Εθελοντικές Δράσεις για το Περιβάλλον 26/04/2015

Εθελοντικές Δράσεις για το Περιβάλλον 26/04/2015

Ρέμα Πικροδάφνης, Πάρκα Ναυαρίνου & Καλαβρύτων

Tην Κυριακή το πρωί αναρτήσαμε πάνω στα δέντρα του πάρκου Καλαβρύτων και του ρέματος Πικροδάφνης αφισάκια και μοιράσαμε φυλλάδια ΦΥΛΛΑΔΙΟ   στους περαστικούς, με το παρακατω περιεχόμενο: 

 

Εθελοντικές Δράσεις για το Περιβάλλον

Ρέμα Πικροδάφνης, Πάρκα Ναυαρίνου & Καλαβρύτων

Αυτή την Κυριακή καθαρίζουμε το ρέμα Πικροδάφνης  και τα πάρκα μας και θέλουμε να τα περιποιηθούμε όχι μόνο γιατί τα έχουμε απόλυτη ανάγκη, αλλά και γιατί έχουν πρόσφατα πληγωθεί, καταπονηθεί και καταστραφεί τμήματά τους, από την κατασκευή των αγωγών για τα όμβρια ύδατα Σ2 και Σ3.

 Θέλουμε να δείξουμε οτι η ευαισθησία μας για το Περιβάλλον ξεκινάει από τις επιλογές μας. Η ευαισθησία μας για τα ρέματα και τα πάρκα αρχίζει από την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ τους, που σημαίνει ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ των δέντρων και των ευαίσθητων οικοσυστημάτων τους.

Η φιλοπεριβαλλοντική μας συμπεριφορά αρχίζει από τη διαφύλαξη της φυσικής κατά-στασης του Ρέματος Πικροδάφνης, προκειμένου να διασφαλισθεί η  ζωτική από αυτό λειτουργία της απορροής των υδάτων, χωρίς  επεμβάσεις που αλλοιώνουν βάναυσα το ανάγλυφο της περιοχής και με κίνδυνο ένα αντιπλημμυρικό έργο να γίνει πλημμυρικό…

 Όταν η λύση που επιλέγεται για την αντιπλημμυρική θωράκιση μιας πόλης είναι η κοπή του κατ’ εξοχήν φυσικού αντιπλημμυρικού μέσου, που είναι τα δέντρα, και η αντικατά-στασή τους με αγωγούς, τότε δεν προστατεύουμε το περιβάλλον, απλά κάνουμε χώρο για τα τσιμέντα……

Η αντιπλημμυρική προστασία  θεμελιώνεται  στη διατήρηση και επέκταση νέων πράσι-νων κοινόχρηστων χώρων και στη διατήρηση και χρήση νέων διαπερατών επιφανειών, για να απορροφούν τα νερά της βροχής και όχι στο τσιμεντάρισμα.

Σε ένα αντιπλημμυρικό έργο μπορούμε να επιλέξουμε τρόπους και να χαράξουμε διαδρο-μές τέτοιες, ώστε να δίνουμε τον πρώτο λόγο στη Φύση και στο σοφό τρόπο με τον οποίο αυτή ξέρει να αντιμετωπίζει τα φυσικά φαινόμενα και επικουρικό ρόλο στα ανθρώπινα έργα, γιατί πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να συμπληρώνει το έργο της και όχι να το καταστρέφει! 

Μπορούμε αρκεί να το θέλουμε κι εμείς και η Πολιτεία!

Είναι καθαρά θέμα προτεραιότητας και επιλογής ΟΛΩΝ!

 

 

Συνάντηση στις 10:30 το πρωί της Κυριακής, στο τέλος του ρέματος, δίπλα στην παιδική χαρά που βρίσκεται επί της οδού Τζαβέλλα και λεωφόρου Βουλιαγμένης.

Κυριακή 26 Απριλίου 2015, στα πλαίσια των εθελοντικών Δράσεων για το Περιβάλλον, συμμετέχουμε μαζί με άλλες συλλογικότητες στον καθαρισμό της παραρεμάτιας περιοχής του ρέματος της Πικροδάφνης.

Ο σύλλογός μας θα αρχίσει τον καθαρισμό από την περιοχή της παιδικής χαράς στην οδό Τζαβέλλα, θέλοντας να περιποιηθούμε ειδικά αυτό το πληγωμένο, καταπονημένο και κατεστραμμένο κομμάτι του ρέματος, από την κατασκευή των συλλεκτήριων αγωγών ομβρίων υδάτων Σ2 και Σ3.

Θα αφιερώσουμε αυτό το πρωινό σ’ αυτό το κομμάτι του ρέματος γιατί θέλουμε να δείξουμε οτι η ευαισθησία μας για το Περιβάλλον ξεκινάει από τις επιλογές μας.

