ ή 2 9 / 1 1 / 2 0 1 5 , ώ ρ α 1 1 : 0 0 π . μ .

Μία εκδήλωση με εισηγήσεις, οπτικό υλικό, παρεμβάσεις και διάλογο
Μουσείο Εθνικής Αντίστασης, Μαρ. Αντύπα & Σοφ. Βενιζέλου, Ηλιούπολη

Δευτέρα 30/1 1- Σάββατο 5/1 2/2015: Έκθεση φωτογραφίας

Αναψυκτήριο άλσους Κιντή, Μνησικλέους & Ύδρας, Ηλιούπολη
Ώρες λειτουργίας καθημερινά 16:00 – 22:00, Σάββατο 11:00- 21:00

 Κ υ ρ ι α κ ή 6 / 1 2 / 2 0 1 5 , ώ ρ α 1 1 : 0 0 π . μ .: 

Ένας περίπατος στο ρέμα της Ηλιούπολης

Ελάτε να το γνωρίσουμε, να το περπατήσουμε, να κουβεντιάσουμε γι αυτό, να
τραγουδήσουμε και να τσιμπολογήσουμε, στην όχθη του.
Σημείο συνάντησης η συμβολή της οδού Τζαβέλλα με τη Λ. Βουλιαγμένης.

 ΑΦΙΣΑ     Ενημερωτικό φυλλάδιο       Xάρτης ενημερωτικού

 

 

 

3 Νοεμβρίου 2015

Συνάντηση του “Δίκτυο Πολιτών για τη διάσωση του ρέματος της Πικροδάφνης” στο οποίο συμμετέχουμε,την Τρίτη 3.11.2015 στο κυλικείο του Δημαρχείου Ηλιούπολης στις 7:30 μ.μ.. Το κυλικείο είναι έξω από την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και οδηγούμαστε σε αυτό αν κατέβουμε τη σκάλα που είναι μποροστά μας αμέσως μετά τη ρεσεψιόν στην είσοδο του Δημαρχείου. Η επιτροπή είναι ανοιχτή και συμμετέχει όποιος θέλει.

 

Για όσους δεν το γνωρίζουν ήδη το Δημαρχείο Ηλιούπολης βρίσκεται στη συμβολή της λ. Σοφοκλή Βενιζέλου με τη λ. Πρωτόπαπα και διαθέτει μεγάλο υπαίθριο parking.

Στην ελεύθερης πρόσβασης διεύθυνση http://goo.gl/mZZGMD αναρτήθηκαν έγγραφα σχετικά με το ρέμα της Πικροδάφνης (αποφάσεις, νόμοι, καταγγελίες, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Υδρολογικοί χάρτες, Γεωτεχνική μελέτη κλπ).

21 Οκτωβρίου 2015

Το «Δίκτυο Πολιτών για τη διάσωση του ρέματος της Πικροδάφνης» την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στη 1:00 μ.μ., οργανώνει συνέντευξη τύπου στο Φλοίσβο (το γνωστό άσπρο στρογγυλό κτίριο στην παραλία του Παλαιού Φαλήρου), για τις πρόσφατες σημαντικές εξελίξεις σχετικά με το ρέμα της Πικροδάφνης, αποτέλεσμα των οποίων θα είναι η καταστροφή της περιβαλλοντικής του αξίας, η υποβάθμιση της αντιπλημμυρικής του λειτουργίας και η εκμηδένιση της δυνατότητάς του να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός για την περιβαλλοντική αναβάθμιση των περιοχών από τις οποίες διέρχεται, προς όφελος των περισσοτέρων από 240.000 κατοίκων τους.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν να κάνουν με:

α. Την τροποποιημένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο «Ανάπλαση ρέματος Πικροδάφνης (από λ. Βουλιαγμένης έως εκβολή)» της Περιφέρειας Αττικής. Η μελέτη αυτή προβλέπει την τοποθέτηση συρματοκιβωτίων («σαρζανέτια») κατά μήκος 6.094 μέτρων (και στις δύο όχθες), την ανέγερση τοίχων σε μήκος 3.273 μέτρων και την κατασκευή βαριών έργων από μπετόν σε μήκος 1.067 μέτρων της κοίτης του, που είναι συνολικά 4.805 μέτρα (από τη λ. Βουλιαγμένης μέχρι την εκβολή του). Με τα έργα αυτά καταστρέφεται το τελευταίο ρέμα της Αττικής που έχει παραμείνει στη φυσική του μορφή στο μεγαλύτερο μέρος του και επέρχεται μη αναστρέψιμη ζημιά στην πλούσια πανίδα του.

