Επιτροπή Διαβούλευσης

Επιτροπή Διαβούλευσης

 Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Ηλιούπολης

 

31 Oκτωβρίου 2014

Από την Πρόεδρο της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ηλιούπολης κ. Μαρκουλάκη λάβαμε την παρακάτω ανακοίνωση σχετικά με την ανανέωση Απόφασης Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: Υφιστάμενη γραμμή μεταφοράς 150kV ΚΥΤ Αργυρούπολης – ΚΥΤ Παλλήνης  2014-10-24 ΚΥΤ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

2014-10-31 KYT Aργυρούπολης

 

Συνεδρίαση 10ης Οκτωβρίου 2014

Στην πρόσκληση που λάβαμε από το Δήμο για συμμετοχή στην επιτροπή διαβούλευσης απαντήσαμε θετικά, γιατί πιστεύουμε ότι η διαβούλευση είναι ένα πολύτιμο “εργαλείο” για τη δημοκρατικότερη λειτουργία των πόλεων και της χώρας.

Όμως πάντα με την απαραίτητη προϋπόθεση να εφαρμόζεται σωστά, που σημαίνει να δίνονται επαρκής χρόνος και οι απαραίτητες πληροφορίες σ’ αυτούς που θέλουν να συμμετέχουν, για να μπορούν να εκφέρουν τεκμηριωμένες απόψεις.

 

Η πρόσκληση ανέφερε τα προς συζήτηση θέματα 2014-10-10-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ.docx

2-3 μέρες πριν τη συνεδρίαση λάβαμε ενημερωτικό υλικό, προκειμένου να προετοιμαστούμε!

1. Προσχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου 2015    ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2015(ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ 

2. Εισηγητικό τεχνικό πρόγραμμα, για τα έργα που σχεδιάζεται να γίνουν  ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

3. Σχέδιο για τον καθορισμό των δημοτικών τελών για το έτος 2015   ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

Βεβαίως ήταν αδύνατο μέσα σε 2-3 μέρες να προετοιμαστούμε διαβάζοντας υλικό 150 σελίδων,ίσως και παραπάνω, από τις οποίες οι μισές αφορούσαν τον προυπολογισμό του Δήμου!!! Τουλάχιστον  ο Καλλικράτης προβλέπει 7ημέρες Επιτροπές. Διαβούλευσης – ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

Στη συνεδρίαση κάποιοι από εμάς διαπιστώσαμε και διατυπώσαμε αυτό το πρόβλημα και όταν μας ζητήθηκε να υποβάλλουμε εγγράφως τις προτάσεις μας την ίδια μέρα ή την επομένη, οι αντιδράσεις ήταν πολλές και από πολλούς…..

 Μετά το τέλος της συνεδρίασης, την οποία θεωρούμε εντελώς τυπική και καθόλου ουσιαστική, το Δ.Σ. της Κι.Π.Η. μετά από συνεδρίαση έστειλε αυτή την επιστολή στην πρόεδρο της επιτροπής Διαβούλευσης κα Μαρκουλάκη:

 

Ηλιούπολη 14 Οκτωβρίου 2014          

Προς: κα Μαρκουλάκη Αικατερίνη, Πρόεδρο

Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Ηλιούπολης            

                             

Θέμα: Επιτροπή Διαβούλευσης, συνεδρίαση 10ης Οκτωβρίου 2014- Θέσεις και ερωτήματα

 

Αξιότιμη κυρία,

            Στην πρώτη συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής μας ζητήθηκε να καταθέσουμε τις απόψεις μας για τα θέματα που συζητήθηκαν και ήταν:

  • Προϋπολογισμός 2015 του Δήμου Ηλιούπολης
  • Τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου
  • Ετήσιο πρόγραμμα Δράσης
  • Δημοτικά τέλη

Όπως και κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής τονίστηκε από αρκετούς συμμετέχοντες και από εμάς, ο χρόνος των 2-3 ημερών που είχαμε στη διάθεσή μας το κατάλληλο υλικό για να ενημερωθούμε και τοποθετηθούμε επί των ανωτέρω θεμάτων ήταν απελπιστικά βραχύς! Αν μη τι άλλο από το σχέδιο Καλλικράτης προβλέπεται διάστημα 7 ημερών.

Επιπλέον τα 3 λεπτά που δινόταν για τοποθετήσεις (όχι όλων), ήταν λίγα για να γίνουν προτάσεις ουσιαστικές.

Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντική η δημόσια διαβούλευση σαν πολύτιμο εργαλείο για τη λειτουργία της Δημοκρατίας και ταυτόχρονα αποτελεσματικό για την εύρυθμη λειτουργία των πόλεών μας, αλλά για να λειτουργήσει αποτελεσματικά, απαραίτητη προϋπόθεση για τους επιθυμούντες να συμμετέχουν σ’ αυτή, είναι να τους δοθεί αρκετός χρόνος όχι μόνο για ενημέρωση αλλά και συζήτηση για διαμόρφωση θέσεων και τεκμηριωμένων προτάσεων.

Επιθυμητός στόχος για μας είναι να μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι και όχι απλά να «γράφουμε» παρουσίες στις συνεδριάσεις.

Στο σημείο αυτό ίσως είναι χρήσιμο να σας θυμίσουμε ότι το Φεβρουάριο του 2013 καταθέσαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο κείμενο με υπογραφές φορέων της πόλης μας με τίτλο «Σεβόμαστε τη Ζωή, την Πόλη, το Περιβάλλον μας» ζητώντας:

Οποιαδήποτε παρέμβαση του Δήμου που πρόκειται να επηρεάσει το περιβάλλον της πόλης ή σημαντική απόφαση για τα οικονομικά, να αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου ένα μήνα πριν τη συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος στο Δ.Σ. της πόλης, οποιαδήποτε πληροφορία είναι απαραίτητη για ενημέρωση των δημοτών, ώστε να μπορούν να κάνουν τεκμηριωμένες και υλοποιήσιμες προτάσεις, εφόσον έχουν.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται η πραγματική συμμετοχή των πολιτών στα κοινά προβλήματα, η οποία βοηθάει στην επίλυσή τους με τον καταλληλότερο για την πολιτεία τρόπο και επιπλέον συμβάλλει στη μείωση, σε πολύ μεγάλο βαθμό, των προστριβών μεταξύ πολιτών και διοικούντων.

Για να έχει νόημα η συμμετοχή μας στην επιτροπή διαβούλευσης και για να είναι αποτελεσματική η παρουσία μας σ’ αυτή παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τα εξής:

Α. Πόσος χρόνος θα μας δίνεται  από τη στιγμή που θα ενημερωνόμαστε για την επόμενη  συνεδρίαση και θα λαμβάνουμε το ενημερωτικό υλικό, μέχρι τη συζήτηση των θεμάτων στην επιτροπή?

Β. Πώς θα ενημερωνόμαστε για τα πορίσματα της επιτροπής διαβούλευσης που θα μεταφέρονται στο δημοτικό συμβούλιο?

Γ. Θα γίνεται ζωντανή μετάδοση των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου?

Σχετικά με τα θέματα που συζητήθηκαν τα σημεία που έχουμε ασχοληθεί, συζητήσει, αποφασίσει και κάνει προτάσεις, τις οποίες ήδη γνωρίζει ο Δήμος και μπορούμε, όποτε μας ζητηθεί, να επαναλάβουμε αφορούν:

  1. Τη διαχείριση των απορριμμάτων σε επίπεδο Δήμου και συνεργασία όμορων Δήμων, με έμφαση τη διαλογή στην πηγή και σε διαφορετικούς κάδους ανακυκλώσιμων υλικών, την κομποστοποίηση και επαναχρησιμοποίηση, ώστε να μειωθεί σημαντικά η ποσότητα και το κόστος διαχείρισης των σύμμεικτων απορριμμάτων και ταυτόχρονα να δημιουργηθούν έσοδα από τη διάθεση των ανακυκλούμενων και τις επιδοτήσεις που θα εισπράττονται γι αυτά (παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο 28/2/2013). 

Εν κατακλείδι μπορεί η διαχείριση των απορριμμάτων να κοστίζει στο Δήμο πολύ λιγότερο σε οικονομικούς αλλά και φυσικούς πόρους.

  1. Tη διαχείριση του πράσινου, προκειμένου να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα με το λιγότερο περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος, που είναι και ο στόχος μας σε όλες τις προτεινόμενες λύσεις για τα κοινά μας προβλήματα.

Η διαχείριση του πράσινου είναι ένα εξ ίσου σημαντικό θέμα, που μας έχει φέρει αρκετές φορές σε προστριβές με το Δήμο Ηλιούπολης, έχουμε κάνει και μπορούμε να ξανακάνουμε προτάσεις για να εξοικονομήσουμε κόστη…..

                                                                        Με εκτίμηση

                       Η Πρόεδρος                                                                           Η Γραμματέας

              Ευαγγελία Δημητρίου                                                               Ελευθερία Σολδάτου

 

Comments are closed.