Η ευαισθησία μας για τα ρέματα και τα πάρκα αρχίζει και πρέπει να αρχίζει, από την ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ τους.

Η φιλοπεριβαλλοντική μας συμπεριφορά κρίνεται πρώτα απ’ όλα από τις λύσεις που βρίσκουμε για τα υπόλοιπα προβλήματά μας και επιλέγονται πάντα με γνώμονα την προστασία τους και όχι τη θυσία τους στο όνομα της δήθεν φτηνής και γρήγορης λύσης….

Η φιλλοπεριβαλλοντική μας συμπεριφορά αρχίζει από την υιοθέτηση φιλλοπεριβαλλοντικών μέσων και τρόπων αντιμετώπισης των προβλημάτων μας όπως είναι τα πλημμυρικά φαινόμενα. Δίνουμε προτεραιότητα σ’ αυτές και μετά σε όλες τις άλλες.

Η φιλοπεριβαλλοντική μας συμπεριφορά αρχίζει από τη διαφύλαξη της φυσικής κατά-στασης του Ρέματος Πικροδάφνης, προκειμένου να διασφαλισθεί η  ζωτική από αυτό λειτουργία της απορροής των υδάτων, χωρίς  επεμβάσεις που αλλοιώνουν βάναυσα το ανάγλυφο της περιοχής και με κίνδυνο ένα αντιπλημμυρικό έργο να γίνει πλημμυρικό…

Όταν η λύση που επιλέγουμε για την αντιπλημμυρική θωράκιση της πόλης μας είναι η κοπή του κατ’ εξοχήν αντιπλημμυρικού μέσου που είναι τα δέντρα και η αντικάτάστασή τους με αγωγούς, τότε δεν προστατεύουμε το περιβάλλον, απλά κάνουμε χώρο για τα τσιμέντα……

Η αντιπλημμυρική προστασία  θεμελιώνεται  στη διατήρηση και επέκταση νέων πράσινων κοινόχρηστων χώρων και στη διατήρηση και χρήση νέων διαπερατών επιφανειών, για να απορροφούν τα νερά της βροχής και όχι στο τσιμεντάρισμα.

Προστατεύω το περιβάλλον σημαίνει οτι συμπληρώνω με τεχνικά έργα ό,τι δε μπορεί να προστατεύσει η Φύση, αλλιώς καταστρέφω και καλώ σε φιλλοπεριβαλλοντικές δράσεις για να καθαρίσω ό,τι απομένει, υποκρινόμενος τον περιβαλλοντικά ευαίσθητο …..

Θα συναντηθούμε στην οδό Τζαβέλλα για να θυμίσουμε σε όλους οτι το 2009 κόπηκαν 7-8 λεύκες στη παιδική χαρά που είναι κοντά στην κεντρική πλατεία, 15-20 πεύκα στο ρέμα της Πικροδάφνης και θα κοβόντουσαν άλλα 50 αν δεν επεμβαίναμε, το 2012 κόπηκαν 32 δέντρα και 600 θάμνοι στην κεντρική πλατεία και 42 λεύκες στην πλατεία Βεάκη. Για την κατασκευή των αγωγών έχουν κοπεί ήδη 21 δέντρα κι αν εγκριθεί η ολοκλήρωση της κατασκευής θα χρειαστεί να κοπούν κι άλλα….Δηλαδή στην πόλη της Ηλιούπολης από το 2009 μέχρι το 2014 έχουν κοπεί τουλάχιστον 120 δέντρα ηλικίας 30-50 ετών….Και δεν τα αναφέραμε όλα!

Όταν κόβουμε συστηματικά ψηλά και υγιή δέντρα, μειώνουμε την απορρόφηση των νερών της βροχής (ποιός δεν το γνωρίζει!) και αυξάνουμε την ανάγκη μας για αντιπλημμυρικά έργα…..

Σε ένα αντιπλημμυρικό έργο μπορούμε να επιλέξουμε τρόπους και να χαράξουμε διαδρο-μές τέτοιες, ώστε να δίνουμε τον πρώτο λόγο στη Φύση και στο σοφό τρόπο με τον οποίο αυτή ξέρει να αντιμετωπίζει τα φυσικά φαινόμενα και επικουρικό ρόλο στα ανθρώπινα έργα, γιατί πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να συμπληρώνει το έργο της και όχι να το καταστρέφει!

 

Μπορούμε αρκεί να το θέλουμε κι εμείς και η Πολιτεία!

Είναι καθαρά θέμα προτεραιότητας και επιλογής ΟΛΩΝ!

 

20141008_100117 (640x360)

 

20150315_144352

 

 

 

 

 

20150308_124624

20150308_124719

Comments are closed.