Περισσότερα για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και την Κοινή Πρόταση του Δικτύου Πολιτών, μπορείτε να βρείτε παρακάτω στην ίδια ενότητα, στις δραστηριότητες της 15ης Φεβρουαρίου 2015.

β. Την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που απέρριψε ως εκπρόθεσμη την αίτηση ακύρωσης κατασκευής αγωγών στην Ηλιούπολη με τους οποίους μεταφέρονται στο ρέμα της Πικροδάφνης τα όμβρια ύδατα έκτασης 3 τετρ. χιλ. που δεν καταλήγουν σήμερα σε αυτό και των οποίων φυσικός αποδέκτης είναι το ρέμα Τραχώνων. Η σημαντική προσαύξηση της παροχής του ρέματος της Πικροδάφνης με τα όμβρια ύδατα περιοχών που δεν ανήκουν στη λεκάνη απορροής του, θα πολλαπλασιάσει τους κινδύνους καταπτώσεως πρανών του, ιδιαίτερα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου όπου σε αρκετά σημεία η ευστάθειά τους είναι ήδη οριακή, και θα αυξήσει τις πιθανότητες πλημμυρικών φαινομένων στις εκβολές του στο Παλαιό Φάληρο και στον Άλιμο.

Λεπτομέρειες για το συγκεκριμένο έργο των αγωγών στην Ηλιούπολη και όλες τις κινητοποιήσεις και καταγγελίες που έγιναν μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη ενότητα.

Στην συνέντευξη τύπου, εκτός από εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης, έχουν προσκληθεί επίσης εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής, των δημοτικών αρχών και των δημοτικών παρατάξεων των Δήμων της περιοχής (Ηλιούπολης, Αγίου Δημητρίου, Παλαιού Φαλήρου και Αλίμου) και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Στους εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης που θα παρευρεθούν στη συνέντευξη θα παραδοθεί φάκελος με κρίσιμα έγγραφα για τα παραπάνω δύο θέματα καθώς και CD στο οποίο θα είναι αποθηκευμένα τα έγγραφα αυτά.

Για την καλύτερη οργάνωση της συνέντευξης τύπου από μέρους μας και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, θα σας παρακαλούσαμε να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας όσο νωρίτερα γίνεται. Προς τούτο μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

 

19 Φεβρουαρίου 2015

Σήμερα λήγει η Δημόσια Διαβούλευση για την  ανάπλαση του ρέματος Πικροδάφνης, μετά τη δημοσίευση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από την Περιφέρεια Αττικής. 

1. Προσυπογράψαμε την ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ του Δικτύου Πολιτών για τη διάσωση του ρέματος της Πικροδάφνης, μαζί με κάποιες Δημοτικές παρατάξεις. ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Οι κυριότερες ενστάσεις επί της μελέτης αυτής αφορούν:

α.         Την προτεινόμενη οριοθέτηση του ρέματος της Πικροδάφνης.

β.         Την τμηματική οριοθέτησή του.

γ.         Την υδρολογική μελέτη.

δ.         Τη γεωτεχνική μελέτη.

ε.         Τα προτεινόμενα έργα.

2. Δεδομένου ότι για μας είναι πολύ σημαντικό να μην αντιδρούμε μόνο, όσο τεκμηριωμένη και να είναι η αντίδρασή μας, αλλά και να προτείνουμε, όσο απλή ή κάποιες φορές απλοϊκή κι αν είναι η πρότασή μας.

Πιστεύουμε οτι πρέπει να έχουμε αντιπρόταση σε κάθε αρνητική μας θέση, διότι με αυτό τον τρόπο αποδεικνύουμε οτι έχουμε επεξεργαστεί τις όποιες θέσεις απορρίπτουμε και ταυτόχρονα κάνουμε πιό ισχυρή την ένστασή μας.

