Σκοπός

O σημαντικότερος σκοπός του Συλλόγου μας είναι:

«Η προστασία και προώθηση των συμφερόντων των πολιτών μέσα από την ενεργοποίησή τους για καλύτερη Ποιότητα Ζωής, μέσω της ανάπτυξης σχετικών πρωτοβουλιών και δράσεων, της επεξεργασίας προτάσεων και της υλοποίησής τους, της αυτοοργάνωσης και της αυτενέργειας».

Εγκεκριμένο Καταστατικο