Μέλη της ΚΙ.Π.Η.

Επειδή οι πόλεις στην Αττική έχουν ενωθεί και σαν κάτοικοί της έχουμε πολλά κοινά και μεγάλα προβλήματα, μέλη μας είναι πολίτες κάτοικοι της Αττικής, που έχουν τις ίδιες ανησυχίες, προβληματισμούς και στόχους.

Η Κίνησή μας λέγεται Ηλιούπολης, επειδή έχει έδρα την Ηλιούπολη Αττικής.

Σύμφωνα με το καταστατικό μας:

«Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει κάθε πολίτης (άνω των 18 ετών) που έχει την επιθυμία να συνεργαστεί με συμπολίτες του, πάνω σε κοινά ενδιαφέροντα και προβλήματα, να συζητήσει μαζί τους…»

Εγκεκριμένο Καταστατικο