Για τους λόγους αυτούς καταθέσαμε ταυτόχρονα και τη δική μας πρόταση, η οποία διαφοροποιείται από την ΚΟΙΝΗ μόνο ως προς τη λύση της “πεζούλας’ αντί των συρματοκιβωτίων για τη στήριξη των πρανών του ρέματος…. ΚΙΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Στα έργα που προτείνονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά υλικά όπως συρματοκιβώτια («σαρζανέτια»), μπετόν κ.λπ., αγνοώντας πλήρως την ποικιλία υλικών που χρησιμοποιούνται σήμερα διεθνώς σε αντίστοιχες περιπτώσεις τα οποία είναι φιλικά στο περιβάλλον, είναι αποτελεσματικότερα και έχουν μεγαλύτερη αντοχή στο χρόνο. 

Σχεδόν σε όλη την έκταση του ρέματος προτείνεται η τοποθέτηση «σαρζανετιών» αδιαφορώντας για την καταστροφή του οικοσυστήματος που είναι υδροβιότοπος και χαρακτηρισμένος ως «ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος». Το γεγονός ότι η περιοχή είναι χώρος ενδιαίτησης και αναπαραγωγής της πλούσιας πανίδας του ουδόλως έχει ληφθεί υπ’ όψιν! 

 • Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε τη διευθέτηση του ρέματος, σε όσα σημεία απαιτείται παρέμβαση και προστασία, με φυσικούς τρόπους όπως είναι η τεχνική της «πεζούλας».

Η πατροπαράδοτη αυτή τεχνική είναι φιλική προς το περιβάλλον, δεν είναι ακριβότερη από άλλες εφαρμόζεται παγκοσμίως αιώνες τώρα, προστατεύοντας απότομες πλαγιές, εδάφη με μεγάλη κλίση, κατωφέρειες, πρανή με μεγάλη επιτυχία και πολλαπλά οφέλη.

 

12 Δεκεμβρίου 2014

Από την Περιφέρεια Αττικής δημοσιεύθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο

<< ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ (ΑΠΟ ΛΕΩΦ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΕΩΣ ΕΚΒΟΛΗ) >>

ΜΠΕ (12-12-2014)

27 Νοεμβρίου 2014

Στις 30 Νοεμβρίου 2014 θα γίνει δημόσια συζήτηση για το ρέμα της Πικροδάφνης στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης στην Ηλιούπολη, Σοφ. Βενιζέλου 146 και Μ. Αντύπα, στις 18:00, που οργανώθηκε από το “Δίκτυο πολιτών για τη διάσωση του ρέματος της Πικροδάφνης”  Δελτιο Τύπου-24.11.2014

Αφίσα 2

Επιθυμία μας είναι: 

 • Να προχωρήσει η Πολιτεία στη συνολική οριοθέτηση του ρέματος της Πικροδάφνης, σεβόμενη εις το ακέραιο τις σχετικές αποφάσεις και τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 • Η όποια διευθέτηση της κοίτης του ρέματος να γίνει για το σύνολο του ρέματος, με φυσικούς τρόπους, τουλάχιστον στα περισσότερα σημεία της που είναι σίγουρα εφικτή, προστατεύοντας το πράσινο και διατηρώντας το φυσικό ανάγλυφο του ρέματος. 

 Απαιτούμε από την Πολιτεία το Σεβασμό των πολύτιμων Φυσικών μας πόρων. Οποιοδήποτε έργο μπορεί να λυθεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Κάθε δέντρο είναι αναντικατάστατο και αφήνει πίσω του ένα μεγάλο κενό για πολλά χρόνια αν το καταστρέψεις, ακόμη κι αν το αντικαταστήσεις άμεσα…. 

Το έργο κατασκευής των δύο αγωγών για τα όμβρια ύδατα Σ2 & Σ3  (βλέπε περισσότερα εδώ http://kipi.gr/?p=5800)  μαζί με το έργο διευθέτησης της κοίτης αλλά και την κατασκευή τριών μεταλλικών γεφυρών που σχεδιάζει για το ρέμα ο Δήμος Ηλιούπολης, αν υλοποιηθούν σύμφωνα με τους εγκεκριμμένους ή επιδιωκόμενους σχεδιασμούς, αποψιλώνουν την περιοχή, καταστρέφουν το μοναδικό ζωντανό εναπομείναν κομμάτι του ρέματος και μέρος του άλσους Καλαβρύτων, θυσιάζοντας για μια ακόμη φορά τον φυσικό πλούτο της πόλης, με τις πολλαπλές ευεργετικές και αισθητικές ιδιότητές του, που αποκτήθηκε με τόσο μόχθο, μεράκι κι αγάπη γι αυτή και που έχουμε τόση ανάγκη!

