Νέοι Αγωγοί Ομβρίων – Κοπή Δέντρων

Νέοι Αγωγοί Ομβρίων – Κοπή Δέντρων

 

Ιανουάριος 2015

Τυχαία ενημερωθήκαμε για την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 501/2014, της 21ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την έγκριση των τευχών του διαγωνισμού της μελέτης «Οριστική Μελέτη αγωγών ομβρίων για αντιπλημμυρική προστασία των Δήμων Ηλιούπολης και Βύρωνα (περιοχή Καρέα-Αναστάσεως)»

9631_501Η ΑΠΟΦΑΣΗ 20140218

Το αξιοσημείωτο με το εν λόγω έργο είναι οτι αφορά την κατασκευή των παρακάτω πέντε αγωγών, οι οποίοι θα συμβάλλουν στον συλλεκτήριο αγωγό Σ1 στην Ηλιούπολη και ο οποίος εκβάλλει στο ρέμα της Πικροδάφνης…

Αγωγός 1: Ο αγωγός αυτός παραλαμβάνει και τα όμβρια από το ρέμα Αγ. Ιωάννη Καρέα (εξωτερική λεκάνη απορροής), διέρχεται από τις οδούς Λ. Ελλήνων Πατριωτών – Αναστάσεως –Βελισσαρίου – Κριάρη – Ισαύρων και έχει ως αποδέκτη τον Συλλεκτήρα Σ1 επί της οδού Πρωτόπαπα και τελικά το ρέμα Πικροδάφνης. Το συνολικό μήκος του αγωγού ανέρχεται σε 1.750,0μ. περίπου με άνοιγμα διατομής αγωγού για τα πρώτα 150μ. περίπου ≤ 2,0μ. και τα υπόλοιπα 1600μ. >2,0μ και <4,0μ.

 Αγωγός 2: Ο αγωγός αυτός διέρχεται δια των οδών Υπερείδου – Απόλλωνος – Υπερείδου – Λ. Αλ. Παναγούλη – Κριάρη με διατομή Ω 100/150 έως D=0,80μ. με συνολικό μήκος περίπου 700μ. και αποδέκτη τον προηγούμενο αγωγό 1 στο ύψος της οδού Κριάρη.

 Αγωγός 3: Ο αγωγός αυτός διέρχεται δια των οδών Αντιφώντος – Θουκυδίδου – Δημοσθένους –Απόλλωνος με διατομή από Ω 100/150 έως D=0,40μ. συνολικού μήκους περίπου 500μ. και αποδέκτη τον προηγούμενο αγωγό 2 στο ύψος της οδού Απόλλωνος.

 Αγωγός 4: Επειδή στη μελέτη (1) τοποθετούνται συλλεκτήρες σε ρέμα όπου μετέπειτα κατασκευάστηκε η οδός 28ης Οκτωβρίου προβλέπεται να μελετηθεί συλλεκτήρας μήκους περίπου 300μ. και ανοίγματος ≤ 2,0μ. που θα συμβάλλει στον αγωγό 1 στο ύψος της οδού Κάδμου.

Αγωγός 5: Συμπληρωματικά λόγω προβλημάτων πλημμύρας στην περιοχή αλλά και εντός του κοιμητηρίου (επί της οδού Αναστάσεως), θα μελετηθεί η προστασία του νεκροταφείου από τα όμβρια ύδατα με κατάλληλο αγωγό συνολικού μήκους περίπου 150μ. και ανοίγματος ≤ 2,0μ.

Λαμβάνοντας υπόψιν ότι:

  1. Οι αγωγοί αυτοί, που θα παραλαμβάνουν όμβρια ύδατα από την εξωτερική λεκάνη απορροής του ρέματος Αγ. Ιωάννη Καρέα και του ρέματος Πικροδάφνης, θα συμβάλλουν στον συλλεκτήρα Σ1, στην οδό Πρωτόπαππα στην Ηλιούπολη, ο οποίος εκβάλλει στο ρέμα της Πικροδάφνης.
  2. Σήμερα κατασκευάζονται στην Ηλιούπολη οι αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων Σ2&Σ3, οι οποίοι επίσης εκβάλλουν στο ρέμα της Πικροδάφνης, στο κλειστό τμήμα του κάτω από τη λεωφόρο Βουλιαγμένης, με παροχή σχεδιασμού (Τ=50) 49 m3/c («Έργα αντιπλημμυρικής προστασία περιοχών της Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου Αυγούστου 1998/Αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων κατά των αναβαθμών ανάσχεσης φερτών στην Ηλιούπολη, όσον αφορά στους βασικούς συλλεκτήριους αγωγούς Σ2 & Σ3» (βλέπε http://kipi.gr/?p=5800 )
  3. Το ρέμα της Πικροδάφνης είναι ένα από τα 13 Ποτάμια Υδάτινα Σώματα του Υδατικού Διαμερίσμα-τος Αττικής, σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών για το Υδατικό Διαμέρισμα (Υ.Δ.) Αττικής (Κωδ. GR06), το οποίο πρέπει να προστατεύεται σύμφωνα με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ και την Εθνική Νομοθεσία.
  4. Σύμφωνα με την πρόσφατη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ 12-12-2014) για το ρέμα της Πικροδάφνης της Περιφέρειας Αττικής και τους υδραυλικούς υπολογισμούς για τις παροχές σχεδιασμού στα διάφορα τμήματα του ρέματος, στο τμήμα της Λ. Βουλιαγμένης η παροχή του ρέματος είναι 75,9 m3/c (Τ=50) (βλέπε http://kipi.gr/?p=5109).

Στείλαμε στην αποκεντρωμένη Διοίκηση και στην Περιφέρεια Αττικής επιστολή, 20150127 ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ , με την οποία ζητάμε πληροφορίες αναφορικά με:

  1. Την περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου «Οριστική Μελέτη αγωγών ομβρίων για αντιπλημμυρική προστασία των Δήμων Ηλιούπολης και Βύρωνα (περιοχή Καρέα-Αναστάσεως)»
  2. Τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το συγκεκριμένο έργο, εφόσον έχει γίνει ή
  3. Τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το σύνολο των αγωγών αποχέτευσης ομβρίων της Ηλιούπολης, που εκβάλλουν στο ρέμα της Πικροδάφνης
  4. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ως άνω έργου
  5. Την πορεία υλοποίησής του ίδιου έργου

 

Θέλουμε να γίνονται έργα, όμως για μας είναι πολύ σημαντικό κάθε έργο να λύνει περισσότερα προβλήματα από όσα ενδεχομένως μπορεί να προκαλέσει στο μέλλον, η δημιουργία των οποίων θα σημάνει αλληλουχία κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων και η οποιαδήποτε λύση να επιλέγεται με βάση όχι μόνο το οικονομικό αλλά και το περιβαλλοντικό κόστος.

 

Comments are closed.