 

17 Νοεμβρίου 2015

Κατάθεση αίτησης ακύρωσης της νομοθετικής πράξης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων για το ρέμα της Πικροδάφνης, στο Συμβούλιο Της Επικρατείας (ΣΤΕ), από Πρωτοβουλία πολιτών. Αίτηση ακυρώσεως για το ρέμα της Πικροδάφνης

Οι περιβαλλοντικοί όροι αφορούν το έργο οριοθέτησης του εντός Ηλιούπολης τμήματος του ρέματος (από τη Μ. Αντύπα μέχρι τη Βουλιαγμένης) και “διευθέτησης” της κοίτης του τμήματος που αρχίζει στο σημείο που τελειώνει το ήδη εγκιβωτισμένο τμήμα μέχρι τη Λ. Βουλιαγμένης. 4.ΑΕΠΟ μελέτης οριοθέτησης ρέματος Πικροδάφνης (1)

Παραθέτουμε εδώ φωτογραφίες του ρέματος Χαλανδρίου, που “διευθετήθηκε” με παρόμοιο με τον προτεινόμενο τρόπο!

Παραδειγμα διευθετησης

       εργα στην Α ζώνη 003

                                   Rema-chalandriou

15 Νοεμβρίου 2014

Περπατήσαμε πλάι στο ρέμα για να αποτυπώσουμε τη σημερινή κατάσταση της κοίτης. Φωτογραφήσαμε το εντός Ηλιούπολης τμήμα του, από τη Μαρ. Αντύπα μέχρι τη Βουλιαγμένης. 

20141115_135128       20141115_135308 (640x360)

20141115_135326    20141115_135554 (640x360)

20141115_135621 (640x360)        20141115_135747 (640x360)

20141115_135843 (640x360)         20141115_135926 (640x360)

 

20141115_140153 (640x360)   20141115_141019 (640x360)

Στις παραπάνω φωτογραφίες διακρίναμε λιμνάζοντα νερά και αναρωτηθήκαμε για την αιτία…

  20141115_140442 (640x360)   Στο σημείο αυτό διασχίζει την κοίτη του ρέματος τσιμεντένια κατασκευή. Μοιάζει με σπασμένο αγωγό ή τσιμεντένια κατασκευή που ενώνει τις δύο όχθες….. 

    20141115_140404 (640x360)

  20141115_140831 (640x360)  20141115_140709 (640x360)

20141115_141344 (640x360)     20141115_141320 (640x360)

20141115_141340 (640x360)    20141115_142138 (640x360)

20141115_141031 (800x450) 20141115_141125 (800x450)

20141115_141320 (640x360)  20141115_141326 (800x450)

20141115_141340 (800x450)  20141115_141344 (800x450)

Οκτώβριος 2014

Παραλάβαμε αντίγραφο της ΜΠΕ (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων) για την “οριοθέτηση” του ρέματος,  που αφορά το κομμάτι του που βρίσκεται εντός των ορίων της Ηλιούπολης, από τη Μαρίνου Αντύπα μέχρι τη Βουλιαγμένης.  

ΜΠΕ πικροδαφνηςREV1 ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ,       ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΕΛ 8 ΠΕΡ ΜΕΛ ΡΕΜ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ,      ΜΠΕ πικροδαφνηςREV1 ,     ΜΠΕ πικροδαφνηςREV2,       ΜΠΕ πικροδαφνηςREV4,    ΜΠΕ πικροδαφνηςREV5   ΜΠΕ πικροδαφνηςREV6(monoperifereia) 

 Λεκάνες απορροής ΛΕΚΑΝΕΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ

Εκτός από την “οριοθέτηση” αυτού του τμήματος προβλέπεται και “διευθέτηση” ενός τμήματος μήκους περίπου 200μ. , το οποίο αρχίζει εκεί που τελειώνει ο εγκιβωτισμός του ρέματος (πετρόχτιστο κομμάτι) μέχρι την παιδική χαρά στη λεωφόρο Βουλιαγμένης. 

Η ΜΠΕ περιλαμβάνει και την Τεχνική έκθεση 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  στην οποία αναφέρονται όλες οι προτεινόμενες λύσεις και οι λόγοι που επιλέχθηκε η συγκεκριμένη (κεφ. 8).

Στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους 4.ΑΕΠΟ μελέτης οριοθέτησης ρέματος Πικροδάφνης (1) , κεφ. Α.5.5 περιγράφεται η λύση που επιλέχθηκε.

Η παρακάτω φωτογραφία δείχνει ένα ρέμα στην Αττική, που “Διευθετήθηκε” με παρόμοιο με τον προτεινόμενο τρόπο!!!

                                              Παραδειγμα διευθετησης

01/10/2014

Ζητήσαμε από το Δήμο Ηλιούπολης το προσχέδιο μελέτης  2014-10-01Pikrodafniprosxedio    καθώς επίσης τη συμπληρωματική μελέτη οριοθέτησης του ρέματος και τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 2014-10-01Pikrodafnimeleti

Ταυτόχρονα ζητήσαμε από τη Διεύθυνση Δασών τη γνωμοδότηση της υπηρεσίας τους για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων   2014-10-01RemaPikrodafnis.

 

16/09/2014

Εκδόθηκε η απόφαση έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων του έργου: «Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Πικροδάφνης (εντός των ορίων του Δήμου Ηλιούπολης, από τη Λεωφόρο Μαρίνου Αντύπα έως την Λεωφόρο Βουλιαγμένης)». 4.ΑΕΠΟ μελέτης οριοθέτησης ρέματος Πικροδάφνης (1)

Από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Ηλιούπολης ετοιμάζεται ο σχεδιασμός των επεμβάσεων που θα γίνουν στο ρέμα για την υλοποίηση του έργου και στη συνέχεια το σχέδιο θα συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης για έγκριση. 

Επειδή έχουμε “πικρή” εμπειρία από τις μέχρι τώρα επεμβάσεις “ανάπλασης”, συντήρησης και κατασκευής διαφόρων κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ηλιούπολης, ως προς την τύχη του υφιστάμενου πρασίνου το οποίο κυριολεκτικά “αφανίζεται” στις πλείστες των περιπτώσεων, είμαστε πολύ επιφυλακτικοί, δεδομένου οτι ταυτόχρονα διαβάζουμε στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων στο άρθρο 41:

d. Εφόσον δεν είναι δυνατή η διατήρηση των αξιόλογων μεγάλων δέντρων που τυχόν υπάρχουν στη ζώνη κατάληψης των έργων, τα δέντρα αυτά να μεταφυτευθούν την κατάλληλη εποχή , ύστερα από μελέτη και υπόδειξη αρμόδιων γεωπόνων. Ο τόπος μεταφύτευσής τους να είναι κατά προτίμηση κοντά στην σημερινή τους θέση και αν αυτό δεν είναι δυνατό, ο νέος χώρος τους να ορισθεί σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση (αλήθεια πού μεταφυτεύτηκαν τα δέντρα και τα 600 λιγούστρα που ενέκρινε την απομάκρυνσή τους η πολεοδομία Αθηνών από την πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, στα πλαίσια της “ανάπλασής” της, με την προυπόθεση να μεταφυτευτούν?).

e. Σύμφωνα με την μελέτη προβλέπεται απομάκρυνση χαμηλής βλάστησης και υλοτομία λιγότερων από 40 δένδρων στην πλειονότητα τους ξεκινά 21 αείλανθοι (βρωμοκαρυδιές) διαφόρων ηλικιών, 2 ευκάλυπτοι, 5 συκιές, 10 καρυδιές, και 1 νεαρό πεύκο. Να γίνει προσπάθεια όπου είναι δυνατόν δασικά δένδρα η θάμνοι να διασωθούν και να μεταφυτευθούν είτε στο χώρο διευθέτησης είτε σε άλλους χώρους πρασίνου του Δήμου.

39 δέντρα σχεδιάζεται να κοπούν………εκτός από τη χαμηλή βλάστηση, η οποία θα απομακρυνθει!

 

Ως προς το ίδιο το έργο θα ζητήσουμε να μας δοθούν η μελέτη του έργου, καθώς και η συμπληρωματική της για την οριοθέτηση του ρέματος, της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηλιούπολης καθώς και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Αυτό που γνωρίζουμε είναι οτι το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης ενέκρινε την κατασκευή μεταλλικής γέφυρας στο ρέμα της Πικροδάφνης, αρ. απόφασης 117/2014, στις 13/3/2014

2014 SYMVOULIO 117-ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΛ. ΓΕΦΥΡΑΣ

 

 

Comments are closed.